Đề thi vị trí Quản lý tín dụng Ngân hàng An Binh ngày 04/08/2011

thuhuongtcf

Thành viên
Phần trắc nghiệm:
20 câu trắc nghiệm IQ bằng tiếng anh
Phần tự luận: 10 câu tự luận
Câu 1: Công cụ chính sách tiền tệ quốc gia
Câu 2: Thế nào là cho vay từng đợt, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức
Câu 3: Khi nào NHTM xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng
Câu 4: Các phương thức thanh toán quốc tế, trình bày phương thức thanh toán L/C
Câu 5: NHNN cho những đối tượng nào vay, khi nào?
Câu 6: Khái niệm Ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Câu 7:
Câu 8: Chức năng của Ngân hàng thương mại
Câu 9: Bảo lãnh Ngân hàng là gì
Câu 10: Trình bày nợ quá hạn, nợ xấu
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Đề rất hay, kiến thức bao quát và nằm trong tầm hiểu biết của thí sinh..chưa kể khả năng chém nữa!
 
Đề này mà là đề thi học kỳ không biết mình thi lại bao nhiêu lần cho đủ:)).
 
1. Công cụ của chính sách tiền tệ
- Công cụ trực tiếp: Hạn mức tín dụng, khung ls, biên độ dao động của tỷ giá mua bán ngoại tệ, chính sách quản lý ngoại hổi
- Công cụ gián tiếp: nghiệp vụ thị trường mở, chính sách tái chiết khấu, dự trữ bắt buộc, chính sách tỷ giá hối đoái
2. Thế nào là cho vay từng đợt, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức
- Cho vay từng lần: áp dụng với doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn lưu động không thường xuyên hoặc khách hàng có vòng quay vốn kinh doanh dài. Mỗi lần doanh nghiệp vay vốn cần phải làm thủ tục vay vốn và hợp đồng tín dụng. Việc rút vốn vay có thể một hay nhiều lần phù hợp với tiến độ sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng, nhưng tổng số tiền của các lần rút vốn không vượt quá số tiền cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng.
- Cho vay trả góp: Khi vay vốn, NH và khách hàng làm thủ tục vay vốn và ký hợp đồng tín dụng thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay.
- Cho vay theo hạn mức: Áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động thường xuyên, có vòng quay vốn nhanh và việc vay, trả diễn ra thường xuyên. Khách hàng được cấp một hạn mức tín dụng trong một thời hạn nhất định hoặc theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh.
3. NH tiến hành xử lý TSĐB của KH khi việc áp dụng các biện pháp khai thác không còn mang lại kết quả và khoản cho vay đã trả thanh nợ khó đòi
4. Các phương pháp thanh toán quốc tế: chuyển tiền, nhờ thu, thanh toán tín dụng chứng từ
Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là phương pháp thanh toán trong đó theo yêu cầu của KH (nhà nhập khẩu) NH phát hành 1 bức thư (gọi là LC) cam kết trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu cho 1 bên thứ 3 khi người này xuất trình cho NH phát hành vộ chứng từ thanh toán phù hợp với những điều kiện và điều khoản quy định trong LC
5. NHNN cho nhưng đối tượng nào vay?khi nào?
- Cho vay đối với các tổ chức tín dụng
+dưới hình thức tái cấp vốn : - cho vay chỉ định, ưu đãi cho vay thực hiện các dự án, chương trình phát triền kinh tế của chính phủ
- Chiết khấu, tái chiết khấu GTCG
+ trong trường hợp mất khả năng chi trả: - cho vay trong trường hợp bình thường (cho vay bù đắp thanh toán bù trừ, cho vay thời vụ)
- cho vay trong trừong hợp đặc biệt (mất khả năng thanh toán tạm thời hay nghiêm trọng)
- Tạm ứng cho NSNN, cho NSNN vay gián tiếp dưới hình thức mua các tín phiếu, trái phiếu Kho bạc Nhà nước trên thị trường tiền tệ thông qua nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ chiết khấu
6. Khái niệm NH nước ngoài, chi nhánh NH nước ngoài
Ngân hàng nước ngoài là tổ chức tín dụng được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài
Chi nhánh NH nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân,được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại VN
8. Chức năng của NHTM
- trung gian tín dụng
- trung gian thanh toán
- tạo tiền
9. Bảo lãnh NH là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc TCTD sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho KH khi KH không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết, khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận
10. Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc hoặc lãi đã quá hạn
Nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), 4(nợ nghi ngờ), 5(nợ có khả năng mất vốn)

Có j sai sót, mn góp ý và sửa chữa dùm nhé^^!
 
