giúp mình giải bài NVNHTM

 • Bắt đầu Bắt đầu nhok2905
 • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

nhok2905

Thành viên
Ngày 16/7 Công ty Ánh Sao mở TK thanh toán không kỳ hạn với 5.000.000 tại ngân hàng A Long An, lãi suất 0,3%/tháng, nhập lãi cuối tháng. Công ty đã thực hiện các dịch vụ sau.

 • 20/7: ủy nhiệm thu từ ngân hàng A Sài Gòn 2.000.000
 • 4/8: ủy nhiệm chi chuyển khoản 1.500.000 tới ngân hàng B Long An
 • 18/8: thu hộ séc do ngân hàng C Sài Gòn phát hành để nhận chuyển khoản 7.000.000 vào tài khoản
 • 25/8: rút hết tiền mặt bằng séc và đóng tài khoản.
Yêu cẩu: lập bảng kê tính lãi tài khoản tiền gửi của khách hàng?
Biết rằng: biểu phí ngân hàng (tài khoản và dịch vụ VND) như sau:

 • Xin mở tài khoản: miễn phí
 • Đóng tài khoản: 20.000
 • Nhận tiền mặt vào tài khoản: 10.000/lần
 • Nhận chuyển khoản vào tài khoản cùng ngân hàng: miễn phí
+ từ ngân hàng cùng hệ thống, khác tỉnh: 5.000/lần
+ từ ngân hàng ngoài hệ thống, cùng tỉnh: 5.000/lần
+ từ ngân hàng ngoài hệ thống, khác tỉnh: 10.000/lần

 • Nhờ thu (ủy nhiệm thu) cùng ngân hàng: 10.000/lần
+ từ ngân hàng cùng hệ thống, khác tỉnh: 20.000/lần
+ từ ngân hàng ngoài hệ thống, cùng tỉnh: 20.000/lần
+ từ ngân hàng ngoài hệ thống, khác tỉnh: 50.000/lần

 • Thu hộ sec so cùng hệ NH phát hành: miễn phí
+ NH ngoài hệ thống, cùng tỉnh: 5.000
+NH ngoài hệ thống, khác tỉnh: 15.000

 • Rút tiền mặt từ TK bằng sec: 20.000
 • Chuyển khoản đến ngân hàng cùng hệ thống: miễn phí
+ ngoài hệ thống, cùng tỉnh: 0,1%
+ ngoài hệ thống, khác tỉnh: 0,2%:((
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,244
Thành viên mới nhất
ee88viptop1
Back
Bên trên