Hỏi Hồ sơ hoàn tất công chức

daidv1990

Thành viên tích cực

hanguyenkhanh

Thành viên
Lý lịch tư pháp bạn xin ở sở tư pháp nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ấy. Thủ tục làm lý lịch tư pháp có đăng trên web của sở tư pháp đó.
 Top