HOT "Em sợ chỉ tiêu, thôi chắc em không làm ngân hàng này đâu!"

More threads by kenfntnkg

kenfntnkg

THAY ĐỔI KHÔNG NGỪNG!
#1
22531


"EM SỢ CHỈ TIÊU, THÔI CHẮC EM KHÔNG LÀM BANK NÀY ĐÂU!"


Câu hỏi chung nhiều em hay hỏi anh như thế, đại loại BANK NÀO ÍT CHỈ TIÊU HƠN.

Thật ra anh không làm nhiều bank cho lắm nên cũng không nắm hết. Nhưng ý thì như hình anh có nói. Bank nào cũng sẽ có bộ chỉ tiêu riêng cho từng vị trí của mình.

Chọn bank này, bỏ bank kia để chạy trốn chỉ tiêu thì cũng đúng. Vì mình mới ra trường, sợ bị ngộp, chạy chỉ tiêu không nổi. Như em ở quê lên, đâu quen biết ai ở Sài Gòn Hà Nội đâu mà đạt.

Nhưng chạy đi đâu bây giờ khi bank nào cũng áp dụng bộ chỉ tiêu KPI cho các bộ phận kinh doanh trực tiếp. Nói chung cứ vào bank nào các em thấy ổn, đã lựa cá kén canh rồi thì vào đi. Vào rồi tự khắc nghề nó dập cho te tua mà khôn ra.

Thật ra, các anh chị đi trước vào bank rồi cũng phải vắt giò lên cổ mà chạy, tối phải vác tay lên trán mà suy nghĩ xem cách thế nào đạt KPI. Cuộc sống nó dồn vào bế tắc thì phải bắt buộc mình tìm cách mà tồn tại. Và rất nhiều anh chị banker tồn tại và đạt mức lương mong muốn 20 30 40 triệu mỗi tháng (tùy theo cơ chế trả lương bank đó).

Anh không phủ nhận có người bỏ cuộc, oke, không phù hợp vị trí, không chạy nổi nữa mặc dù đã cố gắng thì nghỉ để tìm việc khác phù hợp năng lực bản thân hơn.

Anh luôn khuyên 3 năm đầu rất quan trọng. Để cho mình trưởng thành hơn, hãy làm nhiều việc để học hỏi nhiều thứ hơn. Sai thì sửa, dốt thì học, không biết thì hỏi. Hãy luôn mang tinh thần đó các em nhé.

Lần sau anh sẽ chia sẻ cách huy động vốn nhé, nhiều bạn muốn hỏi về điều này!

22530
 

Top