Giới hạn cho vay

lionking0403

Verified Banker
Luật TCTD 2010
Điều 128. Giới hạn cấp tín dụng
1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư 13/2010
Điều 8. Giới hạn cho vay, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá
1. Dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng bao gồm dư nợ cho vay theo hợp đồng tín dụng; số dư nợ tổ chức tín dụng ủy thác cho tổ chức tín dụng khác cho vay; số dư các khoản tổ chức tín dụng đã trả thay do thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với khách hàng.
Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng.
2. Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trong đó tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá tỷ lệ quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trong đó tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá tỷ lệ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Các anh chị cho em hỏi là bây giờ qui chế áp dụng theo luật TCTD 2010 hay thông tư 13 ạ. Tks anh chị nhiều.
 
nhưng luật các TCTD ban hành sau thông tư 13 mà bạn nhỉ, khó hiểu quá
 
theo mình thì sẽ áp dụng theo luật TCTD 2010. thứ nhất là vì luật TCTD ban hành sau, tiếp nữa là vì trong thông tư 13 có nói:"Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh" cái này nằm trong "giới hạn cấp tín dụng rồi", bạn có thể đọc lại khoản 1 và 2 điều 128 Luật các TCTD sẽ thấy phân biệt rõ ràng về TCTD là Ngân hàng TM và TCTD phi ngân hàng thì hạn mức cấp tín dụng sẽ khác nhau ntn
 
Cả 2 cái đều phải tuân theo bạn ạ. Nhưng TT13 quy định cụ thể và chi tiết hơn. Nguyên tắc là văn bản PL nào chưa hết hiệu lực, hoặc chưa có văn bản sửa đổi bổ sung thì đều phải tuân thủ cả:)
 
khi hai văn bản trái nhau quy tắc sẽ áp dụng văn bản có giá trị pháp lý cao hơn. TT 13 đang dự thảo để sửa đổi phù hợp với Luật các TCTD 2010 đó bạn
 
áp dụng cả 2 văn bản, TT 13 bổ sung cho luật TCTD 2010, bạn đọc kỹ có thế phát hiện ra. Ở khoản 2 TT 13 ngoài dư nợ cho vay còn có thêm hình thức cấp tín dụng đó là bảo lãnh với hạn mức là 25% vốn tự có (khác với luật các TCTD 2010). Còn ở khoản 3 TT 13 bổ sung thêm dư nợ cho vay đối với một nhóm khách hàng liên quan không quá 50% vốn tự có...\:D/\:D/ đó là ý kiến của riêng mình :D
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,110
Tổng số thành viên
351,960
Thành viên mới nhất
Etta James Merc
Back
Bên trên