Help! Xác định hạn mức tín dụng!

manhquyet

Thành viên
Một doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh năm 2009 và đề nghị BIDV cấp hạn mức tín dụng như sau:
Giá trị sản lượng: 178 tỷ
doanh thu : 160 tỷ
vòng quay vốn lưu động năm 2008 = 2009
vốn tự có 5% doanh thu
thuế các loại 3% doanh thu
chi phí quả lý điều hành 2% doanh thu
lợi nhuận 2% doanh thu
doanh nghiệp được ngân hàng ứng trước tiền thanh toán bình quân là 10 tỷ dồng và phải trả nhà cung cấp nguyên vật liệu được duy trì ổn định là khoảng 6 tỷ. Ngoài ra doanh nghiệp đang được ngân hàng công thương cấp hạn mức tín dụng năm 2009 là 10 tỷ. Hãy tính hạn mức tín dụng BIDV cấp cho doanh nghiệp năm 2009, biết rằng:
Năm 2008: Sản lượng thực hiện: 162 tỷ đồng
doanh thu thuần : 150 tỷ
thuế các loại : 4,2 tỷ
lợi nhuận : 3 tỷ
tài sản lưu động bình quân 2008: 50 tỷ
 
Vòng quay vốn lưu động năm 2008 = 162/50= 3.24
Nhu cầu vốn lưu động năm 2009: 178/3.24 = 53 tỷ
Các nguồn tài trợ: ngân hàng 10 tỷ, người bán 6 tỷ, hạn mức ngân hàng công thương 10 tỷ tổng cộng là 26 tỷ.
Như vậy ngân hàng BIDV sẽ cần tài trợ 27 tỷ.

Các thứ 2 tính theo: doanh thu trừ lợi nhuận sẽ ra giá vốn cần tài trợ. Vì đề không rõ giá trị sản lượng là gì nên có 2 cách hiểu và trả lời như trên.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,913
Thành viên mới nhất
Coongameb52
Back
Bên trên