Được mua lại trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh

hoabinh_dhv

Verified Banker
Theo Thông tư 34/2012/TT-BTC, kể từ ngày 18/4/2012, chủ thể phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng và ngân hàng chính sách) được quyết định lãi suất khi phát hành trái phiếu ở thị trường.
Chủ thể phát hành cũng được quyền quyết định lãi suất khi phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế nhưng phải căn cứ vào Đề án phát hành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
Để được bảo lãnh khi phát hành trái phiếu, ngoài việc phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo Nghị định 01/2011/NĐ-CP, doanh nghiệp phát hành phải có thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư và tình hình triển khai thực hiện; dự kiến kế hoạch phát hành; báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp...
Ngân hàng chính sách phát hành phải có thông tin cụ thể về tình hình huy động và sử dụng vốn trong ba 3 năm liền kề trước năm phát hành; tình hình thanh toán nợ gốc, nợ lãi và dư nợ trái phiếu được bảo lãnh; kế hoạch huy động, trả nợ gốc, nợ lãi trái phiếu được bảo lãnh...
Cũng theo Thông tư 34/2012/TT-BTC, chủ thể phát hành trái phiếu được bảo lãnh có quyền mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ; thực hiện hoán đổi trái phiếu để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ.
Trong mọi trường hợp chủ thể phát hành không trả được nợ gốc và lãi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, nếu xác định do nguyên nhân chủ quan, các cơ quan chức năng sẽ xử lý các cá nhân vi phạm.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên