Hỏi về Thẩm định NPV nhờ các bạn giúp đỡ?

  • Bắt đầu Bắt đầu troancot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

troancot

Thành viên
Có bài tập về NPV nhờ các bạn giả giùm:
Ngân hàng A đang xem xét một dự án sau:

  1. Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là 200tr: trong đó đầu tư TSCĐ là 180tr, TSLĐ là 20tr
  2. Dự tính vay ngân hàng 80tr để mua sắm máy móc thiết bị, gốc vay sẽ được hoàn trả đều trong 4 năm, bắt đầu từ cuối năm 1, lãi suất cố định là 10% NĂM
  3. Dự án dự tính kéo dài trong vòng 5 năm, tạo doanh thu từ năm thứ 1
  4. Doanh thu ước tính trung bình hằng năm là 90tr, chi phí nguyên vật liệu, tiền công, quản lý…(chưa kể khấu hao và trả lãi khoản vay) là 20tr hằng năm.
  5. Khấu hao tài sản theo phương pháp trung bình
  6. Thuế thu nhập: 30% thu nhập trước thuế
  7. Giá trị thanh lý của các tài sản khi dự án kết thúc coi như bằng 0
Yêu cầu:
Ngân hàng có nên cho vay không nếu dựa vào chỉ tiêu NPV? Biết rằng NH sử dụng lãi suất cho vay làm lãi suất chiết khấu.
 
Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Tổng ĐT -200
Vay NH +80
Trả gốc -20 -20 -20 -20
Trả Lãi -8 -6 -4 -2
DT +90 +90 +90 +90 +90
CP -20 -20 -20 -20 -20
KH 36 36 36 36 36
LLTT 26 26 26 26 34
Thuế -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -10.2
LLST 18.2 18.2 18.2 18.2 23.8
NCF -120 34.2 34.2 34.2 34.2 59.8

Vậy NPV = -120 + 34,2 x (1.1^4 - 1)/(0.1 x 1.1^4)+59.8/1.1^5
=25,54
Có cho vay được vì NPV >0
 
Quan điểm Tổng đầu tư(TIP) hay còn gọi là quan điểm ngân hàng: Không phân biệt nguồn vốn
Chính vì thế:
NPV=-200 +(...)Như bạn Tá đã tính, mình chưa kiểm tra lại.
Tuy nhiên phần bạn Tá tính là theo quan điểm chủ đầu tư(EPV). Cho nên phải kiểm tra cả quan điểm TIP nữa
NCF(TIP)=LNST+Khấu hao+lãi vay.
NPV(TIP)=-200+ NCFt/(1+r)^t
 
Nếu tính theo quan điểm TIP thì dòng tiền của ngân hàng (vào khi nhận nợ vay và ra khi trả gốc lãi) cũng sẽ khác mà?
 
Nếu tính theo quan điểm TIP thì dòng tiền của ngân hàng (vào khi nhận nợ vay và ra khi trả gốc lãi) cũng sẽ khác mà?

Nhất trí! Nếu bạn là bên cho vay thì bạn phải đứng trên quan điểm của bạn chứ! Tuy nhiên phải xem xét cả quan điểm của Chủ đầu tư, bởi nếu theo TIP mà hiệu quả trong khi quan điểm EPV không hiệu quả thì chủ đầu tư còn không dám đầu tư nói chi đến việc cho vay của Ngân hàng!
 
Tức là với mỗi quan điểm khác nhau sẽ có 1 NPV khác nhau ah, thế nếu trong trường hợp đó có 1 cái âm 1 cái dương thì sẽ ra quyết định lựa chọn ntn?
 
Nhưng mình đứng trên góc độ người cho vay nên tính NPV theo quan điểm TIP là hợp lý hơn phải ko?
Quan điểm TIP không tính nợ gốc và lãi vay vào dòng tiền vào và ra.
 
Tức là với mỗi quan điểm khác nhau sẽ có 1 NPV khác nhau ah, thế nếu trong trường hợp đó có 1 cái âm 1 cái dương thì sẽ ra quyết định lựa chọn ntn?
do 2 quan điểm dòng tiền khác nhau nên NPV khác nhau, đứng trên quan điểm ngân hàng cho vay thì tính NPV theo TIP rồi nhận xét thôi, thông thường NPV của TIP sẽ nhỏ hơn NPV của EVP (do yêu cầu tỉ lệ chiết khấu dự án của ngân hàng, lãi suất, sẽ nhỏ hơn của NDT) .t nghĩ vậy :D
 
do 2 quan điểm dòng tiền khác nhau nên NPV khác nhau, đứng trên quan điểm ngân hàng cho vay thì tính NPV theo TIP rồi nhận xét thôi, thông thường NPV của TIP sẽ nhỏ hơn NPV của EVP (do yêu cầu tỉ lệ chiết khấu dự án của ngân hàng, lãi suất, sẽ nhỏ hơn của NDT) .t nghĩ vậy :D
Sao lại thông thường là nhỏ hơn NPV của EVP được? Vì, lãi suất chiết khấu của Ngân hàng lớn hơn nhưng dòng tiền cũng lớn hơn (vì không phải trừ đi khoản trả gốc lãi) mà, tức là cả tử số và mẫu số đều lớn hơn thì sao nói là NPV lớn hơn được.
 
Sao lại thông thường là nhỏ hơn NPV của EVP được? Vì, lãi suất chiết khấu của Ngân hàng lớn hơn nhưng dòng tiền cũng lớn hơn (vì không phải trừ đi khoản trả gốc lãi) mà, tức là cả tử số và mẫu số đều lớn hơn thì sao nói là NPV lớn hơn được.
chi phí vốn vay của ngân hàng thường là thấp nhất, thấp hơn nhiều so với chi phí sử dụng vốn yêu cầu của CSH,hay WACC < k( của CSH) nên khi đứng trên quan điểm tổng đầu tư thấy xét NPV trên qd chủ đầu tư thỏa mãn thì chắc ok, b thử xem sao? thanks :D,
p/s vừa đi du lịch nước Nào về
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,206
Thành viên mới nhất
vietucplast
Back
Bên trên