Hỏi về việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng

hoangmai87

Thành viên
Các bạn giúp mình giải nghiệp vụ này với, mình cảm ơn nha, mail của mình là: hoangmai6879@gmail.com
Các nghiệp vụ kế toán sau đây đã được xử lý đúng chưa? Nếu sai sót hãy trình bày cách điều chỉnh

Định kỳ trích lập dự phòng rủi ro nợ phải thu khó đòi:
- Tổng dự phòng đã trích tính đến đầu kỳ :30 tỷ, trong đó có 25 tỷ dự phòng cụ thể.
- Trong kỳ, NH đã xử lý 46 hợp đồng tín dụng đối với nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Số dự phòng đã sử dụng để bù đắp tổn thất tín dụng là 6 tỷ, trong đó 4 tỷ dự phòng cụ thể. Số dự phòng cụ thể đã hoàn nhập là 300 tr
- Tổng dự phòng cần được trích theo trạng thái nợ cuối kỳ là 35 tỷ, trong đó có 28 tỷ dự phòng cụ thể.
Kế toán đã lập chứng từ và hạch toán:
Nợ TK Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi (8822) 10,7 tỷ
Có TK Dự phòng cụ thể (2191) 6,7 tỷ
Có TK Dự phòng chung (2192) 4 tỷ
 
Các bạn giúp mình giải nghiệp vụ này với, mình cảm ơn nha, mail của mình là: hoangmai6879@gmail.com
Các nghiệp vụ kế toán sau đây đã được xử lý đúng chưa? Nếu sai sót hãy trình bày cách điều chỉnh

Định kỳ trích lập dự phòng rủi ro nợ phải thu khó đòi:
- Tổng dự phòng đã trích tính đến đầu kỳ :30 tỷ, trong đó có 25 tỷ dự phòng cụ thể.
- Trong kỳ, NH đã xử lý 46 hợp đồng tín dụng đối với nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Số dự phòng đã sử dụng để bù đắp tổn thất tín dụng là 6 tỷ, trong đó 4 tỷ dự phòng cụ thể. Số dự phòng cụ thể đã hoàn nhập là 300 tr
- Tổng dự phòng cần được trích theo trạng thái nợ cuối kỳ là 35 tỷ, trong đó có 28 tỷ dự phòng cụ thể.
Kế toán đã lập chứng từ và hạch toán:
Nợ TK Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi (8822) 10,7 tỷ
Có TK Dự phòng cụ thể (2191) 6,7 tỷ
Có TK Dự phòng chung (2192) 4 tỷ

Số dự phòng cần trích kỳ này: 28 tỷ (DP cụ thể) và 7 tỷ (DP chung). Trong khi số dư trên tk dự phòng cụ thể tới thời điểm này là 20,7 (=25 - 4 - 0,3); dự phòng chung là 3 (=5 - 3).
Như vậy số dự phòng phải trích lập là: DP cụ thể 28 - 20,7 = 7,3; DP chung 7 - 3 = 4
 
Mọi người cho mình hỏi thêm về qui định trích lập dự phòng rủi ro đối với các nhóm nợ của NHTM hiện tại là bao nhiêu vậy. Mình đọc ở thông tư [FONT=&quot]THÔNG TƯ SỐ 15/2010/TT-NHNN thì
[/FONT] a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn): 0%;
b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý): 2%;
c) Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn): 25%;
d) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn): 50%;
đ) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn): 100%.


Nhưng theo một số nguồn khác thì tỷ lệ lại là

a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn): 0%;
b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý): 5%;
c) Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn): 25%;
d) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn): 50%;
đ) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn): 100%.


Hai cái trên cái nào mới là chuẩn nhất nhỉ ?
 
Tôi không hiểu bạn muốn tìm hiểu về cái gì, hình như là bạn muốn tìm hiểu về trích lập dự phòng 493 phải không?theo quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN[FONT=&quot] [/FONT]ngày 25/04/2007 về việc sửa đổi một số điều về trích lập dự phòng thì cả hai cái trên điều sai[FONT=&quot], theo điều 6 mục 4 thì tỷ lệ trích lập dự phòng là : [/FONT]
a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn): 0%;
b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý): 5%;
c) Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn): 20%;
d) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn): 50%;
đ) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn): 100%.


 
Chào ubers nghệ tĩnh anh tuấn slna thông tư 15/2010/TT-NHNN chỉ áp dụng cho các tổ chức tín dụng có quy mô nhỏ như quỹ tín dụng nhân dân. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể như bạn đã nói ở trên.
Hiện nay, đối với các ngân hàng thương mại đang áp dụng theo quy định 493/2005/QĐ-NHNN và các sửa đổi bổ sung (nếu có). Tỷ lệ trích lập dụe phòng cụ thể như sau:
Nợ nhóm 1:0%
Nợ nhóm 2:5%
Nợ nhóm 3:20%
Nợ nhóm 4:50%
Nợ nhóm 5:100%
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,144
Thành viên mới nhất
vumylinh2
Back
Bên trên