Hỏi video bài giảng về định giá Trái phiếu doanh nghiệp?thuybank1

Try my best ^^
Có anh chị em nào có tài liệu như video hoặc slide tài liệu về định giá trái phiếu doanh nghiệp ko ạ, liên quan đến thực tế một chút ạ
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
 

Banker Hub

Top