Giải bài tập hạn mức tín dụng

  • Bắt đầu Bắt đầu dtuan91
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

dtuan91

Thành viên
Mọi người giúp e giải bài tập này với :):) E sắp phải kiểm tra rùi.

Bài 1: Doanh nghiệp X xuất trình hồ sơ vay NH A để thực hiện mua hàng xuất khẩu, các số liệu được thu thập như sau:
Chi phí thanh toán cho người cung cấp theo hợp đồng là 1.200 tr đồng (trong đó thanh toán 70%, phần nợ còn lại được trả sau khi đã tiêu thụ xong toàn bộ hàng hóa).
Chi phí tiêu thụ đi kèm: 100 tr đồng.
Vốn của DN tham gia vào phương án: 200 tr đồng.
TS đảm bảo nợ vay được định giá là: 2.100 tr (tỷ lệ cho vay tối đa là 50%).
Yêu cầu:
1. Xác định hạn mức cho vay đối với DN nếu các quy định khác về điều kiện vay và nguồn vốn của NH đều thỏa mãn.
2. Cho biết các xử lý của NH trong các TH sau:
a. Trong lần tái xét khoản vay sau 2 tháng, NH nhận thấy DN có biểu hiện giảm sút về tài chính, nguồn thu nợ thừ bán hàng không rõ ràng, TS ĐB sụt giảm tới 20% so với giá trị ban đầu.
b. Trong thời gian cho vay, DN thực hiện đúng các cam kết, ko có dấu hiệu xấu, nhưng khi khoản vay đáo hạn, DN ko trả được nợ, NH đã áp dụng 1 số biện pháp khai thác nhưng ko thành công. Mặt khác, do thị trường bieena động mạnh nên giá trị TS ĐB chỉ còn khoảng 70% số nợ gốc.

Bài 2: Ngày 15/12/08 cty M gửi tới NH E phương án tài chính ngày 31/12/08 của cty như sau:
(ĐVT: tr đồng)
TS Số tiền NV Số tiền
1. TS lưu động 1. Nợ phải trả
Tiền mặt 200 Nợ ngắn hạn 45.000
Các khoản phải thu 21.000 - Vay ngắn hạn 45.000
Hàng hóa tồn kho 78.000 - Phải trả ng bán 24.000
Hàng mất phẩm chất 2.000 - phải trả khác 16.000
TS lưu động khác 1.000 2. Nợ dài hạn 12.500

2. TS CĐ 37.300 3. Vốn chủ sở hữu 40.000
Tổng cộng 137.500 Tổng cộng 137.500
Biết:
- Vòng quay hàng tồn kho tối thiểu của cty là 4 vòng: vòng quay các khoản phải thu là 15 vòng.
- doanh thu dự kiến của năm 2008 là 240.000 tr
- Giá vốn hàng bán bằng 75% so với doanh thu.
- Quy chế cho vay của NH yêu cầu phải có 10% vốn lưu động của DN tham gia trong TS lưu động.
Yêu cầu:
1. Kiểm tra tính hợp pháp của phương án tài chính mà cty đã gửi NH.
2. XĐịnh hạn mức tín dụng vốn lưu động cho cty M trên cơ sở phương án tài chính hợp lý.
 
mình mới làm phần 1 bài 1 các bạn cho ý kiến nhé! :). còn bài 2 mình thấy ko hợp lý, tính ko ra ko bít bạn có chép sai đề ko?:(
HMTD= (1200x70%+100)-200=740trd.
tỷ lệ cho vay theo TSDB=2100x50%=1050.
=>NH cho vay tối đa 740trd
 
bài 2 đề bài thế nào ấy, chưa j đã thấy bảng cân đối k cân rồi!
Còn bài 1 mình cũng ra kq giống bạn ngoisaobangtt2202
 
Phần b bài 1 thì sao hả bạn :D:D
Bài 2 có câu hỏi đầu là kiểm tra tính hợp pháp, mình nghĩ là phải sửa lại bảng CĐKT.
 
