DongABank tuyển dụng nhiều vị trí tại Tp.HCM [20.04.2012]

binhminhcodon

Verified Banker
Vị trí tuyển dụng:
1. NQ - NV hỗ trợ phát triển huy động vốn thị trường 1
Mã số chức danh : 109
Mô tả công việc :

 • Phối hợp cùng các đơn vị kinh doanh để phát triển khách hàng huy động vốn bao gồm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp phù hợp với chính sách huy động vốn của toàn Ngân hàng có xem xét đến yếu tố địa bàn đã được BTGĐ phê duyệt.
 • Thực hiện việc rà soát chính sách về huy động vốn đã cấp cho khách hàng để điều chỉnh chính sách khách hàng cho phù hợp tại đơn vị kinh doanh.
 • Trình các tờ trình liên quan đến huy động vốn, thanh toán và thực hiện tính chi phí sử dụng vốn cho các đơn vị mình phụ trách
 • Phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình huy động vốn của đơn vị bao gồm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại khu vực phụ trách và trao đổi với ĐVKD về nguyên nhân tăng giảm huy động để có chính sách huy động vốn phù hợp nhằm phát triển khách hàng theo đúng định hướng và đúng các quy định của NH đạt doanh số huy động vốn mà đơn vị kinh doanh đã đăng ký
 • Hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ cho ĐVKD những vấn đề liên quan đến quản lý nguồn vốn của các đơn vị kinh doanh thuộc khu vực phụ trách.
 • Thực hiện gặp gỡ Cán bộ hội sở quản lý khu vực để báo cáo, trao đổi định kỳ hoặc đột xuất có báo trước.
 • Cùng tham gia đến các địa phương để phối hợp công tác khi có yêu cầu từ Cán bộ hội sở quản lý khu vực.
 • Tư vấn cho các đơn vị kinh doanh về sử dụng các sản phẩm phù hợp có liên quan.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Yêu cầu đối với chức danh :
Trình độ và Kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên khối trường kinh tế các chuyên ngành: tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp...
 • Ngoại ngữ: Biết ít nhất 01 ngoại ngữ, trình độ từ B (hoặc tương đương) trở lên.
 • Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: word, excel...
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệp tại vị trí giao dịch viên
Kiến thức và Kỹ năng:

 • Có kiến thức về kinh tế - xã hội và thông tin ngành nghề.
 • Có kiến thức về chính sách của Nhà nước và pháp luật liên quan.
 • Khả năng phân tích, tính toán chính xác và nhanh chóng.
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Kỹ năng bán hàng.
 • Khả năng thuyết phục.
Các yêu cầu khác:

 • Ưu tiên nam
 • Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe theo đặc thù khu vực.
 • Chịu được áp lực công việc và có thể đi công tác xa.
Thời gian hết hạn : 20-04-2012

2. NQ - NV Kinh doanh vốn

Mã số chức danh : 110
Mô tả công việc :

 • Đề xuất kế hoạch xây dựng dự phòng thanh khoản.
 • Thực hiện các giao dịch và nghiệp vụ kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng.
  - Thực hiện các giao dịch, kinh doanh vốn nội bộ và các đối tác trên thị trường tiền gửi, trái phiếu theo hạn mức phân công của Ngân hàng
  - Kiến nghị lãi suất huy động và lãi suất điều chuyển vốn nội bộ.
  - Kiến nghị hạn mức cho các đối tác giao dịch trên thị trường tiền gửi, trái phiếu.
  - Kiểm soát các hạn mức cấp cho các đối tác giao dịch trên thị trường liên ngân hàng để kịp thời kiến nghị điều chỉnh.
  - Kiểm tra tính pháp lý các giao dịch vốn của các đối tác trên thị trường liên ngân hàng.
 • Tổng hợp và lập các báo cáo nguồn vốn cho Lãnh đạo và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
 • Soạn thảo các qui trình, qui định, tài liệu liên quan đến kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng.
 • Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ngân hàng về giao dịch tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng.
 • Đề xuất phát triển và áp dụng sản phẩm mới trên thị trường liên ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Yêu cầu đối với chức danh :
Trình độ:

 • Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính – tín dụng, kế toán.
 • Kinh nghiệm:
 • Tối thiểu 01 năm làm việc tại ngân hàng, ưu tiên người có kinh nghiệm về giao dịch trên thị trường liên ngân hàng.
 • Kiến thức:
 • Có kiến thức đầy đủ về các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ tại ngân hàng
 • Có kiến thức đầy đủ về SPDV của ngân hàng
Kỹ năng:

 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin.
 • Kỹ năng soạn thảo, trình bày bằng văn bản.
 • Kỹ năng sắp xếp và lưu trữ hồ sơ
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng giao tiếp.
Khả năng:

 • Khả năng làm việc độc lập
 • Khả năng tư duy logic.
Các yêu cầu khác:

 • Trung thực và liêm chính, khách quan trong công việc
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng nổ
 • Chững chạc, có đạo đức tốt
 • Bảo mật thông tin trong ngân hàng
Thời gian hết hạn : 20-04-2012

