[Hỏi] Tín dụng doanh nghiệp - xác định phương án tài chính?

nguyenminhhieu

Thành viên mới
ANH CHI GIUP EM VOI!!!!

Phương án tài chính của một công ty có các dữ liệu sau ( đơn vị trđ )
-các khoản phải thu là 8.200 trđ
-Hàng tồn kho là 10.500 trđ
-các khoản phải trả người bán 7.800 trđ
-Tiền 1200 trđ
- Các khoản nợ ngắn hạn khác 3.100 trđ
-tài sản lưu động khác là 800 trđ
-Vốn lưu động ròng là 1.000 trđ
Chính sách tín dụng của ngân hàng quy định : vốn lưu động ròng phải tham gia ít nhất 25% trên mức chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn phi ngân hàng
Yêu cầu :
1/Lập phương án tài chính vay vốn cho doanh nghiệp
2/Giải thích thành phần của các khoản : Vốn lưu động ròng và nợ phi ngân hàng
3/ Xác định hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp ( có giải thích )
 
1/ Theo đề bài thì tỷ lệ vốn lưu động ròng/chênh lệch giữa tài sản lưu động - và nợ ngắn hạn phi ngân hàng là=1000/(1200+8200+10500+800-7800-3100)=1000/9800=10,202%<25% - đk vay vốn của Ngân hàng. Vậy để vay đc vốn NH thì DN phải sửa đổi phương án tài chính: tăng vốn lưu động ròng, giảm tài sản lưu động hoặc tăng nợ phi ngân hàng. Chẳng hạn DN có thể phát hành trái phiếu dài hạn hoặc cổ phiếu để tăng vốn chủ thêm 1450trđ để tăng vốn lưu động ròng lên 2450trđ đạt tỷ lệ 25%, hoặc đơn giản hơn là cắt giảm kế quy mô sản xuất, thay đổi chiến lược tín dụng cho khách hàng giảm tồn kho và phải thu dự kiến xuống để giảm chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn phi ngân hàng...
2/ Vốn lưu động ròng = nợ dài hạn + vốn chủ - tài sản dài hạn : thể hiện phần vốn dài hạn doanh nghiệp dùng để tài trợ cho tài sản lưu động.
Nợ phi ngân hàng bao gồm các khoản mục nợ phải trả trừ đi vốn vay ngân hàng. Theo phương án tài chính ở đây là bằng 7800+3100=10900trđ. Khoản này càng lớn thể hiện doanh nghiệp chiếm dụng vốn tốt, giảm nhu cầu vốn lưu động.
3/ Hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp phụ thuộc vào phương án tài chính (theo bài này thui, còn thực tế mình thấy nó xác định dựa vào phương án sản xuất kinh doanh, vòng quanh vốn, vốn lưu động ròng, nợ ngắn hạn phi ngân hàng)có thể xác định bằng (tài sản lưu động ) - (nợ ngắn hạn phi ngân hàng) - vốn lưu động ròng= (1200+ 8200+ 10500 +800) - 10900 -1000 = 8800trđ

Các bạn góp ý nhé mình chém theo trí nhớ thế thôi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,143
Thành viên mới nhất
muabanpallet
Back
Bên trên