[Hỏi] Đề thi thử môn tín dụng

nhankythu

Thành viên tích cực
Mong các tiền bối hướng dẫn em bài tập này.Thanks mọi người nhìu!!!
Thông tin đề bài như sau:
Để thực hiện kế hoạch kinh doanh quý III năm 2006, doanh nghiệp A lập kế hoạch kinh doanh cho quý III,
kèm các hồ sơ vay vốn lưu động gửi đến Ngân hàng, các số liệu chi tiết sau:
- Giá trị vật tư hàng hoá cần mua vào trong quý là: 870 triệu đồng.
- Chi phí trả lương nhân viên: 645 triệu đồng.
- Chi phí quản lý kinh doanh chung là: 120 triệu đồng.
- Chi phí khấu hao nhà xưởng và thiết bị: 420 triệu đồng.
- Tổng số VLĐ tự có của khách hàng A là: 640 triệu đồng.
- Giá trị tài sản thế chấp: 1.780 triệu đồng, tài sản này còn đảm bảo cho khoản vay khác có giá trị cho
vay là 440 triệu đồng.
Tại thời điểm này Ngân hàng tiến hành xây dựng kế hoạch cân đối vốn kinh doanh Quý III/200X:
- Nguồn vốn của ngân hàng bao gồm:
Vốn huy đông: 182.000 triệu đồng. Vốn tự có : 45.000 triệu đồng.
Vốn nhận đi vay: 22.500 triệu đồng. Vốn khác: 8.200 triệu đồng.
Ngân hàng căn cứ vào khả năng nguồn vốn có thể bố trí cho khách hàng A số dư nợ kế hoạch bằng
0,5% số vốn sử dụng vào kinh doanh.
Tỷ lệ dự trữ chung cho vốn huy động là 12%.- Doanh nghiệp còn vay của tổ chức tín dụng khác thực hiện phương án là 250 triệu đồng.

a.Nhu cầu vay của doanh nghiệp để thực hiện phương án?
b.Mức dự trữ của ngân hàng cần thực hiện theo yêu cầu?
c.Mức cho vay tối đa theo khả năng cho vay của ngân hàng?
d.Mức cho vay phù hợp nhất đối với doanh nghiệp?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên