Hạn mức tín dung_Phương án tài chính DN

nguyenminhhieu

Thành viên mới
Anh chi giai giup em bai nay voi!!!! thank all

Phương án tài chính của một công ty có các dữ liệu sau ( đơn vị trđ )
-các khoản phải thu là 8.200 trđ
-Hàng tồn kho là 10.500 trđ
-các khoản phải trả người bán 7.800 trđ
-Tiền 1200 trđ
- Các khoản nợ ngắn hạn khác 3.100 trđ
-tài sản lưu động khác là 800 trđ
-Vốn lưu động ròng là 1.000 trđ
Chính sách tín dụng của ngân hàng quy định : vốn lưu động ròng phải tham gia ít nhất 25% trên mức chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn phi ngân hàng
Yêu cầu :
1/Lập phương án tài chính vay vốn cho doanh nghiệp
2/Giải thích thành phần của các khoản : Vốn lưu động ròng và nợ phi ngân hàng
3/ Xác định hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp ( có giải thích )
 
1. Phương án tài chính

[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]Tài sản[/TD]
[TD]Nguồn vốn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1. Tiền 1200
2. Các KPthu 8200
3. HTK 10500
4. TS lưu động khác: 800[/TD]
[TD]1. Các khoản phải trả người bán 7800
2. Các khoản nợ ngắn hạn khác 3100
3. Vốn lưu động ròng 1000
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2.
Vốn lưu động ròng: là các khoản dài hạn được sử dụng để đầu tư TSLĐ, trong đó chủ yếu là VSCH và một phần là nợ dài hạn
Nợ phi NH: Phải trả người bán + cá khoản nợ ngắn hạn khác

3. XĐ HMTD
-TSLĐ=1200+8200+10500+800=20700
-Nợ ngắn hạn phi NH: 7800+3100=10900
-TSLĐ-Nợ ngắn hạn phi NH=9800
-VLĐ ròng phải tham gia=25%*9800=2450
-HMTD=9800-2450=7350
 
1. vld ròng = tsld-nợ ngắn hạn=nợ DH+vcsh-tscd

2. xác định hmtd
nhu cầu vay vốn thực của dn = tsld-vldr-nợ ngắn hạn phi NH=20700-1000-(7800+3100)=8800 (1)
hạn mức tối đa mà NH cấp cho DN = tsld-nợ ngắn hạn phi NH-%VLĐR phải tham gia= 20700-(7800+3100)-25%(20700-7800-3100)=7350 ( 2)
từ (1) và( 2) suy ra hmtd là 7350
 
Mềnh muốn hỏi là với phương án tài chính như trên thì làm sao vay vốn đc? vì nó không thỏa mãn đk của ngân hàng mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,206
Thành viên mới nhất
vietucplast
Back
Bên trên