Hỏi về bài tập Xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

emdihoc_pp_anh

Thành viên
Tại NHTMCP Phương Đông trong ngày 02/06/2011 phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 1. nhận tiền mặt gửi tiết kiệm 3 tháng của ông Lê Bình 30.000.000đ
 2. phát hành trái phiếu có chiết khấu dưới dạng lãi tính sau thu bằng tiền mặt là 4.995.00đ, tổng mệnh giá của trái phiếu là 5.000.000đ
 3. Ông Nguyễn văn an nộp sổ tiền gửi tiết kiệm 3 tháng 20.000.000đ, lãi suất 0.70% tháng trả hàng tháng yêu cầu rút cả vốn lẫn lãi. Ông an chưa rút tiền lãi lần nào.
 4. Xuất tiền mặt nộp vào tài khoản TG tai NHNN 100.000.000đ
 5. Ông Lại văn Bảo nộp sổ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn yêu cầu toán tài khoản. Nội dung sổ:
  • Ngày 3/3: Nộp 170.000.000đ
  • Ngày 8/3: Nộp 20.000.000đ
  • Ngày 20/3: Rút 50.000.000đ
  • Ngày 07/05: Rút 100.000.000đ
Yêu cầu: Xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Cho biết:

 • NH áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0.3%tháng
 • NH áp dụng phương pháp dự thu, dự chi lãi vào cuối mỗi tháng
 • Khách hàng không nhận lãi khi đến hạn sẽ được nhập vào vốn gốc .
 
1. nợ tk 1011 30
có tk 4232.03 30

2. nợ tk 1011 4995
nợ tk 4320 5
có tk 4310 5000

3. nợ tk 4232.03 20
nợ tk 4913.03 0.4293
có tk 1011 20.4293
thầy t dạy là gửi tk có kì hạn lãi định kì trả sau, đến hạn rút lãi mà kh ko rút thì ko nhập gốc.

còn nếu nhập gốc thì thế này:
laĩ tháng tính đến 20/4 = 20*0.7%*31:30 = 0.1447
gốc sau 20/4 = 20 + 0.1447 = 20.1447
lãi đến 20/5 = 20.1447* 0.7%*30:30 = 0.141
gốc sau 20/5 = 20..1447+ 0.141 = 20.2857
lãi tính đến 20/6 = 20.2857 * 0.7%*31:30 = 0.1467
nợ tk 4232.03 20.2857
nợ tk 4913.03 0.1467
có tk 1011 20.4324

4. nợ tk 1113 100
có tk 1011 100

câu 5 bạn viết rõ yêu cầu được ko? yêu cầu là tất toán tài khoản hả?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên