Định khoản trả gốc và lãi sau khi chuyển nhóm nợ

0168992576a

Thành viên
cho mình hỏi nghiệp vụ này với.<br>Nếu phải chuyển nhóm nợ và không còn là nợ nhóm 1 nữa, mình đọc sách họ bảo rằng ko được dự thu lãi các khoản đã dự thu rồi sẽ cho vào chi phí rồi tiếp tục theo dõi lãi phải thu ở tài khoản ngoài bảng. nhưng sau đó khách hàng mang gốc và lãi dến trả.lúc này ngân hàng sẽ định khoản ntn? nhờ mọi người chí giáo :-D<br>
 
Mình nghĩ là thế này, sau khi theo dõi ngoại bẳng ở tài khoản 941, nếu khách hàng mang gốc và lãi đến trả sẽ hạch toán vào tài khoản thu nhập khác từ hoạt động tín dụng.
Xuất 941
Nợ 1011 Có 709
Mọi người góp ý nhé! ^^
 
- Dự thu chỉ dành cho nợ nhóm 1 , còn nhóm 2 -> 5 không dự thu mà theo dõi ở TK ngoại bảng 941 " Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng VN " để đôn đốc thu hồi nợ. Khi thu hồi nợ đc thì htoan TK 702 Thu lãi cho vay
- TCTD quy định cụ thể về ngày tính lãi dự thu/dự chi hàng tháng/ngày..( tùy thuộc từng ngân hàng/TCTD )
- Hạch toán như sau :
+ định kì,dự thu lãi nhóm 1 Nợ 3941 / Có 702
+ khi thu lãi của KH căn cứ vào chứng từ thu tiền, tất toán số lãi đã dự thu ở TK 3941
Nợ TK Thích hợp ( tiền mặt, tiền gửi... )
Có 3941 ( or 702 )
Đối với nợ nhóm 2 -> 5 thì ghi Có 941
+ KH k trả được nợ, căn cứ vào thời gian quá hạn or kết quả phân loại nợ theo các tiêu chí phân loại nợ, kế toán thực hiện chuyển toàn bộ số dư nợ sang nhóm nợ thích hợp
- chuyển nhóm 1 sang nhóm thích hợp
Nợ nơ nhóm thích hợp / Có nợ nhóm 1
- đối với số lãi đã dự thu ghi vào thu nhập 702 thì sẽ ghi tăng chi phí, giảm lãi phải thu
Nợ 809 / Có 3941
đồng thời chuyển số lãi này sang TK ngoại bảng Nợ 941 để theo dõi .
* Chuyển nhóm nợ khác về nhóm 1
Xuất số lãi ở TK ngoại bảng : Có 941
đồng thời hạch toán dự thu : Nợ 3941/ Có 702
 
trường hợp chuyển từ nợ nhóm 2 về nợ nhóm 1 thì điều chỉnh lãi phải thu hạch toán bằng bút toán như thế nào? có ai biết ko, giúp minh vs. thanks!
 
Theo quy định, những khoản nợ từ nhóm 2 trở đi không được hạch toán dự thu và số lãi dự thu hàng ngày sẽ được theo
dõi tài khoản ngoại bảng. Khi khách hàng trả nợ thì hạch toán như sau:
1. Khách hàng trả nợ Gốc, Lãi:
Nợ Tài khoản của Khách hàng
Có Tài khoản vay tương ứng
( Khi đó hệ thống sẽ tự động ghi giảm lãi dự thu tương ứng và ghi giảm số tiền gốc tương ứng trên tài khoản thích
hợp)

Thân !

- - - Updated - - -

Theo quy định, những khoản nợ từ nhóm 2 trở đi không được hạch toán dự thu và số lãi dự thu hàng ngày sẽ được theo
dõi tài khoản ngoại bảng. Khi khách hàng trả nợ thì hạch toán như sau:
1. Khách hàng trả nợ Gốc, Lãi:
Nợ Tài khoản của Khách hàng
Có Tài khoản vay tương ứng
( Khi đó hệ thống sẽ tự động ghi giảm lãi dự thu tương ứng và ghi giảm số tiền gốc tương ứng trên tài khoản thích
hợp)

Thân !
 
Theo quy định thì Ngân hàng không hạch toán dự thu của các khoản vay có nhóm nợ từ nhóm 2 trở lên. Tuy nhiên, tuy nhiên tài khoản lãi dự thu vẫn được cộng dồn hàng ngày ( nhưng không hạch toán dự thu). Khi khách hàng trả lãi, gốc thì thanh toán viên vẫn thu như những khoản vay thông thường khác.
*Hạch toán khi thu gốc, lãi:
Nợ tài khoản khách hàng ( Tiền gửi, tiền mặt...)
Có tài khoản vay tương ứng

Thân !
 
- Dự thu chỉ dành cho nợ nhóm 1 , còn nhóm 2 -> 5 không dự thu mà theo dõi ở TK ngoại bảng 941 " Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng VN " để đôn đốc thu hồi nợ. Khi thu hồi nợ đc thì htoan TK 702 Thu lãi cho vay
- TCTD quy định cụ thể về ngày tính lãi dự thu/dự chi hàng tháng/ngày..( tùy thuộc từng ngân hàng/TCTD )
- Hạch toán như sau :
+ định kì,dự thu lãi nhóm 1 Nợ 3941 / Có 702
+ khi thu lãi của KH căn cứ vào chứng từ thu tiền, tất toán số lãi đã dự thu ở TK 3941
Nợ TK Thích hợp ( tiền mặt, tiền gửi... )
Có 3941 ( or 702 )
Đối với nợ nhóm 2 -> 5 thì ghi Có 941
+ KH k trả được nợ, căn cứ vào thời gian quá hạn or kết quả phân loại nợ theo các tiêu chí phân loại nợ, kế toán thực hiện chuyển toàn bộ số dư nợ sang nhóm nợ thích hợp
- chuyển nhóm 1 sang nhóm thích hợp
Nợ nơ nhóm thích hợp / Có nợ nhóm 1
- đối với số lãi đã dự thu ghi vào thu nhập 702 thì sẽ ghi tăng chi phí, giảm lãi phải thu
Nợ 809 / Có 3941
đồng thời chuyển số lãi này sang TK ngoại bảng Nợ 941 để theo dõi .
* Chuyển nhóm nợ khác về nhóm 1
Xuất số lãi ở TK ngoại bảng : Có 941
đồng thời hạch toán dự thu : Nợ 3941/ Có 702
cho e hỏi, giả sử đến ngày 26/6 là thời điểm kết thúc thời hạn tín dụng nhưng khách hàng ko trả được nợ thì ngày 30/6 NH vẫn dự thu lãi từ 1/6 -> 30/6 ah? rồi đến ngày 6/7 tức là quá hạn 10 ngày mới chuyển sang nhóm 2 ah? và chuyển thì chuyển toàn bộ lãi dự thu cho đến ngày 30/6 ah?
 
Khichưa có QĐ chuyển nhóm nợ thì hàng ngày hệ thống vẫn hạch toán dự thu. KHi chuyển sẽ chuyển toàn bộ số lãi ra ngoại bảng ( tức là số dư trên TK dự thu ấy)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,144
Thành viên mới nhất
vumylinh2
Back
Bên trên