Giúp mình giải bài tập Nghiệp vụ thanh toán quốc tế này với ạhhang_nguyen111002056

Thành viên mới
Ngân hàng M tại NewYork cần 150000 GBP đầu tư vào trái phiếu thời hạn 1 năm với tỉ suất sinh lời 7,75%/năm. Ngân hàng M quyết định giao dịch với Ngân Hàng N như sau: Dùng USD chuyển đổi sang GBP để đầu tư, đồng thời giao dịch kỳ hạn với Ngân hàng N nhằm chống USD lên giá, tức là GBP giảm giá.
Tỷ giá thị trường giao ngay GBP/USD là 1,5598/05.
Lãi suất năm của USD 5% - 6%
Lãi suất năm của GBP là 5,5% - 6,5%
* Yêu cầu:
1. Tính tỷ giá kỳ hạn 1 năm GBP/USD.
2. Tính kết quả kinh doanh của NH M
3. NH có nên đi vay USD để thực hiện nghiệp vụ này không ? Biết tỷ giá giao ngày 1 năm sau là GBP/USD = 1,5623/30
 

Banker Hub

Top