Hỏi về bài tập tín dụng

boo_9x_145

Thành viên tích cực
Mình sắp kiểm tra môn tín dụng. Có một số bài mình ko biết cách giải mong mọi người chỉ giúp!


1. Khi ngân hàng cho DN vay ngắn hạn để dự trữ hàng tồn kho sẽ dẫn đến?
a. VLĐR của DN tăng
b. VLĐR của DN giảm
c. Vốn khả dụng của KH tăng
d. Vốn khả dụng của KH giảm2. Công ty ABC là khách hàng thường xuyên của NHTM S. Công ty hiện đang thuê 1 tòa nhà để hoạt động theo hợp đồng thuê thông thường mỗi năm tái tục một lần. Tòa nhà hiện đang rao bán với giá 140 tỷ đồng. Công ty dự định mua và nâng cấp tòa nhà với số tiền 15 tỷ đồng. Công ty hiện đang sử dụng phần lớn tòa nhà, một phần chưa sử dụng cho công ty An khánh thuê lại. Nếu mua được tòa nhà, công ty ABC dự định sẽ bán lại cho công ty An khánh phần nhà công ty này đang thuê với giá 2 bên đã thỏa thuận là 55 tỷ đồng (công ty An khánh sẽ trả chậm trong vòng 3 tháng). Công ty ABC dự định vay ngân hàng để mua tòa nhà với thời hạn vay dự kiến khoảng 5 năm. Công ty hiện có số VTC khoảng 40tỷ đồng tham gia vào dự án. Hãy giải quyết nhu cầu vay của công ty ABC và ước tính khả năng trả nợ trong năm đầu tiên. Biết rằng:
- Lãi suất vay ngân hàng là 10%/năm
- Thuế TNDN là 25%
- Khấu hao tăng 2 tỷ đồng sau khi đầu tư
- Các số liệu trên BCKT năm trước đầu tư như sau:
a. KQKD:
- DTT: 150 tỷ
- GVHB: 73 tỷ
(trong đó tiền thuê phải trả 8 tỷ)
- CPQL: 34 tỷ
(trong đó khấu hao TS 7 tỷ)
- Tiền cho thuê nhận được 2,5 tỷ
b. Cân đối tài chính: ĐVị: triệu đồng
Khoản mục
Đầu năm
Cuối năm
A. Tài sản lưu động
1. Tiền
2. Các khoản phải thu
3. SP dỡ dang
4. HTK
B. Tài sản CĐ ròng
Tổng tài sản
A. Nợ phải trả
1. Nợ ngắn hạn
2. Nợ dài hạn
B. Vốn CSH
1. Vốn điều lệ và quỹ
2. Lãi chưa phân phối
Tổng cộng nguồn vốn
61000
4500
37500
4000
15000
27000
88000

32000
0
56000
5000
51000
88000
63000
2000
31000
5000
25000
30000
93000

33000
0
60000
5000
55000
93000
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,110
Tổng số thành viên
351,960
Thành viên mới nhất
Etta James Merc
Back
Bên trên