Hỏi về tài chính dn và phân tích tc

  • Bắt đầu Bắt đầu srich174
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

srich174

Verified Banker
Mình đang xem lại các chỉ số tcdn và quản trị TS lưu động, có đôi chút thắc mắc nên đưa lên đây hỏi mng, mong đc mng giải đáp và tranh luận:
- Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán hay doanh thu thuần / hàng tồn kho
Tương tự cho vòng quay khoản phải trả ta lấy GVHB hay DT thuần để chia ???
- Tài sản lưu động, vốn lưu động có khác nhau không.
Vốn lưu động ròng, vốn lưu động thường xuyên và nhu cầu vốn lưu động ròng khác nhau ở đâu ???
 
- Vòng quay hàng tồn kho=giá vốn hàng bán/hàng tồn kho trung bình (đã là hàng tồn kho thì làm gì đã có doanh thu từ nó mà lại lấy doanh thu thuần?)
Trong đó: hàng tồn kho trung bình= (hàng tồn kho trong báo cáo năm trước+ hàng tồn kho năm nay)/2
- vòng quay các khoản phải trả=doanh số mua hàng thường niên/ phải trả bình quân
trong đó

doanh số mua hàng thường niên= giá vốn hàng bán+hàng tồn kho cuối kỳ - hàng tồn kho đầu kỳ
phải trả bình quân=(phải trả trong báo cáo năm trước + phải trả năm nay)/2

- tài sản lưu động là 1 tài sản nằm trong bảng cân đối kế toán thường là được dự đoán bán hoặc sử dụng hết trong tương lai gần (1 năm hoặc 1 kỳ kinh doanh)
Tài sản lưu động = Tiền mặt + tiền gửi ngân hàng + các khoản phải thu + đầu tư ngắn hạn + hàng tồn kho + chi phí trả trước
- vốn lưu động là biểu hiện băgf tiền của toàn bộ tài sản lưu động trong doanh nghiệp
- vốn lưu động ròng là khoản tiền công ty giữ lại cho các hoạt động ngắn hạn. khoản tiền giữ lại phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và kế hoạch hoạt động của công ty
vốn lưu động ròng = tài sản lưu động - nợ ngắn hạn
- nhu cầu vốn lưu động thường xuyên = tài sản lưu động (ko bao gồm tiền mặt) - nợ ngắn hạn
 
Xin góp ý câu trả lời ở trên
Tài sản lưu động là tài sản ngắn hạn tức tài sản có khả năng luân chuyển trong 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh nếu chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp lớn hơn 1 năm ( chuẩn mực kế toán 2005)
Vốn lưu động= Tài sản ngắn hạn trừ cho các khoản chiếm dụng ngắn hạn. Vốn lưu động không có nghĩa là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động mà nó là 1 trong những nguồn vốn tài trợ cho tài sản ngắn hạn( lưu động) của doanh nghiệp. Tức vốn lưu động có thể < or = tài sản lưu động. Vốn lưu động sẽ gồm NWC và nợ vay ngắn hạn.
Vốn lưu động ròng (NWC) là 1 trong những nguồn hình thành vốn lưu động, đây là nguồn vốn tài trợ thường xuyên cho các nhu cầu thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp hay nói cách khác NWC là nguồn vốn dài hạn tài trợ cho tài sản ngắn hạn.
NWC= NVDH- TSDH = TSNH- nợ ngắn hạn ( nợ vay và nợ chiếm dụng)= vốn lưu động - nợ vay ngắn hạn. NWC có thẻ > or = or < 0.
Vũ Anh Khoa
Đại học Ngân Hàng tphcm.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Xin góp ý câu trả lời ở trên
Tài sản lưu động là tài sản ngắn hạn tức tài sản có khả năng luân chuyển trong 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh nếu chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp lớn hơn 1 năm ( chuẩn mực kế toán 2005)
Vốn lưu động= Tài sản ngắn hạn trừ cho các khoản chiếm dụng ngắn hạn. Vốn lưu động không có nghĩa là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động mà nó là 1 trong những nguồn vốn tài trợ cho tài sản ngắn hạn( lưu động) của doanh nghiệp. Tức vốn lưu động có thể < or = tài sản lưu động. Vốn lưu động sẽ gồm NWC và nợ vay ngắn hạn.
Vốn lưu động ròng (NWC) là 1 trong những nguồn hình thành vốn lưu động, đây là nguồn vốn tài trợ thường xuyên cho các nhu cầu thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp hay nói cách khác NWC là nguồn vốn dài hạn tài trợ cho tài sản ngắn hạn.
NWC= NVDH- TSDH = TSNH- nợ ngắn hạn ( nợ vay và nợ chiếm dụng)= vốn lưu động - nợ vay ngắn hạn. NWC có thẻ > or = or < 0.
Vũ Anh Khoa
Đại học Ngân Hàng tphcm.
Rất rõ ràng và cơ bản
 
Mấy anh chị cho em hỏi, chỗ DSMH= GVHB + TK cuối kỳ -TK đầu kỳ chỉ đúng cho DN thương mại thôi, còn DNSX công thức sẽ khác ạ, có a/c nào rành vấn đề này không ạ ?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,152
Thành viên mới nhất
kingsofleonmerc
Back
Bên trên