Help bài tập về cho vay theo dự án đầu tư

Linhluxe

Thành viên mới
Có tài liệu dự tính về 1 số dự án đầu tư như sau:
1.tổng số vốn đầu tư cố định của d.a : 14680trđ
2.nguồn vốn đầu tư:
- vốn csh : 2680trđ
- vay NH : 12000trđ, nợ vay trả đều theo trog 5 năm, kỳ thu nợ hàg năm, lãi tính trên số dư nợ và trả cùg với nợ gốc với lãi suất : 14%/năm.
3.thời gian khấu hao tscđ là 6 năm, áp dụg phương pháp khấu hao tuyến tính ( khấu hao đều)
4.lợi nhuận trc thuế và lãi thu đc tro năm đầu tiên là 1920 và hàg năm tăg 10% so với năm trc
5.thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%
6. Nguồn trả nợ hà năm là toàn bộ khấu hao tscđ và 50% lợi nhuận sau thuế
Y/c :hãy xác định xem dự án có khả năg trả nợ theo kế hoạch hay ko??
Ai giúp e bài nài với
 
Có tài liệu dự tính về 1 số dự án đầu tư như sau:
1.tổng số vốn đầu tư cố định của d.a : 14680trđ
2.nguồn vốn đầu tư:
- vốn csh : 2680trđ
- vay NH : 12000trđ, nợ vay trả đều theo trog 5 năm, kỳ thu nợ hàg năm, lãi tính trên số dư nợ và trả cùg với nợ gốc với lãi suất : 14%/năm.
3.thời gian khấu hao tscđ là 6 năm, áp dụg phương pháp khấu hao tuyến tính ( khấu hao đều)
4.lợi nhuận trc thuế và lãi thu đc tro năm đầu tiên là 1920 và hàg năm tăg 10% so với năm trc
5.thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%
6. Nguồn trả nợ hà năm là toàn bộ khấu hao tscđ và 50% lợi nhuận sau thuế
Y/c :hãy xác định xem dự án có khả năg trả nợ theo kế hoạch hay ko??
Ai giúp e bài nài với

Tớ giải bài này như sau, bạn xem đc ko nhé ^^
Năm 1 2 3 4 5 6
EBIT 1920 2112 2323 2556 2811 3092
Lãi vay 1680 1344 1008 672 336 (cái này nên lập thêm cái lịch vay trả nợ)
EBT 240 768 1315 1884 2475 3092
EAT 173 253 947 1356 1782 2226
Khấu hao mỗi năm 2447
=> Nguồn trả nợ 2534 5574 2921 3625 3338 3560
Mỗi năm phải trả nợ gốc là 2400 => có khả năng trả nợ
 
theo mình thì thế này. Bạn tham khảo nhé:
Số gốc và lãi phải trả năm đầu = 12000:5 + 12000x14% =4080
Số tiền dùng trả nợ năm đầu = 1920x72%x50% + 14680:6 = 3137,87
Vậy dự án không có khả năng trả nợ theo kế hoạch.
 
Bạn tham khảo cách trình bày bài này nha.

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Kế hoạch trả nợ 2400 2400 2400 2400 2400

Khấu hao 2446.67 2446.67 2446.67 2446.67 2446.67
EBIT 1920 2112 2323.2 2555.52 2811.072
I 1680 1344 1008 672 336
EBT 240 768 1315.2 1883.52 2475.072
NI 172.8 552.96 946.944 1356.1344 1782.05184
50% NI 86.4 276.48 473.472 678.0672 891.02592
Nguồn trả nợ 2533.066667 2723.146667 2920.138667 3124.733867 3337.692587
(=50% NI + KH)
Thấy nguồn trả nợ hàng năm lớn hơn kế hoạch trả nợ.Vậy DN có khả năng trả nợ theo kế hoạch.

Chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN, nên nó phải được hạch toán khi tính lợi nhuận kế toán trước thuế.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,912
Thành viên mới nhất
eazyemerch
Back
Bên trên