Hỏi về sự khác nhau giữa kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp?

thanhnga412

Thành viên
Các bạn giúp mình phân tích sự khác nhau giữa kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp với?
 
+số hiệu tài khoản
+kế toán ngân hàng có 9 loại kế toán doanh nghiệp có 10 loại
+cách thức trình bày trong hệ thống báo cáo tài chính
+thuật ngữ sử dụng khác nhau
+nhận định về tài sản và nguồn vốn khác nhau
+khác nhau về nội dung xem xét đánh giá
bạn nào bổ sung cho hoàn chỉnh nữa nhé
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,170
Thành viên mới nhất
caythietmoclan
Back
Bên trên