[Hỏi] Bài tập NHTM

  • Bắt đầu Bắt đầu minhb5
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

minhb5

Thành viên
bài 1 : một kh vay NH 1 khoản tiền 200 triệu đồng, thời hạn 6 tháng , lãi suất 15%/năm. kế hoạch vay vốn và trả nợ gốc như sau :
ngày 5/3 rút 80 triệu
ngày 10/4 rút 90 triệu
ngày 3/5 rút 30 triệu
ngày 15/7 trả 50 triệu
ngày 10/8 trả 70 triệu
số tiền còn lại trả khi hết hạn
tính số tiền lãi kh phải các thời điểm trả nợ theo dư nợ thực tế và số tiền trả gốc
bài 2 : hợp đông tín dụng có HMTD cho vay là 100 tỷ đồng, thời hạn là 1 năm ( từ 2/1/N đến 2/1/N+1) lãi suất thay đổi , áp dụng tại từng thời điểm rút vốn. hợp đồng tín dụng gồm 2 khoản vay, khoản vay 30 tỷ thời hạn vay là 4 tháng ( ngày rút vốn 26.3 năm N ) và 70 tỷ thời hạn vay là 6 tháng ( ngày rút vốn là 1.6.năm N ). đến ngày 10/6 năm N, kh thu được tiền bán hàng và tiến hành trả nợ ngân hàng trước hạn đã thỏa thuận, số tiền là 50 tỷ đồng. Kh yêu cầu trả nợ khoản vay lần 1 ( 30 tỷ đồng ) và một phần của lần 2 ( 20 tỷ đồng )
hãy tính tiền lãi tại thời điểm trả nợ
biết lãi suất cho vay lần 1 là 15%/năm lần 2 là 18%/năm

p/s : các anh chị giúp em với, em mới học nên còn lơ mơ lắm ;(
 
Mình cũng sinh vien đang học môn này . Anh chị nào vào giúp với ạ. Còn hay say trong việc tính ngày vs cách tính lãi .
 
bài 1 mình ko biết lam thế này có đúng ko?
pp1: (80*35+170*23+200*72+150*25+80*25)*15%/ 360 = ?
pp 2: (50*130+70*155+80*180-90*35-30*58)*15%/360 = ?


cách khác nữa là
- 55/03 -> 15/07 : 4 tháng 10 ngày : 131 ngày
-10/4 -> 15/07 : 3 tháng 5 ngày : 95 ngày
-3/5 -> 15/07 : 2 tháng 12 ngày :72 ngày
Dư nợ đến ngày 15/07 là 150 tr
-15/07 -> 10 /08 : 25 ngày
Dư nợ đến 10/8 : 80 tr
-10/08 -> 05/09 ( ngày đáo hạn HD) : 25 ngày

Lãi tính theo dư nợ thực tế :
80* 15%*131/30 + 90*15%*95/30 + 30*15%*72/30 + 150* 15%*25/30 + 80*15%*25/30=?

Lãi tính theo dư nợ gốc
Tổng((Di*Ni)* i)/N : ( 80* 131 + 90*95+30*72+150*25+80*25 )* 15%)/( 131+95+72+25+25)=?

:">
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,172
Thành viên mới nhất
malcolmxmerch
Back
Bên trên