HOT [HOT] Đề thi nghiệp vụ vào Vietcombank

Đây là đề thi nghiệp vụ chung cho cả tín dụng và GDV vào VCB Vĩnh Phúc - Việt Trì mình thi ngày 07/07 vừa rùi. Đề thi phần Nghiệp vụ có 40 câu trắc nghiệm, hỏi đủ các kiến thức vi mô, vĩ mô, marketing ngân hàng, TCDN, các luật của NHNN. Các bạn chuẩn bị thi tham khảo nhá:

1 Giả sử mức tiêu dùng cận biên là 0,8. Khi Chính Phủ tăng chi tiêu 2000 thì tổng cầu
A Tăng 2000
B Giảm 2000
C Tăng 10000
D Giảm 10000

2 Nếu Chính phủ tăng chi tiêu và thuế cung 1 lượng thì
A Tổng cung dài hạn tăng
B Tổng cung ngăn hạn tăng
C Tổng cầu giảm
D Tổng cầu tăng

3 Khi thâm hụt ngân sách, Chính phủ phát hành trái phiếu CP cho các NHTM sẽ làm cho
A Cung tiền tăng
B Cung tiền giảm
C Lãi suất tăng
D Lãi suất giảm

4. Chính sách điều hành tỷ giá hiện nay
A Chính sách thả nổi tất cả các loại tỷ giá
B Chính sách giao dịch biên độ với tất cả các loại tỷ giá
C Chính sách giao dịch biên độ với USD/VND và thả nổi với các tỷ giá khác
D Chính sách tỷ giá cố định với tất cả các loại tỷ giá

5. Chính sách lãi suất cho vay và huy động của NHNN áp dụng cho NHTM hiện nay
A Trần lãi suât đối cả cho vay và huy động
B Trần lãi suất đối với cho vay và tự thỏa thuận với huy động
C Tự thỏa thuận với cho vay và trần lãi suất với huy động
D Tự thỏa thuận với cả cho vay và huy động

6.Loại thất nghiệp nào sau đây là thất nghiệp cơ cấu
A Do cty chứng khoán đổi mới quy trình công nghệ sang khớp lệnh tự động nên Nam bị sa thải do ko đủ trình độ IT
B Do kinh tế suy thoái nên cty đã sa thải Nam
C Tuy tốt no đại học với bằng giỏi nhưng Nam phải chờ đến đợt thi tuyển của VCB vào tháng tới
D Cả 3 phương án trên

7. Ở mức thất nghiệp tự nhiên sẽ không có
A Thất nghiệp cơ cấu
B Thất nghiệp tạm thời
C Cả A và B
D Thất nghiệp chu kỳ

8. Khoản mục nào sau đây sẽ không đc ghi vào BCĐKT của DN
A Doanh thu
B Hàng tồn kho
C Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
D Phải trả người bán

9. Nếu doanh nghiệp bán một phần lớn sản phẩm của mình cho 1 người mua thì sẽ có sức mạnh áp đặt trong các thỏa thuận với người mua
A Đúng
B Sai

10. Hiện tại các đơn vị thanh toán của VCB đã chấp nhận các loại thẻ tín dụng quốc tế nào
A Visa, Master, American Express
B Visa, Master, American Express, Diners Club
C Visa, Master, American Express, Diners Club, JCB
D Visa, Master, American Express, Diners Club, JCB, CUP

11. VCB trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ MasterCard, Visa, Amex lần lượt vào các năm
A 1993 1994 2000
B 1994 1995 2001
C 1995 1996 2002
D 1996 1997 2003

12. Sản phẩm trung gian khác sản phẩm cuối cùng ở
A Mục đích sử dụng
B Thời gian tiêu thụ
C Độ bền trong quá trình sử dụng
D Cả 3 câu đều đúng

13. Chỉ tiêu nào sau đây tăng trưởng tỉ lệ nghịch với tốc độ tăng trưởng kinh tế
A Lạm phát
B Thất nghiệp
C Chỉ số giá tiêu dùng
D Cả A B C

14. Nếu đường cầu tiền hoàn toàn không nhạy cảm với lãi suất thì khi NHNN tăng cung tiền
A Cầu tiền ko đổi, lãi suất ko đổi
B Cầu tiền giảm, lãi suất giảm
C Cầu tiền tăng, lãi suất giảm
D Cầu tiền giảm, lãi suất tăng

Câu 15> 28 ở #8 page 1 nha mọi ng` :)

Update: Đề thi Vietcombank hiện nay (năm 2015, 2016) cũng vẫn có 2 phần Anh văn & Nghiệp vụ, trắc nghiệm toàn bộ. Anh văn 80 câu làm trong 60p, Nghiệp vụ 60 câu làm trong 60p. Đề thi NV vẫn khá giống với phong cách đề thi những năm trước đây, chỉ khác là không còn các câu hỏi về sản phẩm dịch vụ, tin tức về tình hình hoạt động của Vietcom.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
cám ơn bạn rất nhiều. vậy là VCB rất pro. mình thi VCB Hà Tĩnh mới cuối t6 nhưng đề không giống thế này
 
