[Hỏi] Bài tập Tín dụng

doanduycan

Thành viên
ngày 1/2/N doanh nghiệp X gửi đến NHTM A bộ hồ sơ xin vay vốn để thực hiện dự án mở rộng sản xuất. Sau khi thẩm định, NH đã thống nhất với với Dn về các số liệu sau:
tổng dự toán chi phí (chưa bao gồm lãi trong thời gian ân hạn) là 16.580 triệu đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của Dn tham gia là 35% , các nguồn vốn khác tham gia dự án là 1077 triệu đồng.
Lợi nhuận thu được hàng năm của doanh nghiệp trước khi thực hiện dự án là 3704 triệu đồng, dự tính sau khi dự án đi vào sx thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 15%, Dn cam kết dùng toàn bộ lợi nhuận tăng thêm để trả nợ Nh
tỷ lệ khấu hao TSCĐ là 20%
các nguồn vốn khác dùng để trả nợ là 407,4 triệu
dự án bắt đầu thi công ngày 15/3/N và đi vào hoạt đọng từ ngày 15/8/N, Dn nhận tiền vayngay từ ngày đầu thi công
kỳ hạn trả nợ là 3 tháng, lãi suất cho vay của NH là 1%/tháng
Yêu cầu : 1, xác định thời hạn cho vay của ngân hành đối với dự án trên
2, Tính số lãi mà donh nghiệp phải trả cho ngân hàng ở kỳ trả nợ cuối cùng.
Biết rằng
1.lãi vay tính theo dư nợ thực tế, lãi tiền vay trong thời gian ân hạn được tính khi thi công xong
2.DN được ngân hàng cho vay trả lãi vay thi công
Các bạn giải dùm nhé
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,925
Thành viên mới nhất
nhacaiwin5five
Back
Bên trên