Hỏi về cách tính Hạn mức tinh dụng

  • Bắt đầu Bắt đầu kakun159
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

kakun159

Thành viên tích cực
Theo như em được biết thì cách xác định HMTD như sau

HMTD = Nhu cầu VLĐ - Nguồn vốn kinh doanh ngắn hạn - Vốn tự có - Nguồn vốn khác

Nhu cầu VLĐ = Tổng CP SXKD/ Vòng quay VLĐ

Vòng quay VLĐ = DT / TSLĐ

Nguồn vốn KD ngắn hạn: vốn cho nhu cầu về TSLĐ
Vốn tự có: chênh lệch tài sản dánh giá lại, các quỹ, LN chưa phân phối...
Vốn khác: vốn vay ngân hàng hoặc tổ chức khác

Tổng CP SXKD:
cho em hỏi CP SXKD chỉ tính các chi phí trực tiếp tham gia SXKD thôi, chứ không tính các chi phí gián tiếp khác như CP quản lý, lãi vay, phải không các anh chị?

TSLĐ: tài sản lưu động ở đây là bao gồm những gì vậy các anh chị em không rỏ lắm --> giống như trong bài tập dưới em không biết TSLĐ là gì

Và làm sao để biết NH có nên cho vay dự án này hay không?

vd:

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh đồ Gỗ xuất khẩu Ngọc Hà có nhu cầu vay từng lần để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cho một nhà nhập khẩu Hà Lan. Tổng giá trị hợp đồng đã được quy đổi : 6000 triệu đồng (giả thiết hợp đồng bảm bảo nguồn thanh toán chắc chắn), thời gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng là 17/08/07 thời gian thanh toán sau khi giao hàng 2 tháng.
Để thực hiện hợp đồng, Công ty cần thực hiện những khoản chi phí sau:
- Chi phí mua nguyên vật liệu: 3650 triệu đồng.
- Chi phí trả công lao động : 623 triệu đồng.
- Khấu hao tài sản cố định: 800 triệu đồng.
- Các chi phí khác : 90 triệu đồng.
Công ty xuất trình hợp đồng mua nguyên liệu ký ngày 15/06/07, điều kiện thanh toán sau 1 tháng.
Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp với giá thị trường 5300 triệu đồng với đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Yêu cầu:
1. Hãy cho biết ngân hàng có nên giải quyết cho vay đối với Công ty hay không? Vì sao?
2. Xác định mức cho vay, thời hạn cho vay.
Biết rằng:
- Lãi suất cho vay hiện hành 0.8%/ tháng.
- Vốn tự có của Công ty tham gia vào phương án KD : 1300 triệu đồng.
- NH quy định mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp.
 
Hình như đề bài thiếu thời điểm cụn thể DN đến NH vay vốn??? Vì vậy mình chỉ xin trl câu 1, còn câu 2 phải có thời điểm cụ thể mới tính đc thời gian và lãi của khoản vay:
1) Doanh thu nếu thực hiện Hợp đồng: 6000
Chi phí = Chi phí mua nguyên vật liệu + Chi phí trả công lao động + Khấu hao tài sản cố định + Các chi phí khác = 3650 + 623 + 800 + 90 = 5163
=> Nếu thực hiện hợp đồng, DN có lãi: 6000 - 5163 = 837
=> NH nên cho vay vì dự án có lãi và nguồn thanh toán chắc chắc.09
* Còn về hai 3 câu hỏi của bạn ở trên thì như sau:
# Tổng CPSXKD: đúng
#TSLĐ: bạn xem lại kế toán nhé, TSLĐ bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, Hàng tồn kho, đầu tư TC ngắn hạn,...Trong VD trên thì nó là Nguyên vật liệu.
#Để biết NH có cho vay hay k thì căn cứ như câu trên t đã giải thích
2) Hạn mức TDụng:
DN có vốn tự có 1300
=> Nhu cầu vay vốn phục vụ SXKD của DN = 5163 - 1300 = 3863
NH cho vay tối đa bằng 70% giá trị TSĐB, tức là = 5300 x 70% =3710 (< 3863)=> chênh lệch: 153
* lúc này xảy ra hai trường hợp:
a, NH k cho vay, mặc dù câu 1 ta tính đc là nên cho DN vay vốn, tuy nhiên tsđb k đủ nên NH quyết định k cho vay để đảm bảo an toàn (tuy nhiên cách này k nên)
b, Nh sẽ cấp tín dụng cho DN với yêu cầu:
- DN bổ sung giá trị TSĐB hoặc tăng vốn tự có phù hợp với món vay
- Đi vay TCTD khác cho nhu cầu vốn 153
- Yêu cầu có người bảo lãnh cho món nợ 153
- Xem xét hồ sơ tín dụng của DN trong quá khứ, nếu tốt thì rải ngân số tiền 153
- Hoặc cũng có thể yêu cầu điều chỉnh giảm bớt Phương án kinh doanh để giảm tiền đầu tư
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
theo mình nghỉ thời gian thanh toán tiền mua nguyên vật liệu 15/06 nhưng sau 1 tháng mới thanh toán nghỉa là 15/07 -- > đây chính là ngày DN vay vốn
 
