HOT HOT Hỏi về đề thi tín dụng BIDV-2010 có liên quan đến LC ( cứ ngỡ của đề thi TTQT )

thienkiep00

Thành viên tích cực
Mọi người giải đáp giùm mình bài tập nì với:
Ngày 1/6/2008, DN A có nhu cầu mở L/C nhập hàng số tiền 400.000 USD, ký quỹ 30% giá trị L/C (bằng USD) bằng vốn tự có của doanh nghiệp. Thời gian từ khi mở L/C đến khi thanh toán L/C ước tính tối đa 1 tháng. Dn phải vay vốn ngân hàng số tiền còn lại để thanh toán L/C với thời gian vay vốn là 3 tháng. DN k có khả năng tự tạo ngoại tệ và phải mua toàn bộ ngoại tệ từ ngân hàng. Tỷ giá giao ngay ngày 1/6/2008 là 16.400 VND/USD
Ngân hàng đồng ý mở L/C và đưa ra 2 phương án cho DN chọn lựa:
PA 1: DN nhận nợ vay bằng tiền VND để mua ngoại tệ thanh toán L/C với lãi suất0.9%/tháng với tỷ giá xác định trước là 16.450 VND/USD
PA 2: DN nhận nợ vay bằng USD để thanh toán L/C với lãi suất 5%/năm. Ngân hàng sẽ bán USD cho DN để trả nợ gốc và lãi với tỷ giá bằng tỷ giá giao ngay tai thời điểm trả nợ cộng 30 điểm. Tốc độ tăng tỷ giá bình quân trong tháng 4 là 0.6%
Hỏi DN nên chọn dự án nào ??
 
Bài này theo mình hiểu nôm na là DN hiện tại đang cần vay 280.000usd (70%x400.000) trong vòng 3 tháng và có 2 p.a là vay USD và vay VND từ NH thì phải. Cho nên mình sẽ giải như sau:
- Xét P.a 1: (tức vay NH bằng VNĐ để mua USD đập vào LC)
chi phí để mua 280.000usd là 280.000x16.400=4.606 (tr VND)
sau 3 tháng DN phải trả cho NH số tiền: 4.606x(1+0,9%x3)= 4.730,362 (tr VNĐ) (1)
- Xét P.a 2: (tức vay USD bây h, sau 3 tháng dùng VNĐ mua lại USD trả cho NH)
sau 3 tháng, số USD phải trả cho NH là: 280.000x( 1+5%/12x3)= 283.500 (USD)
tỷ giá giao ngay tại thời điểm trả nợ (sau 3 tháng) là: 16.450x(1+0,6%/4x3)=16.524,025 (VND/USD)
tỷ giá NH bán USD cho DN sau 3 tháng là 16.554,025 (thêm 30 điểm)
Vậy số VND mà DN phải bỏ ra để mua 283.500 USD trả NH là: 283.500x 16.554,025=4.693,066 (tr VND) (2)
so sánh (1) với (2) ta thấy P.a 2 có chi phí nhỏ hơn==> chọn p.a 2
xin các bạn nhận xét, cùng trao đổi một cách chân thành, thẳn thắng và hết sức thanh niên
 
Về cơ bản tớ đồng ý với bạn, có một số ý kiến khác thôi:
1. P.án 1: Vay VNĐ để mua USD. Số tiền là 280.000 x 16.450 = 4.606 tr VND (chứ không phải 16.400, chắc bạn gõ nhầm)
Sau 3 tháng, gốc và lãi là: 4.606 x (1+ 0,9% x 3) = 4.730,362 tr VND
2. P.án 2: Vay USD hiện tại, chịu lãi và sau 3 tháng phải mua USD để trả nợ.
Tỷ giá giao ngay sau 3 tháng được tính theo công thức giá bán kì hạn.
Tỷ giá kì hạn 3 tháng = Tỷ giá bán giao ngay + Tỷ giá bán giao ngay x (Lsuất năm VND - Lsuất năm USD) x Số ngày/360
= 16.400 + 16.400 x (10,8%-5%) x 90/360 = 16.637,8 (VND/USD)
Tỷ giá KH phải mua là + thêm 30 điểm = 16.637,8 + 30 = 16.667,8 (VND/USD)
Số USD phải trả là 280.000 x (1+ 5%/12*3)= 283.500 USD
Số VND sẽ phải trả = 283.500 x 16,667,8 = 4.716,816 triệu VND

Như vậy kết quả cuối cùng vẫn là chọn P.án 2. :D. Có điều DN chỉ đc lợi hơn ít thôi. Khoảng 13 triệu.
 
