Giáo Trình Kế Toán Ngân Hàng

Giáo trình gồm có 8 chương
Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng.
Chương 2: Báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại.
Chương 3: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ.
Chương 4: Kế toán tài sản cố định.
Chương 5: Kế toán nghiệp vụ tín dụng.
Chương 6: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn.
Chương 7: Kế toán thanh toán qua ngân hàng.
Chương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh.
 

Đính kèm


Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,225
Thành viên mới nhất
red88tvcom
Back
Bên trên