Ebook bài tập thực hành lập chứng từ ghi sổ sách kế toán

ptthu

Thành viên mới
22/4/13
4
1
0
29
Có bạn có mẫu sổ cái của ngân hàng không?
Hình thức chứng từ ghi sổ ở doanh nghiệp và ngân hàng khi vào sổ có giống nhau không?
 

nghiendk

Thành viên
16/10/11
14
0
0
29
Cảm ơn nhất nhiều! mình đang cần những thử này để thi.