Hỏi về lỗi viết nhầm tên trên Biên bản Định giá Tài sản?

More threads by nobody

nobody

Thành viên tích cực
#1
Em có một trường hợp này mong các anh chị giúp đỡ (cách xử lý sao cho thuận tiện cho cả đôi bên):
Công ty em có một món vay với Ngân hàng, và trong Biên bản Định giá Tài sản giữa công ty em và bên Ngân hàng (BB do bên NH lập) đã viết nhầm tên Giám đốc bên em:
Vd: ông tên là : Nguyễn Văn X thì bên NH lại viết trong biên bản ĐGTS là Nguyễn Xuân X.
Món vay này đã giải ngân, biên bản ĐGTS này đã có dấu, chữ ký của 2 bên.

Bây giờ em muốn hỏi cách xử lý với việc viết nhầm tên như thế nào?
 

DOA

Verified Banker
Bạn gửi lại biên bản cho ngân hàng. Phía ngân hàng xử lý bằng cách: gạch ngang chỗ viết nhầm, sửa, ký tên, đóng dấu ngân hàng lên chỗ sửa. Trả lại biên bản cho công ty
 

nguyenbi1183

Thành viên
Chúc mọi người một buổi tối lốt lành :), đi ngủ phát lấy sức chuẩn bị cho ngày mới ^^.
 

Top