Giúp mình về chiết khấu giấy tờ có giá !

lthanhchuong

Thành viên
NH phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất 8%/ năm, số 800 trái phiếu, mệnh giá 5.000.000 đ, có chiết khấu 50.000đ.


*Trả lãi trước
a/ Phát hành
N1011: 3.4 tỷ
N388: 4 tỷ * 8% * 2 = 640 tr
N432: 50000*800 = 40tr
C431: 5000000*800 = 4 tỷ
b/ Phân bổ lãi hàng kỳ
N803/C388: 320tr
c/ Phân bổ chiết khấu
C432/N803: 40tr/2 = 20tr
* Trả lãi định kỳ 1 tháng/ lần
a/Phát hành
N1011: 4.04 tỷ
N432: 50000*800 = 40tr
C431: 5000000*800 = 4 tỷ
b/ Hàng tháng trả lãi
N492/C1011: 4 tỷ *0.08/12 = 26.67 tr
c/ Phân bổ chiết khấu hàng tháng
N803/C432: 40tr/24=1.67
* Trả lãi định kỳ 6 tháng/lần
a/Phát hành
N1011: 4.04 tỷ
N432: 50000*800 = 40tr
C431: 5000000*800 = 4 tỷ
b/ Định kỳ hàng tháng dự trả lãi
N803/C492: 4 tỷ * 0.08/12 = A
- Phân bổ chiết khấu:
N803/C432: 40tr/24
c/ Trả lãi sau 6 tháng
N492/C1011:A*6

Các bạn xem mình giải có đúng không, giúp mình với !
 
NH phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất 8%/ năm, số 800 trái phiếu, mệnh giá 5.000.000 đ, có chiết khấu 50.000đ.


*Trả lãi trước
a/ Phát hành
N1011: 3.4 tỷ
N388: 4 tỷ * 8% * 2 = 640 tr
N432: 50000*800 = 40tr
C431: 5000000*800 = 4 tỷ
b/ Phân bổ lãi hàng kỳ
N803/C388: 320tr
c/ Phân bổ chiết khấu
C432/N803: 40tr/2 = 20tr
* Trả lãi định kỳ 1 tháng/ lần
a/Phát hành
N1011: 4.04 tỷ
N432: 50000*800 = 40tr
C431: 5000000*800 = 4 tỷ
b/ Hàng tháng trả lãi
N492/C1011: 4 tỷ *0.08/12 = 26.67 tr
c/ Phân bổ chiết khấu hàng tháng
N803/C432: 40tr/24=1.67
* Trả lãi định kỳ 6 tháng/lần
a/Phát hành
N1011: 4.04 tỷ
N432: 50000*800 = 40tr
C431: 5000000*800 = 4 tỷ
b/ Định kỳ hàng tháng dự trả lãi
N803/C492: 4 tỷ * 0.08/12 = A
- Phân bổ chiết khấu:
N803/C432: 40tr/24
c/ Trả lãi sau 6 tháng
N492/C1011:A*6

Các bạn xem mình giải có đúng không, giúp mình với !

lúc phát hành trả lãi trước bạn tính sai tk 1011 rùi =4000-640-40=3320
còn trả lãi hàng thángthì bạn tính nhầm rùi tk 1011= 4000-40=3960
N110: 3960
N 432: 40
C 431: 4000
hàng tháng tính lãi :
N 803: 26,67
C 492: 26,67
phân bổ phụ trội
N 803\C432: 1.67
tương tự bạn làm 6tháng nhé
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,219
Thành viên mới nhất
aogobaybac
Back
Bên trên