theo mình nghỉ thời gian thanh toán tiền mua nguyên vật liệu 15/06 nhưng sau 1 tháng mới thanh toán nghỉa là 15/07 -- > đây chính là ngày DN vay vốn
uh quên, chắc đúng đó bạn. Thế thì căn cứ vào bài t giải ở trên bạn tự tính thời hạn và lãi suất nha:)
 
bạn nào biết tại sao khi cho vay doanh nghiệp phải có vốn tự có của doanh nghiệp tham gia vào không? mình thấy công thức tính hạn mức tín dung như vậy mà không biết tại sao như vậy
 
bạn nào biết tại sao khi cho vay doanh nghiệp phải có vốn tự có của doanh nghiệp tham gia vào không? mình thấy công thức tính hạn mức tín dung như vậy mà không biết tại sao như vậy
Vậy mình hỏi bạn bạn có tay không (ko vốn gì hết) bạn vô NH vay thử xem NH cho bạn vay ko!
 
bạn nào biết tại sao khi cho vay doanh nghiệp phải có vốn tự có của doanh nghiệp tham gia vào không? mình thấy công thức tính hạn mức tín dung như vậy mà không biết tại sao như vậy
Cái này đơn giản quá mà, NH cho vay cũng cần nhìn vào nguồn lực của DN chứ, VTC tham gia vào nhiều tài trợ cho dự án thì chứng tỏ DN có tiềm lực, điều này tránh cho NH rủi ro khi cấp tín dụng. Vả lại đương nhiên NH k thể cho vay hết cả dự án mà cần có DN bỏ 1 phần vốn của mình để tham gia, cùng chịu rủi ro vs NH.
 
Hình như đề bài thiếu thời điểm cụn thể DN đến NH vay vốn??? Vì vậy mình chỉ xin trl câu 1, còn câu 2 phải có thời điểm cụ thể mới tính đc thời gian và lãi của khoản vay:
1) Doanh thu nếu thực hiện Hợp đồng: 6000
Chi phí = Chi phí mua nguyên vật liệu + Chi phí trả công lao động + Khấu hao tài sản cố định + Các chi phí khác = 3650 + 623 + 800 + 90 = 5163
=> Nếu thực hiện hợp đồng, DN có lãi: 6000 - 5163 = 837
=> NH nên cho vay vì dự án có lãi và nguồn thanh toán chắc chắc.09
* Còn về hai 3 câu hỏi của bạn ở trên thì như sau:
# Tổng CPSXKD: đúng
#TSLĐ: bạn xem lại kế toán nhé, TSLĐ bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, Hàng tồn kho, đầu tư TC ngắn hạn,...Trong VD trên thì nó là Nguyên vật liệu.
#Để biết NH có cho vay hay k thì căn cứ như câu trên t đã giải thích
2) Hạn mức TDụng:
DN có vốn tự có 1300
=> Nhu cầu vay vốn phục vụ SXKD của DN = 5163 - 1300 = 3863
NH cho vay tối đa bằng 70% giá trị TSĐB, tức là = 5300 x 70% =3710 (< 3863)=> chênh lệch: 153
* lúc này xảy ra hai trường hợp:
a, NH k cho vay, mặc dù câu 1 ta tính đc là nên cho DN vay vốn, tuy nhiên tsđb k đủ nên NH quyết định k cho vay để đảm bảo an toàn (tuy nhiên cách này k nên)
b, Nh sẽ cấp tín dụng cho DN với yêu cầu:
- DN bổ sung giá trị TSĐB hoặc tăng vốn tự có phù hợp với món vay
- Đi vay TCTD khác cho nhu cầu vốn 153
- Yêu cầu có người bảo lãnh cho món nợ 153
- Xem xét hồ sơ tín dụng của DN trong quá khứ, nếu tốt thì rải ngân số tiền 153
- Hoặc cũng có thể yêu cầu điều chỉnh giảm bớt Phương án kinh doanh để giảm tiền đầu tư
bạn ơi, cái câu 2 tính NCV thì phải trừ đi khấu hao chứ, chỉ tính chi phí mới cộng cả khấu hao vào thôi, bài này là cho vay từng lần nên thời gian cho vay phải phu thuộc vào chu kỳ ngân quỹ của DN, cụ thể là: NCV = tổng CF - KH - VTC - Vốn khác = 5136 - 800 - 1300 =3063 trđ
mức CV theo tsbđ = 3710 trđ => mức CV of NH là 3063 trđ và thời gian cho vay là 3 tháng (dựa theo chu kỳ ngân quỹ của DN):)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
bạn ơi, cái câu 2 tính NCV thì phải trừ đi khấu hao chứ, chỉ tính chi phí mới cộng cả khấu hao vào thôi, bài này là cho vay từng lần nên thời gian cho vay phải phu thuộc vào chu kỳ ngân quỹ của DN, cụ thể là: NCV = tổng CF - KH - VTC - Vốn khác = 5136 - 800 - 1300 =3063 trđ
mức CV theo tsbđ = 3710 trđ => mức CV of NH là 3063 trđ và thời gian cho vay là 3 tháng (dựa theo chu kỳ ngân quỹ của DN):)

mình cũng nghĩ như bạn hanhoc, khi tính NCV thì CP sxkd phải trừ khấu hao, chi phí phi sx và chi phí bất hợp lệ.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên