Review [Hoi] Lam to trinh duy tri han muc cho khach hang

  • Bắt đầu Bắt đầu tuantvpro
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thu thập hồ sơ tài chính KH trong thời gian được cấp hạn mức, thẩm định phương án kinh doanh đợt tới. phân tích báo cáo tài chính KH (DN). để đưa ra kết luận cấp hạn mức cho KH theo nhu cầu/
 
tờ trình duy trì hạn mức thì giống như làm trình mới, nhưng bạn thẩm định lại khả năng tài chính của khách hàng, còn hồ sơ pháp lý thì không cần.Nếu là doanh nghiệp thì cần BCTC năm gần nhất nhé bạn
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,244
Thành viên mới nhất
ee88viptop1
Back
Bên trên