AB bank

đề thi bao nhiều phút hả bạn. Chứ cái đề này, đọc xong đã muốn nghẻo. :((
 
Đề này mà là đề thi học kỳ không biết mình thi lại bao nhiêu lần cho đủ:)).
Like mạnh :)). Đọc xong mà toát mồ hôi. Hiểu là một việc, trình bày lại là một vấn đề đau đớn hơn :))

---------- Post added 26-08-2011 at 04:17 PM ----------

1. Công cụ của chính sách tiền tệ
- Công cụ trực tiếp: Hạn mức tín dụng, khung ls, biên độ dao động của tỷ giá mua bán ngoại tệ, chính sách quản lý ngoại hổi
- Công cụ gián tiếp: nghiệp vụ thị trường mở, chính sách tái chiết khấu, dự trữ bắt buộc, chính sách tỷ giá hối đoái
2. Thế nào là cho vay từng đợt, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức
- Cho vay từng lần: áp dụng với doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn lưu động không thường xuyên hoặc khách hàng có vòng quay vốn kinh doanh dài. Mỗi lần doanh nghiệp vay vốn cần phải làm thủ tục vay vốn và hợp đồng tín dụng. Việc rút vốn vay có thể một hay nhiều lần phù hợp với tiến độ sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng, nhưng tổng số tiền của các lần rút vốn không vượt quá số tiền cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng.
- Cho vay trả góp: Khi vay vốn, NH và khách hàng làm thủ tục vay vốn và ký hợp đồng tín dụng thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay.
- Cho vay theo hạn mức: Áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động thường xuyên, có vòng quay vốn nhanh và việc vay, trả diễn ra thường xuyên. Khách hàng được cấp một hạn mức tín dụng trong một thời hạn nhất định hoặc theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh.
3. NH tiến hành xử lý TSĐB của KH khi việc áp dụng các biện pháp khai thác không còn mang lại kết quả và khoản cho vay đã trả thanh nợ khó đòi
4. Các phương pháp thanh toán quốc tế: chuyển tiền, nhờ thu, thanh toán tín dụng chứng từ
Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là phương pháp thanh toán trong đó theo yêu cầu của KH (nhà nhập khẩu) NH phát hành 1 bức thư (gọi là LC) cam kết trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu cho 1 bên thứ 3 khi người này xuất trình cho NH phát hành vộ chứng từ thanh toán phù hợp với những điều kiện và điều khoản quy định trong LC
5. NHNN cho nhưng đối tượng nào vay?khi nào?
- Cho vay đối với các tổ chức tín dụng
+dưới hình thức tái cấp vốn : - cho vay chỉ định, ưu đãi cho vay thực hiện các dự án, chương trình phát triền kinh tế của chính phủ
- Chiết khấu, tái chiết khấu GTCG
+ trong trường hợp mất khả năng chi trả: - cho vay trong trường hợp bình thường (cho vay bù đắp thanh toán bù trừ, cho vay thời vụ)
- cho vay trong trừong hợp đặc biệt (mất khả năng thanh toán tạm thời hay nghiêm trọng)
- Tạm ứng cho NSNN, cho NSNN vay gián tiếp dưới hình thức mua các tín phiếu, trái phiếu Kho bạc Nhà nước trên thị trường tiền tệ thông qua nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ chiết khấu
6. Khái niệm NH nước ngoài, chi nhánh NH nước ngoài
Ngân hàng nước ngoài là tổ chức tín dụng được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài
Chi nhánh NH nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân,được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại VN
8. Chức năng của NHTM
- trung gian tín dụng
- trung gian thanh toán
- tạo tiền
9. Bảo lãnh NH là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc TCTD sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho KH khi KH không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết, khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận
10. Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc hoặc lãi đã quá hạn
Nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), 4(nợ nghi ngờ), 5(nợ có khả năng mất vốn)

Có j sai sót, mn góp ý và sửa chữa dùm nhé^^!

Đọc xong đáp án mà mình cũng muốn ngất rồi :|
 
Eo ơi. e sắp thi vào vị trí này rồi. Đọc kái đề bác đưa ra xong, e chả muốn thi nữa. Biết trước kết quả rồi.huhu
 
Đề công nhận có dài nhưng mình hiểu đến đâu thì viết đến đó :). Chém đẹp có khi lại điểm cao :))
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,928
Thành viên mới nhất
cooongame789
Back
Bên trên