VietinBank [HOT HOT] VietinBank tuyển dụng 261 cán bộ cho các Chi nhánh trên cả nước [12.10.2013]

phuong1290

Super Moderator
Super Mod
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, có tổng tài sản lớn, chiếm thị phần cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 20%. VietinBank coi công tác phát triển nguồn nhân lực là một trọng tâm trong chiến lược phát triển. Tại VietinBank các cán bộ, người lao động đều có cơ hội được đào tạo và thăng tiến trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng cán bộ cho các chi nhánh trên toàn hệ thống như sau:

I/ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Chỉ tiêu tuyển dụng các chi nhánh:

[TABLE="class: grid, width: 900, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]TT
[/TD]
[TD="align: center"]Tên CN
[/TD]
[TD="align: center"]TPGD L1
[/TD]
[TD="align: center"] QHKH -TD
[/TD]
[TD="align: center"]TP
KHDN

[/TD]
[TD="align: center"]TP/PP
KHCN/Bán lẻ

[/TD]
[TD="align: center"]Giao dịch viên
[/TD]
[TD="align: center"]Lao động tiền lương
[/TD]
[TD="align: center"]CNTT
[/TD]
[TD="align: center"]Giao dịch viên tiền mặt
[/TD]
[TD="align: center"]Cán bộ thẻ
[/TD]
[TD="align: center"]TTTM
[/TD]
[TD="align: center"]Pháp chế
[/TD]
[TD="align: center"]Tổng chỉ tiêu
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD="align: center"]8[/TD]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]11[/TD]
[TD="align: center"]12[/TD]
[TD="align: center"]13[/TD]
[TD="align: center"]14[/TD]
[TD="align: center"]15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1
[/TD]
[TD="align: center"]TP. Hà Nội
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]2
[/TD]
[TD="align: center"]2
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]2
[/TD]
[TD="align: center"]Bắc Hà Nội
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]3
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]4
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]7
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]3
[/TD]
[TD="align: center"]Láng Hoà Lạc
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]4
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]2
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]6
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]4
[/TD]
[TD="align: center"]Tiên Sơn
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]2
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]1
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]3
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]5
[/TD]
[TD="align: center"]KCN Quế Võ
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]7
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]2
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]9
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD="align: center"]KCN Tiên Sơn[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD="align: center"]Yên Bái[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]8[/TD]
[TD="align: center"]Bắc Cạn[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD="align: center"]Tuyên Quang[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]Lào Cai[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]11[/TD]
[TD="align: center"]Lai Châu[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]12[/TD]
[TD="align: center"]Điện Biên[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]13[/TD]
[TD="align: center"]Sơn La[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]14[/TD]
[TD="align: center"]Hà Giang[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]15[/TD]
[TD="align: center"]Hòa Bình[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]16[/TD]
[TD="align: center"]Hưng Yên[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]17[/TD]
[TD="align: center"]Cẩm Phả[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]18[/TD]
[TD="align: center"]Phúc Yên[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]19[/TD]
[TD="align: center"]Quảng Ninh[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]20[/TD]
[TD="align: center"]Uông Bí[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]21[/TD]
[TD="align: center"]Hải Dương[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]22[/TD]
[TD="align: center"]Mỹ Hào[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]23[/TD]
[TD="align: center"]Nhị Chiểu[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]24[/TD]
[TD="align: center"]KCN Hải Dương[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]25[/TD]
[TD="align: center"]Nam Định[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]26[/TD]
[TD="align: center"]TP Nam Định[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]27[/TD]
[TD="align: center"]Hà Nam[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]28[/TD]
[TD="align: center"]Ninh Bình[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]29[/TD]
[TD="align: center"]Nam Thừa Thiên Huế[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]30
[/TD]
[TD="align: center"]Hội An
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]4
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]3
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]7
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]31[/TD]
[TD="align: center"]Ngũ Hành Sơn[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]32[/TD]
[TD="align: center"]Gia Lai[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]33[/TD]
[TD="align: center"]Đắk Lắk[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]34[/TD]
[TD="align: center"]Đăk Nông[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]35
[/TD]
[TD="align: center"]Lâm Đồng
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]3
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]1
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]4
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]36[/TD]
[TD="align: center"]Kon Tum[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]37[/TD]
[TD="align: center"]Quảng Ngãi[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]38[/TD]
[TD="align: center"]Bình Định[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]39[/TD]
[TD="align: center"]Khánh Hoà[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]40[/TD]
[TD="align: center"]Bình Thuận[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]41[/TD]
[TD="align: center"]Ninh Thuận[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]42[/TD]
[TD="align: center"]Bình Dương[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]43[/TD]
[TD="align: center"]Tây Ninh[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]44[/TD]
[TD="align: center"]Hoà Thành[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]45[/TD]
[TD="align: center"]Trảng Bàng[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]46[/TD]
[TD="align: center"]An Giang[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]47[/TD]
[TD="align: center"]Vĩnh Long[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]48[/TD]
[TD="align: center"]Sóc Trăng[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]49[/TD]
[TD="align: center"]Cà Mau[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]50[/TD]
[TD="align: center"]CN TP.Hồ Chí Minh[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]22[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]26[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]51
[/TD]
[TD="align: center"]CN 1- TP.HCM
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]5
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]5
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]52[/TD]
[TD="align: center"]CN 3- TP.HCM[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]53[/TD]
[TD="align: center"]CN 4- TP.HCM[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]54
[/TD]
[TD="align: center"]CN 5- TP.HCM
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]5
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]5
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]55
[/TD]
[TD="align: center"]CN 8- TP.HCM
[/TD]
[TD="align: center"]2
[/TD]
[TD="align: center"]6
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]2
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]10
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]56[/TD]
[TD="align: center"]CN 9-TP.HCM[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]57[/TD]
[TD="align: center"]CN11- TP.HCM[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]8[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]58[/TD]
[TD="align: center"]CN12- TP.HCM[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]59[/TD]
[TD="align: center"]Tân Bình[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]60
[/TD]
[TD="align: center"]Thủ Thiêm
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]3
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]3
[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]61[/TD]
[TD="align: center"]Trà Vinh[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]62[/TD]
[TD="align: center"]KCN Bình Dương[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]63[/TD]
[TD="align: center"]Quảng Nam[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]Nhóm 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]Tổng[/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]180[/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]51[/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]261[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Yêu cầu, điều kiện tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng: tải tại đây để xem chi tiết

