Giúp mình phân biệt cách sử dụng TK 5111, 5112 và 5191

bap_rang_bo

Thành viên
Híc, mình đang nghiên cứu KTNH nhưng vẫn gặp khó khăn khi dùng TK 5111, 5112 và 5191, đều là sử dụng cho các ngân hàng cùng hệ thống nhưng khác nhau thế nào thì vẫn không biết. Mọi người giúp mình với
 
Theo mình thì tk 5111: chuyển tiền đi năm nay và tk 5112: chuyển tiền đến năm nay dùng để phản ánh số tiền thanh toán giữa các chi nhánh trong cùng hệ thống NH dựa trên cơ sở xuất phát từ giao dịch với các khách hàng bên ngoài như là KH nộp tiền mặt chuyển đi, KH sd UNC, UNT, séc... còn tk 5191 dùng để phản ánh số tiền chuyển đối với các giao dịch nội bộ như chu chuyển vốn giữa các đơn vị cùng hệ thống...
 
Mình đọc giáo trình của Đh kinh tế TPHCM chủ yếu sử dụng TK 5111,5112, nhưng các tài liệu khác thì vẫn sử dụng rất nhiều TK 5191. không cách nào phân biệt dc bạn ah
 
Các bạn có thể chỉ cho mình các bút toán hạch toán TSCĐ tại hội sở và chi nhánh đc thực hiện ntn với, mình vẫn thấy mông lung mấy bút toán này wua^_^
 
Thanh toán bù trừ thì sd các TK 5012; tại các NHTM sd bẳng kê 12, 14 còn tại NHNN sd bảng kê 15, 16. lưu ý trong TTBT là bút toán kết chuyển TK 5012 sang TK 1113 ( TK 5012 sẽ hết số dư vào cuối ngày).

Thanh toán liên ngân hàng ( nội bộ trong NH, phương pháp thủ công): sd TK 5211 ( tại NH A), 5212 ( tại NH B)
Thanh toán qua TK TG tại NHNN: TK 1113 ( đối với các NHTM)
Thanh toán điện tử cùng hệ thống: TK 5111 (tại NH A), TK 5112 ( tại NH B)
Thanh toán điện tử khác hệ thống: TK 5191- điều chuyển vốn
Với thanh toán điện tử thì sd các lệnh điện tử: lệnh chuyển Có/ Nợ
còn với thanh toán thủ công (gửi chứng từ giấy qua đường bưu điện) thì dùng các giấy báo Có/ Nợ
==> M tìm hiểu đc :">
 
Thanh toán bù trừ thì sd các TK 5012; tại các NHTM sd bẳng kê 12, 14 còn tại NHNN sd bảng kê 15, 16. lưu ý trong TTBT là bút toán kết chuyển TK 5012 sang TK 1113 ( TK 5012 sẽ hết số dư vào cuối ngày).

Thanh toán liên ngân hàng ( nội bộ trong NH, phương pháp thủ công): sd TK 5211 ( tại NH A), 5212 ( tại NH B)
Thanh toán qua TK TG tại NHNN: TK 1113 ( đối với các NHTM)
Thanh toán điện tử cùng hệ thống: TK 5111 (tại NH A), TK 5112 ( tại NH B)
Thanh toán điện tử khác hệ thống: TK 5191- điều chuyển vốn
Với thanh toán điện tử thì sd các lệnh điện tử: lệnh chuyển Có/ Nợ
còn với thanh toán thủ công (gửi chứng từ giấy qua đường bưu điện) thì dùng các giấy báo Có/ Nợ
==> M tìm hiểu đc :">
Pro^:)^
Mình k được học KTNH, nhìn mấy cái này nguy cơ tẩu hỏa nhập ma cao:-s
 
Thanh toán liên ngân hàng cùng hệ thống:
+ Theo phương thức thanh toán chuyển tiền điện tử : 5111, 5112
+ Theo phương thức liên hàng điện tử: 5191
Học viện tài chính tụi mình được học vậy
 
Các phương thức thanh toán liên ngân hàng:
A.Thanh toán liên ngân hàng cùng 1 hệ thống:
Phương thức 1: Thanh toán chuyển tiền điện tử: 5111
Phương thức 2: Thanh toán điện tử (điều chuyển vốn) 5191.01
B.Thanh toán liên ngân hàng khác hệ thống:
Phương thức 3: Thanh toán bù trừ (cùng địa bàn) 5012

Khi ra đề người ra sẽ cho biết là nếu trong thanh toán liên ngân hàng cùng hệ thống thì sẽ cho biết tham gia theo
phương thức nào (1 hay 2) để từ đó mình lựa chọn tk 5191 hay 5111.
Còn 5111 và 5112 khác nhau ở chỗ. 5111 là chuyển tiền đi năm nay dùng ở ngân hàng phát sinh và 5112 là chuyển tiền đến năm nay dùng ở ngân hàng kết thúc.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,228
Thành viên mới nhất
speedvay
Back
Bên trên