Bài 3:
Trước quý 2/2008 Cty CP QUỐC TẾ gửi đến NHCT Ba Đình hồ sơ xin vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng khu du lịch công ty đang đầu tư. Giá trị dự toán của dự án đc NH chấp nhận như sau:
+ Tổng mức vốn đầu tư và thực hiện dụ án gồm:
- Chi phí giải phóng măth bằng: 180 tỷ đ
- Chi phí XDCB 300 tỷ đ
- Chi phí XDCB khác 50 tỷ đ
- Dự kiến mua trang thiết bị 200 tỷ đ
- Chi phí vận chuyển 0.4 tỷ đ
+ Vốn tự có của DN tham gia thực hiện dự án = 30% giá trị dự toán của dự án
+ Lợi nhuận dự kiến DN thu được hằng năm sau khi thực hiện dự án là 5 tỷ. Biết rằng sau khi thực hiện dự án lợi nhuận tăng thêm 50% so với trc đầu tư.
+ Tỷ lệ khấu hao TSCĐ hằng năm 15%
+ Các nguồn vốn khác tham gia thực hiện dự án 16.7 tỷ đồng
Yêu cầu:
Xác định mức cho vay tối đa đối với dự án
Xác định thời hạn cho vay hợp lý với dự án
Biết rằng:
Cty cam kết dùng toàn bộ khấu hao từ đc hình thành từ vốn vay và phần lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án đc dùng để trả nợ NH
Các nguồn khác để trả nợ NH hàng năm 30.23 tỷ
Giá trị TS thế chấp 780 tỷ
Khả năng vốn NH đáp ứng đủ nhu cầu vay
Qui mô vốn của NHCT thời điểm xét là 4100 tỷ
Dự án khởi công ngày 15/07/2008 và đưa vào sử dụng 12 tháng sau ngày khởi công
Công ty không có nợ với NH or các TCTD khác
 
Bài số 2 là phải sửa lại bảng cân đối trên cơ sở dữ liệu đã cho, sau đó mới tính hạn mức.
 
Bài 3, mình giải như sau, các bạn anh chị xem rùi có j chỉ giáo thêm cho em nhá ^^
1. Xác định vốn vay cần cho dự án
Tổng mức vốn cần cho dự án = 180+300+50+200+0.4 = 730.4
Vốn tự có tham gia dự án = 30% x 730.4 = 219.12
Các nguồn khác tham gia dự án = 16.7
=> nguồn vốn vay thực hiện dự án = 730.4 - 219.12 - 16.7 = 494.58 < 780 = giá trị tài sản thế chấp
2. Xác định mức trả nợ hàng năm
Khấu hao = 15% x 494.58 = 74.187
Lợi nhuận tăng thêm = 5 - 5/1.5 = 1.67
Nguồn khác dùng trả nợ = 30.23
=> mức trả nợ hàng năm = 74.187+1.67+30.23 = 106.087
3. Thời gian cho vay
thời gian trả nợ = 494.58/106.087 = 4.66 năm
thời gian ân hạn = 1 năm
=> thời gian cho vay = 5.66 năm
Xin hết ạ!:)
 
Thời hạn cho vay 4,66 năm vậy là NH cho vay không công hở ^^( nếu tính thời gian ân hạn luôn thì còn bị lỗ nữa ). Bỏ ra 494,58 tr ngay năm đầu tiên, mà sau 5 năm cũng thu được có bi nhiêu đó tiền ^^
 
Thời hạn cho vay 4,66 năm vậy là NH cho vay không công hở ^^( nếu tính thời gian ân hạn luôn thì còn bị lỗ nữa ). Bỏ ra 494,58 tr ngay năm đầu tiên, mà sau 5 năm cũng thu được có bi nhiêu đó tiền ^^
Nếu ko thì dùng công thức tính niên kim ạ? Tại đầu bài k cho ls nên em nghĩ k dùng được công thức đó
Vậy thì tính t cho vay thế nào ạ?

---------- Post added 11-11-2011 at 11:05 PM ----------

vì đề bài k cho ls nên mình tính ra thời gian cho vay =5.66 năm là thời gian cho vay tối đa
Nếu có ls thì sẽ tính đựoc chính xác t cho vay dựa vào công thức niên kim
Xin hết ạ^^! có j sai sót cả nhả chỉ giáo thêm ạ ^^
 
Bạn có thể nói rõ hơn về( Lợi nhuận tăng thêm = 5 - 5/1.5 = 1.67) đc không? mình k hiểu lắm
Và cho mình hỏi chút nhe! Nếu đề bài có cho Tỷ lệ khấu hao nhưng lại không nói lấy Khấu hao tài sản dùng để trả nợ. Vậy mình có tính KHTS vào nguồn trả nợ không? nếu không tính KHTS vào nguồn trả nợ thì dữ kiện bài ra lại thừa nên mình hơi mắc chỗ này!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,180
Thành viên mới nhất
maryjbligemerch
Back
Bên trên