Về cơ bản tớ đồng ý với bạn, có một số ý kiến khác thôi:
1. P.án 1: Vay VNĐ để mua USD. Số tiền là 280.000 x 16.450 = 4.606 tr VND (chứ không phải 16.400, chắc bạn gõ nhầm)
Sau 3 tháng, gốc và lãi là: 4.606 x (1+ 0,9% x 3) = 4.730,362 tr VND
2. P.án 2: Vay USD hiện tại, chịu lãi và sau 3 tháng phải mua USD để trả nợ.
Tỷ giá giao ngay sau 3 tháng được tính theo công thức giá bán kì hạn.
Tỷ giá kì hạn 3 tháng = Tỷ giá bán giao ngay + Tỷ giá bán giao ngay x (Lsuất năm VND - Lsuất năm USD) x Số ngày/360
= 16.400 + 16.400 x (10,8%-5%) x 90/360 = 16.637,8 (VND/USD)
Tỷ giá KH phải mua là + thêm 30 điểm = 16.637,8 + 30 = 16.667,8 (VND/USD)
Số USD phải trả là 280.000 x (1+ 5%/12*3)= 283.500 USD
Số VND sẽ phải trả = 283.500 x 16,667,8 = 4.716,816 triệu VND

Như vậy kết quả cuối cùng vẫn là chọn P.án 2. :D. Có điều DN chỉ đc lợi hơn ít thôi. Khoảng 13 triệu.

mình nghĩ đề bài cho tốc độ tăng tỷ giá bình quân trong 4 tháng ( đề ghi nhầm tháng 4) là 0.6% thì cần tính tỷ giá kỳ hạn theo dữ liệu này. Như bạn thienkiep00 làm là hợp lý hơn.
 
mình nghĩ đề bài cho tốc độ tăng tỷ giá bình quân trong 4 tháng ( đề ghi nhầm tháng 4) là 0.6% thì cần tính tỷ giá kỳ hạn theo dữ liệu này. Như bạn thienkiep00 làm là hợp lý hơn.
Sr vì gõ nhầm đề, phải là tốc độ tăng tỷ giá bq trong 4 tháng như bạn nói:D
Đính chính là t chưa làm bài này nhé, post lên hỏi mọi người nhờ giải đáp
ps: t nghĩ chắc kiểu bt này k có trong đề thi tín dụng đâu vì liên quan đến L/C và tỷ giá của TTQT, chắc sách in lỗi kỹ thuật gõ nhầm đề TTQT thành đề tín dụng:))
 
Bài này theo mình hiểu nôm na là DN hiện tại đang cần vay 280.000usd (70%x400.000) trong vòng 3 tháng và có 2 p.a là vay USD và vay VND từ NH thì phải. Cho nên mình sẽ giải như sau:
- Xét P.a 1: (tức vay NH bằng VNĐ để mua USD đập vào LC)
chi phí để mua 280.000usd là 280.000x16.400=4.606 (tr VND)
sau 3 tháng DN phải trả cho NH số tiền: 4.606x(1+0,9%x3)= 4.730,362 (tr VNĐ) (1)
- Xét P.a 2: (tức vay USD bây h, sau 3 tháng dùng VNĐ mua lại USD trả cho NH)
sau 3 tháng, số USD phải trả cho NH là: 280.000x( 1+5%/12x3)= 283.500 (USD)
tỷ giá giao ngay tại thời điểm trả nợ (sau 3 tháng) là: 16.450x(1+0,6%/4x3)=16.524,025 (VND/USD)
tỷ giá NH bán USD cho DN sau 3 tháng là 16.554,025 (thêm 30 điểm)
Vậy số VND mà DN phải bỏ ra để mua 283.500 USD trả NH là: 283.500x 16.554,025=4.693,066 (tr VND) (2)
so sánh (1) với (2) ta thấy P.a 2 có chi phí nhỏ hơn==> chọn p.a 2
xin các bạn nhận xét, cùng trao đổi một cách chân thành, thẳn thắng và hết sức thanh niên

