Hỏi bài tập về kế toán tài sản cố định

anhtuyetphan

Thành viên
Đánh giá lại một TSCĐ có nguyên giá ban đầu là 200 tr, đã trích hao mòn 50tr, nay đánh giá lại với nguyên giá 220 tr. giúp mình với///////////
 
Nếu là trong DN thì thế này:
Nợ Tk 211: 20
Cớ TK 412: 20
Thế thôi, khấu hao thì tùy pp tính mà bạn fai xác định lại
Thân!( mấy hum chắc bạn có câu trl rùi :">)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,092
Số bình luận
527,571
Tổng số thành viên
349,639
Thành viên mới nhất
Trần Mai Mỹ Hie
Back
Bên trên