Hỏi về phân loại nợ và các văn bản liên quan

than phong

Thành viên mới
Xin cung cấp giúp các thông tin phân loại nợ và các văn bản liên quan, cám ơn.
 
Bạn đọc Thông tư số: 01/VBHN-NHNN ngày 31/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước vv phân loại, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng nhé
 
- Đối với TCTD là NHTM và TCTD phi ngân hàng: áp dụng TT 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập DPRR và việc sử dụng DPRR, văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc hợp nhất TT02/2013/TT-NHNN và TT
- Đối với TCTD khác vẫn áp dụng QĐ 493/2005/ QĐ-NHNN và các văn bản hướng dẫn liên quan
 


Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,084
Tổng số thành viên
351,455
Thành viên mới nhất
kyzsvaass1122
Back
Bên trên