[Hỏi] Xác định nhu cầu vốn lưu động

lamdaiduong

Thành viên
Các bạn cho mình hỏi vấn đề này nhé
Nhu cầu vlđ= tổng cpsxkd kỳ kế hoạch(doanh thu theo giá vốn kỳ kế hoạch)/ vòng quay vốn lưu động kỳ kế hoạch.
Mình chưa hiểu lắm công thức này giả sử có thêm chi phí vận chuyển, bao bì, bảo quản sản phẩm thì những khoản chi phí này có được tính vào hay ko?vì theo Công thức thì chỉ tính theo doanh thu giá vốn.
Vd: doanh nghiệp mua 5000 tấn gạo, giá mua mỗi tấn là 5000000đ, chi phí vận chuyển là 1000đ/ tấn, đóng gói là 300000đ/tấn.
Vòng quay vốn lưu động là 2 tháng, vậy nhu cầu vốn lưu động là bao nhiêu?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
các bạn cho mình hỏi vấn đề này nhé
nhu cầu vlđ= tổng cpsxkd kỳ kế hoạch(doanh thu theo giá vốn kỳ kế hoạch)/ vòng quay vốn lưu động kỳ kế hoạch.
mình chưa hiểu lắm công thức này giả sử có thêm chi phí vận chuyển, bao bì, bảo quản sản phẩm thì những khoản chi phí này có được tính vào hay ko?vì theo công thức thì chỉ tính theo doanh thu giá vốn.
vd: doanh nghiệp mua 5000 tấn gạo, giá mua mỗi tấn là 5000000đ, chi phí vận chuyển là 1000đ/ tấn, đóng gói là 300000đ/tấn.
vòng quay vốn lưu động là 2 tháng, vậy nhu cầu vốn lưu động là bao nhiêu?

Theo tớ nghĩ thì giá vốn ở đây sẽ bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển, giá đóng gói. Vì tất cả đều hình thành nên chi phí sản xuất trong kỳ mà.
Nên tổng cpsxkd kỳ kế hoạch = 5000 x (5.000.000 + 1.000 +300.000)= 26.505.000.000
Nhu cầu VLĐ = 26.505.000.000/2= 13.252.500.000 đ :)
 
các bạn cho mình hỏi vấn đề này nhé
nhu cầu vlđ= tổng cpsxkd kỳ kế hoạch(doanh thu theo giá vốn kỳ kế hoạch)/ vòng quay vốn lưu động kỳ kế hoạch.
mình chưa hiểu lắm công thức này giả sử có thêm chi phí vận chuyển, bao bì, bảo quản sản phẩm thì những khoản chi phí này có được tính vào hay ko?vì theo công thức thì chỉ tính theo doanh thu giá vốn.
vd: doanh nghiệp mua 5000 tấn gạo, giá mua mỗi tấn là 5000000đ, chi phí vận chuyển là 1000đ/ tấn, đóng gói là 300000đ/tấn.
vòng quay vốn lưu động là 2 tháng, vậy nhu cầu vốn lưu động là bao nhiêu?

Xin chia sẻ, trao đổi với bạn:
Nhu cầu VLĐ kỳ KH = Tổng CPSX kỳ KH/Vòng quay VLĐ kỳ KH
Vòng quay VLĐ kỳ KH=DTT kỳ KH/ Bình quân TSLĐ kỳ KH.
Do sử dụng chủ yếu số liệu từ bảng kế hoạch SXKD và BCTC của KH nên số liệu không chắc chắn.
Vì thế phải cộng(trừ) % dự phòng:
Vòng quay VLĐ kỳ KH = VÒng quay VLĐ kỳ gốc +(-)% mức điều chỉnh.
Và Tổng CPSX kỳ KH=Tổng CPSX kỳ gốc +(-)% tỷ lệ điều chỉnh.
Tổng chi phí sản xuất không bao gồm khấu hao TSCĐ và các chi phí không mang tính chất sxkd( ví dụ: chi hoa hồng, môi giới, tiền phạt, thuế TNDN,...).
 
Có 2 cách xác định nhu cầu Vốn lưu động
1. Xác định theo công thức chu kỳ chênh lệch ngày tài trợ tài chính
Nhu cầu cần tài trợ (ngày ) = Chu kỳ tiền mặt + chu kỳ tồn kho+ chu kỳ phải thu - trừ chu kỳ phải trả
2. Và các định theo vòng quay vốn lưu động thực tế và kế hoạch như các bạn tính ở trên
 
các bạn cho mình hỏi trong bài tính nhu cầu vốn LĐ mà có những dữ liệu như này tính như thế nào nhé:
Gtri HH mua vào: 5ty
GTri HH bán ra: 4.500tỷ
GTR hàng tồn kho:300tr
DT dự kiến là 5.500tr; CP khác = 10% Gtri HH bán ra; Ptra =5% mua vào; Dthu = 10% bán ra
Số ngày dự trữ bình quân : 60 ngày
 
các bạn cho mình hỏi trong bài tính nhu cầu vốn LĐ mà có những dữ liệu như này tính như thế nào nhé:
Gtri HH mua vào: 5ty
GTri HH bán ra: 4.500tỷ
GTR hàng tồn kho:300tr
DT dự kiến là 5.500tr; CP khác = 10% Gtri HH bán ra; Ptra =5% mua vào; Dthu = 10% bán ra
Số ngày dự trữ bình quân : 60 ngày
mình cũng đang định hỏi bài này. ai biết thì giúp đỡ với
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,165
Thành viên mới nhất
Nguyễn bông
Back
Bên trên