Woa, bạn nhớ được đề lun ah, tài ghê ta ơi ;) ;)
thế này chắc bạn đậu rùi phải không ;) ;)
 
Nữa nè, lúc nãy tưởng xong rùi, hóa ra là 1 post nó giới hạn độ dài, bi h là từ câu 15 đến 30
15. Chi phí nào sau đây không đc tính vào nguyên giá TSCĐ
A Chi phí nâng cấp thiết bị để máy móc hoạt động với công suất như thời điểm mới mua
B Chi phí sửa chữa thiết bị để tăng thời gian sử dụng hiệu quả của máy móc
C Chi phí nâng cấp thiết bị để tăng năng suất của máy móc


16. Mục tiêu của Marketing ngân hàng theo thứ tự
A Nghiên cứu sản phẩm hiện có, phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm
B Đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm hiện có, phát triển sản phẩm mới
C Đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản phẩm mới
D Nghiên cứu sản phẩm hiện có, đa dạng hóa sản phẩm

17. Kết quả đạt đc nhờ Maketing sắp xếp theo thứ tự
A Tăng chất lượng sản phẩm, tăng khả năng sinh lời, tăng khả năng cạnh tranh
B Tăng chất lượng sản phẩm , tăng khả năng sinh lời, tăng khả năng kinh doanh an toàn
C Tăng khả năng sinh lời, tăng chất lượng sản phẩm, tăng khả năng kinh doanh an toàn
D Tăng khả năng sinh lời, tăng chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh

18. Mục tiêu cuối cùng của Marketing ngân hàng
A Chất lượng sản phẩm, dịch vụ tăng
B Khả năng quảng bá sản phẩm, cạnh tranh với đối thủ đc nâng cao
C D ko nhớ :d

19. Quy mô vs cấu trúc tiền gửi chịu ảnh hưởng của các nhân tố
A Lãi suất, Mạng lưới các điểm giao dịch, tính đa dạng của sản phẩm
B Tính thời vụ chi tiêu (lễ tết), lãi suất, mạng lưới các điểm giao dịch, tính đa dạng của sản phẩm
C Tính thời vụ chi tiêu (lễ tết), mạng lưới các điểm giao dịch, tính đa dạng của sản phẩm

20. Khi cung tiền tăng và vòng quay của tiền giảm thì
A GDP tăng, lạm phát tăng
B GDP giảm, lạm phát tăng
C GDP tăng, lạm phát giảm
D GDP giảm, lảm phát giảm

21.Theo luật các TCTD hiện hành, phát biểu nào sau đây là đúng
A Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng
B Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có củ ngân hàng thương mại
C tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của ngân hàng thương mại
D Cả A B C

22. NHTM ko đc phép cho vay đối với đối tượng nào sau đây
A Thành viên Hội đồng quản trị
B thành viên Ban kiểm soát
C thành viên Hội đồng thành viên
D Cả A B C

23 NHTM ko đc phép cho vay đối với đối tượng nào sau đây
A Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng
B Giám đốc chi nhánh của tổ chức tín dụng
C Người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng
D Cả A B C

24 Chủ thẻ VCB Conect24 có thể chuyển khoản
A cho chủ thể VCB khác
B có thể chuyển khoản ngoại mạng nếu cùng trong hệ thống chuyển mạch thẻ Việt Nam
C A B đều đúng
D A B đều sai

25. Sản phẩm ngân hàng bán lẻ được áp dụng với
A Cá nhân, hộ gia đình
B Cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp siêu nhỏ
C Cá nhân hộ gia đinh, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ
D Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ

26 Khi số ngày phải thu của doanh nghiệp tăng lên có nghĩa là
A Phải thu của DN đối với khách hàng tăng lên
B Phải thu của DN đối với khách hàng giảm xuống
C DN tăng khả năng thu hồi nợ
D Cả A B C đều sai

27 Tỉ suất lãi gộp (gross margin) được xác định như sau
A Trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu thuần rùi chia cho doanh thu thuần
B Trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu thuần rùi chia cho giá vốn hàng bán
C Lấy giá vốn hàng bán chia cho doanh thu
D Lấy doanh thu chia cho giá vốn hàng bán

28 Lợi nhuận gộp được xác định như sau
A Lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí hoạt động
B Lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí hoạt động, giá vốn và chi phí bán hàng, chi phí quản lý
C Lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí hoạt động, giá vốn và chi phí bán hàng, chi phí quản lý, lãi vay
D Chính là lợi nhuận sau thuế ghi trên BCTC
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,219
Thành viên mới nhất
aogobaybac
Back
Bên trên