3. NQ - NV Phân tích Nguồn vốn
Mã số chức danh : 108
Mô tả công việc :

 • Thực hiện phân tích tình hình biến động của lãi suất và thị trường tài chính.
 • Tổng hợp và phân tích tình hình huy động vốn và đề xuất cấp hạn mức cho các chi nhánh.
 • Thực hiện các báo cáo cho hội đồng ALCO, các cơ quan chức năng và nội bộ.
 • Báo cáo cho giám đốc hoặc phó giám đốc quản lý nguồn vốn về nguồn vốn và các thắc mắc về các sản phẩm, hệ thống hay các vấn đề liên quan đến công việc giao dịch hằng ngày.
 • Đề xuất các sản phẩm mới và hoàn thiện sản phẩm cũ trong huy động vốn.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Yêu cầu đối với chức danh :
Trình độ:

 • Đại học trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính – tín dụng, kế toán.
Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 01 năm làm việc tại ngân hàng, ưu tiên người có kinh nghiệm công tác quản lý nguồn vốn.
Kiến thức:

 • Có kiến thức đầy đủ về các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ tại ngân hàng
 • Có kiến thức đầy đủ về SPDV của ngân hàng
Kỹ năng:

 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin.
 • Kỹ năng soạn thảo, trình bày bằng văn bản.
 • Kỹ năng sắp xếp và lưu trữ hồ sơ
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng giao tiếp.
Khả năng:

 • Khả năng làm việc độc lập
 • Khả năng tư duy logic.
Các yêu cầu khác:

 • Trung thực và liêm chính, khách quan trong công việc
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng nổ
 • Chững chạc, có đạo đức tốt
 • Bảo mật thông tin trong ngân hàng
Thời gian hết hạn : 20-04-2012

4. TD - NV Thẩm định TSBĐ
Mã số chức danh : 111
Mô tả công việc :

 • Tổ chức và thực hiện công tác thẩm định, định giá TSBĐ của khách hàng;
 • Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ thẩm định và quản lý TSBĐ tại DongA Bank;
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng công cụ quản lý cơ sở dữ liệu định giá TSBĐ;
 • Thu thập thông tin thị trường bất động sản, động sản để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác định giá TSBĐ tại DongA Bank;
 • Nghiên cứu, cập nhật các quan điểm, phương pháp mới về thẩm định TSBĐ;
 • Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công
Yêu cầu đối với chức danh :
Trình độ và Kinh nghiệm

 • Đại học trở lên: ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, thẩm định
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm vị trí tín dụng, thẩm định, ….
Kiến thức

 • Am hiểu về các nghiệp vụ tín dụng, thẩm định giá.
 • Có kiến thức cơ bản về quy trình tín dụng
 • Kiến thức căn bản về kinh tế, xã hội.
Kỹ năng

 • Phân tích, tổng hợp, làm việc nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
 • Kỹ năng thảo luận, làm việc nhóm
Khả năng

 • Khả năng tuân thủ và phục vụ
 • Khả năng tiếp thu và nắm bắt nhanh
 • Khả năng quản lý thời gian
 • Năng động, nhiệt tình
Các yêu cầu khác

 • Ngoại hình dễ nhìn
 • Có trách nhiệm công việc
 • Có tinh thần học hỏi và tiếp thu
Thời gian hết hạn : 24-04-2012

5. TTQT - CV Quan hệ Định chế Tài chính
Mã số chức danh : 107
Mô tả công việc :

 • Tìm kiếm, tiếp cận, thiết lập và xây dựng mối quan hệ kinh doanh với các ĐCTC mới; duy trì và tăng cường mối quan hệ với các ĐCTC hiện tại.
 • Quản lý tài sản Nostro của DAB mở tại các ĐCTC nước ngoài nhằm khai thác tối ưu hiệu quả kinh doanh thu được từ các ĐCTC nước ngoài
 • Làm đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các phòng/ban liên quan để xử lý các yêu cầu của các ĐCTC hoặc phối hợp triển khai các dự án hợp tác với các ĐCTC
 • Lập báo cáo công việc định kỳ và/hoặc đột xuất theo yêu cầu về công tác phát triển quan hệ với các ĐCTC
 • Nghiên cứu, phân tích, đề xuất cho cấp trên sử dụng các SPDV mới và đem lại hiệu quả cao của các ĐCTC nước ngoài
 • Tiếp thị các SPDV của DAB cho các ĐCTC nước ngoài
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc phòng ĐCTC
Yêu cầu đối với chức danh :
Trình độ: Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, ngoại thương
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng
Kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về sản phẩm nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, nguồn vốn, tài trợ thương mại, quản lý tiền tệ
 • Có kiến thức cơ bản về thị trường, tài chính, kinh tế, xã hội
 • Có kiến thức cơ bản về các ĐCTC trong và ngoài nước
Kỹ năng:

 • Kỹ năng thương lượng, đàm phán giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng bán hàng
 • Kỹ năng trình bày, thuyết trình
Khả năng:

 • Khả năng tạo mối quan hệ
 • Chịu áp lực công việc cao
 • Không ngừng cải tiến và học hỏi
Yêu cầu khác:

 • Ngoại hình dễ nhìn
 • Giọng nói dễ nghe
 • Vui vẻ, hoạt bát
 • Tỉ mỉ và chi tiết
Thời gian hết hạn : 25-04-2012

=>
Ứng tuyển trực tuyến
(Tại đây)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,236
Thành viên mới nhất
khangnq
Back
Bên trên