help- nhu cầu vốn lưu động

  • Bắt đầu Bắt đầu tephanno
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

tephanno

Thành viên
Mấy bạn giúp mình giải 2 bài này cái. mình đang ôn thi nông nghiệp mà gặp 2 bài này xương quá:(
Bài số 1: Doanh nghiệp tư nhân Tiến Minh vay vốn để kinh doanh vật liệu xây dựng. Vốn tự có 40 triệu. Tài sản bảo đảm là 1 xe ô tô tải nhẹ trị giá 300 triệu đồng. Theo tính toán và khảo sát thị trường thì các loại vật liệu có nhu cầu vay và kỳ thu tiền như sau:
+ Xi măng: vay 300 triệu đồng; 60 ngày/kỳ
+ Cát, đá: vay 160 triệu đồng; 90 ngày/kỳ
+ Sắt thép các loại: vay 240 triệu đồng; vòng quay vốn 3 kỳ/năm
+ Gạch các loại: 200 triệu đồng; vòng quay vốn 4 kỳ/năm
+ Các loại khác: 50 triệu đồng; kỳ thu tiền 180 ngày/kỳ.
1/ Bạn hãy tính: Nhu cầu vốn vay. Nhu cầu vốn vay cao nhất. Mức dư nợ cao nhất.
2/ Trường hợp nào thì mức dư nợ cao nhất =< (bằng hoặc nhỏ hơn) nhu cầu vay cao nhất.
Bài số 2: Doanh nghiệp tư nhân A có số liệu KH cho năm 2011 như sau:
+ Giá trị hàng hoá mua vào: 5.000 triệu đồng
+ Giá trị hàng hoá bán ra: 4.500 tỷ đồng
+ Giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ: 300 triệu đồng
+ Doanh thu dự kiến 5.500 triệu đồng
+ Chi phí lưu thông, chi phí dự trữ, chi phí chờ phân bổ...bằng 10% giá trị hàng hoá bán ra. Các khoản phải trả bằng 5% giá trị hàng hoá mua vào. Các khoản phải thu bằng 10% giá trị hàng hoá bán ra
+ Số ngày dự trự trữ bình quân 60 ngày
Bạn hãy tính nhu cầu vốn lưu động năm 2011 cho doanh nghiệp
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,204
Thành viên mới nhất
win79vingame
Back
Bên trên