Đọc đề bài xong biết ngay chỉ vướng mắc ở chỗ tính tỷ giá kỳ hạn 3 tháng thôi, còn lại thì đơn giản. Mình thấy bạn hkquynh tính đúng đó
 
Bài này theo mình hiểu nôm na là DN hiện tại đang cần vay 280.000usd (70%x400.000) trong vòng 3 tháng và có 2 p.a là vay USD và vay VND từ NH thì phải. Cho nên mình sẽ giải như sau:
- Xét P.a 1: (tức vay NH bằng VNĐ để mua USD đập vào LC)
chi phí để mua 280.000usd là 280.000x16.400=4.606 (tr VND)
sau 3 tháng DN phải trả cho NH số tiền: 4.606x(1+0,9%x3)= 4.730,362 (tr VNĐ) (1)
- Xét P.a 2: (tức vay USD bây h, sau 3 tháng dùng VNĐ mua lại USD trả cho NH)
sau 3 tháng, số USD phải trả cho NH là: 280.000x( 1+5%/12x3)= 283.500 (USD)
tỷ giá giao ngay tại thời điểm trả nợ (sau 3 tháng) là: 16.450x(1+0,6%/4x3)=16.524,025 (VND/USD)
tỷ giá NH bán USD cho DN sau 3 tháng là 16.554,025 (thêm 30 điểm)
Vậy số VND mà DN phải bỏ ra để mua 283.500 USD trả NH là: 283.500x 16.554,025=4.693,066 (tr VND) (2)
so sánh (1) với (2) ta thấy P.a 2 có chi phí nhỏ hơn==> chọn p.a 2
xin các bạn nhận xét, cùng trao đổi một cách chân thành, thẳn thắng và hết sức thanh niên
theo mình công thức đó bạn phải lấy tỷ giá giao ngay ngày 1/6/08 tức là 16400 chứ ko phải tỷ giá ngân hàng cho vay :D
 
Bài này theo mình hiểu nôm na là DN hiện tại đang cần vay 280.000usd (70%x400.000) trong vòng 3 tháng và có 2 p.a là vay USD và vay VND từ NH thì phải. Cho nên mình sẽ giải như sau:
- Xét P.a 1: (tức vay NH bằng VNĐ để mua USD đập vào LC)
chi phí để mua 280.000usd là 280.000x16.400=4.606 (tr VND)
sau 3 tháng DN phải trả cho NH số tiền: 4.606x(1+0,9%x3)= 4.730,362 (tr VNĐ) (1)
- Xét P.a 2: (tức vay USD bây h, sau 3 tháng dùng VNĐ mua lại USD trả cho NH)
sau 3 tháng, số USD phải trả cho NH là: 280.000x( 1+5%/12x3)= 283.500 (USD)
tỷ giá giao ngay tại thời điểm trả nợ (sau 3 tháng) là: 16.450x(1+0,6%/4x3)=16.524,025 (VND/USD)
tỷ giá NH bán USD cho DN sau 3 tháng là 16.554,025 (thêm 30 điểm)
Vậy số VND mà DN phải bỏ ra để mua 283.500 USD trả NH là: 283.500x 16.554,025=4.693,066 (tr VND) (2)
so sánh (1) với (2) ta thấy P.a 2 có chi phí nhỏ hơn==> chọn p.a 2
xin các bạn nhận xét, cùng trao đổi một cách chân thành, thẳn thắng và hết sức thanh niên

Theo mình, chỗ này tính như sau:
tỷ giá giao ngay tại thời điểm trả nợ là: 16.400x(1+0,6%)=16.498,4 (VND/USD)
Ngày 1/6/2008 (Tỷ giá giao ngay là 16.400) là ngày mở L/C, tính đến thời điểm doanh nghiệp trả nợ Bank là 4 tháng
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,174
Thành viên mới nhất
widerworld
Back
Bên trên