II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

- Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 12/10/2013

- Địa điểm: Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng, nộp trực tiếp tại phòng TCHC chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng

(Ứng viên vui lòng xem chi tiết địa chỉ các chi nhánh tại đây)

III/ YÊU CẦU BỘ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (tải tại đây);
- Đơn xin việc, giấy cam kết (nếu có);
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6, có dấu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác;
- Bản photo các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng).

IV/ LƯU Ý:

- Mỗi ứng viên chỉ được ứng tuyển vào 01 chi nhánh, 01 vị trí tuyển dụng trong đợt tuyển này. Trường hợp ưng viên vi phạm quy định này, NH.TMCP.CT.VN sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển.
- Thông báo lịch thi tuyển, kết quả thi tuyển sẽ được đăng tải trực tiếp trên website tuyển dụng VietinBank và được gửi email, SMS cá nhân ứng viên đủ điều kiện dự thi các vòng.

Trân trọng./.

VietinBank

P/s:

Những chi nhánh được bôi màu đỏ là chi nhánh mới có nhu cầu tuyển dụng, so với tin tuyển dụng trước đó: [HOT HOT] VietinBank tuyển dụng 193 cán bộ cho các Chi nhánh trên cả nước [05.10.2013]
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình đã nộp đợt tuyển 193 chỉ tiêu vừa rồi vậy có đc nộp đợt này nữa k vậy mọi người? :)
Cái này hình như tuyển thêm thì phải, 193 thì nằm trong 261 rồi. Nộp thêm coi chừng phạm phải quy định là chỉ được nộp hồ sơ tối đa 1 chi nhánh
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,234
Thành viên mới nhất
tiemhoathanhxua
Back
Bên trên