Hỏi về cách làm bài tính lãi dự chi theo ngày?

nguyenvanlinh_Hg

Verified Banker
các bác cho e hỏi là lãi dự chi theo ngày như ngân hàng tính như thế nào? e là dân kế toán nên ko hiểu lắm cái này bên ngân hàng
ví dụ cụ thể như sau ạ

Ngày 14/06/2010 khách hàng A mang 3 tỷ đến gửi vào ngân hàng kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 11,5%/năm.
Yêu cầu
a) Tính lãi dự trả đến ngày 26/07/2010. Biết rằng ngân hàng dự trả hàng ngày, định khoản bút toán dự chi lãi hàng ngày.
b) Tính cả gốc và lãi phải trả cho khách hàng khi khách hàng đến tất toán vào 14/12/2010.
c) Tính gốc và lãi khách hàng nhận được khi khách hàng đến rút khoản tiền gửi trên trước hạn -vào 18/10/2010. Biết rằng: nếu số ngày thực gửi trên 2/3 thời gian của kỳ hạn gửi thì lãi được hưởng bằng 70% của số lãi thực tế phát sinh theo số ngày thực gửi.
Biết rằng: Ngân hàng tính 1 tháng bằng 30 ngày, một năm là 360 ngày (bất kể tháng đó 28 hay 31 ngày).
 
Lãi dự chi theo ngày thì bạn cứ tính số ngày thực tế * lãi suất tính trên ngày đối với khoản tiền gửi đó. Tùy từng ngân hàng mà quy định là 360 ngày hay 365 ngày.
Số ngày thực tế thì ko tính ngày đầu tiên nhé. Tốt nhất là khi làm bt thì nên vẽ dòng thời gian để mà tính số ngày vì có tháng 31 ngày mà. Trên thực tế thì phần mềm của NH sẽ tính toán chứ ko như lúc mình làm bt.

a) Lãi dự trả đến ngày 26/7/2011: 42 ngày * 11.5% / 360 * 3 tỷ= 0.04025 (tỷ)
Bút toán dự chi lãi hàng ngày: Nợ 801 , Có 491 ( lãi phải trả ) : 11,5% /360 * 3 tỷ = 0.09583

b) đến ngày 14/12/2010 tròn 6 tháng ==> lãi = 11,5% * 6/12 * 3 tỷ =0.1725
gốc và lãi phải trả = 3.1725

c) tính đến 18/10 thì số ngày thực gửi = 4 tháng + 4 ngày > 2/3 thời gian của kỳ hạn là 6 tháng.
Tiền lãi đã dự chi : = 3 tỷ * 11.5% * 4/12 + 3 tỷ * 11.5% * 4/360 = 0.118833
Tiền lãi thực tế phải trả = 70% * 0.118833= 0.0831833
 
Lãi dự chi theo ngày thì bạn cứ tính số ngày thực tế * lãi suất tính trên ngày đối với khoản tiền gửi đó. Tùy từng ngân hàng mà quy định là 360 ngày hay 365 ngày.
Số ngày thực tế thì ko tính ngày đầu tiên nhé. Tốt nhất là khi làm bt thì nên vẽ dòng thời gian để mà tính số ngày vì có tháng 31 ngày mà. Trên thực tế thì phần mềm của NH sẽ tính toán chứ ko như lúc mình làm bt.

a) Lãi dự trả đến ngày 26/7/2011: 42 ngày * 11.5% / 360 * 3 tỷ= 0.04025 (tỷ)
Bút toán dự chi lãi hàng ngày: Nợ 801 , Có 491 ( lãi phải trả ) : 11,5% /360 * 3 tỷ = 0.09583

b) đến ngày 14/12/2010 tròn 6 tháng ==> lãi = 11,5% * 6/12 * 3 tỷ =0.1725
gốc và lãi phải trả = 3.1725

c) tính đến 18/10 thì số ngày thực gửi = 4 tháng + 4 ngày > 2/3 thời gian của kỳ hạn là 6 tháng.
Tiền lãi đã dự chi : = 3 tỷ * 11.5% * 4/12 + 3 tỷ * 11.5% * 4/360 = 0.118833
Tiền lãi thực tế phải trả = 70% * 0.118833= 0.0831833

minh xin sửa lại bài của bạn như sau:
a) ngày 26/7/2010: dự trả lãi ( 42 ngày)
lãi dự trả= 11,5%/360* 3ty* 42ngay= 0.04025 tỷ
nợ tk 801 (chi phí phát sinh): 0.04025 tỷ
có tk 4913 (lãi dự trả): 0.04025 tỷ

