Gấp!!!Bác nào giúp em trả lời mấy câu hỏi về Quản lý tài sản nợ - có với ah

AnBinh1201

Thành viên
1. Tài sản nợ của ngân hàng bao gồm cả nợ phải trả và nguồn vốn hay chỉ bao gồm nợ phải trả ah
2. Lãi suất huy động, cho vay ảnh hưởng ntn tới việc quản lý tài sản nợ có của ngân hàng (nêu 3 ảnh hưởng có tác động mạnh nhất)
3. Hiện nay, lãi suất huy động và cho vay của tất cả các chi nhánh, các PGD trong toàn hệ thống của một ngân hàng được set up tại một mức nhất định, hay là các chi nhánh được linh hoạt trong việc đưa ra lãi suất riêng cho chi nhánh mình (miễn là ko vi phạm các quy định liên quan tới lãi suất của nhà nước hay của HO

Thank các bác nhiều ah
 

Featured resources

Featured resources

Top