HỎI VỀ GDV SACOMBANK

Duongje 11 Tháng 1 2017


Sacombank thi mấy vong ạ
Và khi phỏng vấn thì hội đồng hỏi những gì ạ, có hỏi nghiệp vụ nhiều ko ạ