Giới thiệu về cách tổ chức các nghiệp vụ nguồn vốn trên corebank T24

  • Bắt đầu Bắt đầu sontt
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

sontt

Thành viên
Phần ngoại hối trên hệ thống T24 được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đang phát triển của các hoạt động kinh doanh hàng ngày trong thị trường ngoại hối hiện tại. Nó bao gồm việc ghi nhận chính xác các loại hợp đồng như hợp đồng giao ngay (Spot), giao kỳ hạn (Forward), hợp đồng hoán đổi (Swap), kết hợp đầy đủ với quản lý rủi ro hạn mức, cập nhật trạng thái và chuyển tiếp các thông báo, xác nhận và thanh toán có liên quan T24.
5.1. Nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ (MM và LD)
Model Bank (T24) cung cấp cho các giao dịch viên và người quản lý các hỗ trợ xử lý các loại sản phẩm tiêu chuẩn được sử dụng trong lĩnh vực Thị trường tiền tệ thương mại. Chúng bao gồm: Nhận tiền gửi, Đặt tiền gửi, Đi vay và Cho vay.
Các giao dịch liên quan đến giấy tờ có giá được tổ chức riêng và xử lý trong một phần riêng, ví dụ như Vpbank thì việc xử lý được tạo ra trong một mục riêng gọi là Securities Desk.
Ở đây, cần nhấn mạnh một điều là T24 là hệ thống phần mềm tác nghiệp và một phần lớn các bước trong các quy trình thực hiện một giao dịch nguồn vốn được diễn ra trên thực tế, còn phần nội dung được phản ánh trên T24 chỉ là ghi lại giao dịch, kết quả giao dịch, kết quả hoạt động thực tiễn (như giám sát, quản lý sau giao dịch) và được ghi lại bằng các bản ghi trên hệ thống.
5.2. Nghiệp vụ trên thị trường ngoại tệ
Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ hiện đại đều đã được xây dựng sẵn trên hệ thống corebank T24. Ở đây, người dùng có thể dễ dàng thao tác với hệ thống bằng cách nhập liệu và đưa vào hệ thống thông tin các giao dịch cơ bản nhất như giao dịch giao ngay/ kỳ hạn/ hoán đổi/ quyền chọn.
Cần chú ý ở nghiệp vụ tương lai/giao sau đó là hợp đồng này chính là 1 loại hợp đồng kỳ hạn đặc biệt (được tiêu chuẩn hóa). Đối với hợp đồng tài chính tương lai/giao sau do các bên tham gia hợp đồng tài chính giao sau có thể mua bán các hợp đồng trên danh nghĩa mà không bắt buộc phải trao đổi số tiền gốc. Do vậy, trên hệ thống corebank T24, người ta cũng xây dựng sẵn các ứng dụng nghiệp vụ ngoại tệ tương ứng mà người dùng có thể bắt gặp loại giao dịch tương tự đó là hợp đồng kỳ hạn không giao nhận (NDF - Non Deliverable Agreement). Đây là giao dịch mua bán ngoại tệ chỉ thực hiện chuyển giao phần lãi/lỗ của hợp đồng mà không chuyển giao số gốc.
Ở Việt Nam, do hạn chế của thị trường, do có chênh lệch giữa các ngân hàng về bộ phận kinh doanh ngoại tệ, cho nên cũng chỉ có một phần không nhiều các ứng dụng nghiệp vụ sẵn có trong corebank đã được các ngân hàng định hướng áp dụng và đưa vào khai thác. Chúng ta cần biết rằng, các hợp đồng giao dịch phái sinh hiện đại đã ra đời từ lâu và phát triển hết sức đa dạng tuy nhiên do bộ phận nghiên cứu thị trường, cũng như mức độ phát triển và chấp chận của chính sách chưa cho phép, nên con số các sản phẩm nghiệp vụ chúng ta đang áp dụng mới chỉ dừng lại ở mức các nghiệp vụ căn bản nhất (giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn tiền tệ).
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,144
Thành viên mới nhất
vumylinh2
Back
Bên trên