[Hỏi] Tài sản nợ - có

Re: Tài sản nợ-có

bên kế toán ngân hàng và tín dùng thì tài sản có chỉ phần TÀI SẢN.(cho vay, tscd ..)


Tài sản Nợ chỉ bên phần nguồn vốn ( tiền gửi khách hàng, npt, vcsh ...)
hiểu nôm na là thế .
 
Re: Tài sản nợ-có

Hi bạn,

Không biết bạn đã sử dụng các công cụ tìm kiếm & đọc tài liệu trước khi hỏi câu này chưa?

Chia sẻ với bạn một số thông tin mình đọc được từ tài liệu:

Tài sản Có:

+ KN: Tài sản có là kết quả của việc sử dụng vốn của ngân hàng, là những tài sản được hình thành từ các nguồn vốn của ngân hàng trong quá trình hoạt động.

+ Phân loại tài sản có của ngân hàng:

- Căn cứ vào hình thức tồn tại, tài sản Có của ngân hàng có thể tồn tại dưới dạng tài sản thực, tài sản tài chính và tài sản vô hình.

- Căn cứ vào nguồn gốc hình thành, tài sản của ngân hàng được hình thành chủ yếu từ nguồn vốn chủ sỡ hữu, vốn tích lũy trong quá trình kinh doanh, vốn huy động và vốn đi vay,…

- Căn cứ vào vị trí trong Bảng tổng kết tài sản, tài sản của ngân hàng bao gồm tài sản nội bảng và tài sản ngoại bảng

Tài sản Nợ:

KN: Tài sản nợ là kết quả của việc huy động vốn của ngân hàng từ các tổ chức kinh tế và mọi tầng lớp dân cư trong xã hội.
...
 
Re: Tài sản nợ-có

Trên bàng cân đối tk của ngân hàng , ts có là tài sản, còn tài sản nợ chính là phần nguồn vốn.
 
Đó giờ mình cứ nghĩ tài sản nợ là phần tài sản chứ!! hic. tại suy luận theo kiểu hạch toán của kế toán NH..thật khó chịu mà..
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,181
Thành viên mới nhất
murderdollsmerc
Back
Bên trên