b) ngày 14/12/2010: khách hàng đến tất toán sổ tiết kiệm:
- ngân hàng trả lãi:
+ lãi phải trả= 11.5%/360*3ty*183ngay= 0.175375 tỷ
+ lãi dự trả= 11.5%/360*3ty*182ngay= 0.174416 tỷ
nợ tk 4913 (lãi đã trả): 0.174416 tỷ
nợ tk 801 (chi phí phát sinh): 0.175375-0.174416=0.0959 tỷ
có tk 1011 (tiền mặt): 0.175375 tỷ
- ngân hàng trả gốc:
nợ tk 4212 (tiền gửi kỳ hạn): 3 tỷ
có tk 1011 (tiền mặt): 3 tỷ

c) khách hàng đến rút trước hạn ngày 18/10 là 126 ngày (tức là lớn hơn 2/3 thời gian) nên lãi thực tế= 70%lãi phát sinh theo ngày (theo đề bài)
- ngân hàng trả lãi:
+ lãi thực tế phải trả= 11.5%/360*3ty*126ngay*70%=0.084525 tỷ
+ vì ngân hàng dự trả lãi hàng ngày nên cuối ngày 17/10/2010 số lãi dự trả= 11.5%/360*3ty*125ngay=0.119791 tỷ
nợ tk 4913(lãi đã dự trả): 0.119791 tỷ
có tk 801(phát sinh giảm): 0.119791-0.084525=0.035266 tỷ
có tk 1011(tiền mặt): 0.084525 tỷ
- ngân hàng trả gốc:
nợ tk 4212(tiên gửi kỳ hạn): 3 tỷ
có tk 1011( tiền mặt): 3 tỷ
 
minh xin sửa lại bài của bạn như sau:
a) ngày 26/7/2010: dự trả lãi ( 42 ngày)
lãi dự trả= 11,5%/360* 3ty* 42ngay= 0.04025 tỷ
nợ tk 801 (chi phí phát sinh): 0.04025 tỷ
có tk 4913 (lãi dự trả): 0.04025 tỷ

b) ngày 14/12/2010: khách hàng đến tất toán sổ tiết kiệm:
- ngân hàng trả lãi:
+ lãi phải trả= 11.5%/360*3ty*183ngay= 0.175375 tỷ
+ lãi dự trả= 11.5%/360*3ty*182ngay= 0.174416 tỷ
nợ tk 4913 (lãi đã trả): 0.174416 tỷ
nợ tk 801 (chi phí phát sinh): 0.175375-0.174416=0.0959 tỷ
có tk 1011 (tiền mặt): 0.175375 tỷ
- ngân hàng trả gốc:
nợ tk 4212 (tiền gửi kỳ hạn): 3 tỷ
có tk 1011 (tiền mặt): 3 tỷ

c) khách hàng đến rút trước hạn ngày 18/10 là 126 ngày (tức là lớn hơn 2/3 thời gian) nên lãi thực tế= 70%lãi phát sinh theo ngày (theo đề bài)
- ngân hàng trả lãi:
+ lãi thực tế phải trả= 11.5%/360*3ty*126ngay*70%=0.084525 tỷ
+ vì ngân hàng dự trả lãi hàng ngày nên cuối ngày 17/10/2010 số lãi dự trả= 11.5%/360*3ty*125ngay=0.119791 tỷ
nợ tk 4913(lãi đã dự trả): 0.119791 tỷ
có tk 801(phát sinh giảm): 0.119791-0.084525=0.035266 tỷ
có tk 1011(tiền mặt): 0.084525 tỷ
- ngân hàng trả gốc:
nợ tk 4212(tiên gửi kỳ hạn): 3 tỷ
có tk 1011( tiền mặt): 3 tỷ
miilanocho em hỏi ngu với ạ? (tại em chưa hiểu bản chất)
1, khi dụ chi tính lãi dự chi theo ngày thực tế nên không tính ngày gửi vào (vd gửi 20/10 đến 30/10 dự chi: ko tính ngày 20 thì là 10ngay ạ?)
2.khi tất toán tk tiết kiệm tính lãi tiền gửi thì tính số ngày gửi mà ko tính ngày rút(vd gửi 15/8 đến 15/9: 31 ngày ạ vì 15/8 đến 31/8 là 17 ngày, 1/9 đến 14/9 là 14 ngày(không tính ngày 15/9 ?)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,712
Thành viên mới nhất
cradleoffilthme
Back
Bên trên