Hỏi về cách tính khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu và tổng tài sản theo PP dupont?

  • Bắt đầu Bắt đầu taocoibi
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

taocoibi

Thành viên tích cực
em sắp thi pttcdn em muốn hỏi 2 chỉ tiêu khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu và tống tài sản tính theo phương pháp dupont thì tính thế nào , có phải nhận xét gì ko sau khi tính toán
 
Theo chị biết thì mô hình DUPONT trong sách TCDN đã chỉ khá rõ đó em ROE=ROA * Tổng tài sản/VCSH = Lợi nhuận/Doanh thu * Doanh thu/Tổng tài sản * Tổng tài sản/VCSH
Muốn ROE tăng thì phải tăng ROA hoặc giảm tỷ lệ VCSH so với TS (thông qua tăng nợ ngân hàng, các khoản phải trả chẳng hạn). Muốn tăng ROA có thể tăng lợi nhuận, tăng hiệu suất sử dụng tài sản ... Có rất nhiều thứ để chỉ ra sau khi phân tích. Em đọc thêm giáo trình và làm nhiều bài tập. Chúc em thi tốt.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,219
Thành viên mới nhất
aogobaybac
Back
Bên trên