Đề Thi Tín Dụng Ngân Hàng mọi người tham khảo nhé :)

trung_nhek11

Thành viên
PHẦN I: LÝ THUYẾT: Lựa chọn câu trả lời đúng và giải thích – 4đ

Câu 1: Cho vay từng lần ngân hàng quản lý theo doanh số và cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng quản lý theo dư nợ.

Câu 2: Cho vay tiêu dùng ít nhạy cảm với chu kỳ kinh tế

Câu 3: Một trong những mục đích rất quan trọng để ngân hàng thực hiện đồng bảo lãnh là giảm thiểu rủi ro.

Câu 4: Cho thuê tài chính là 1 hình thức đồng tài trợ.

Câu 5: Lựa chọn câu trả lời đúng và giải thích
Ngân hàng có thể lựa chọn một trong những hình thức thanh lý tín dụng sau:
a. Mua bảo hiểm tín dụng
b. Xử lý bảo hiểm tín dụng
c. Thực hiện đa dạng hóa danh mục cho vay
d. Cả a,b,c

Câu 6: Quy tắc 78 áp dụng trong trường hợp ngân hàng thực hiện vay tiêu dùng theo hình thức phương pháp gộp và khách hàng hoàn trả nợ trước hạn.

Câu 7: Mức độ nhạy cảm của kết quả hoạt động kinh doanh theo mức sản xuất phản ánh mức độ rủi ro của doanh nghiệp

Câu 8: Một tài sản được thực hiện đảm bảo tín dụng phải thỏa mãn những điều kiện gì?PHẦN II: BÀI TẬP
Câu 1:
Khách hàng có tình hình tài chính vắn tắt như sau:
Tài sản
Nguồn vốn
Tài sản ngắn hạn 433 tỷ đ
Tài sản dài hạn: 86 tỷ đồng

Nợ ngắn hạn 204 tỷ đồng
Nợ dài hạn 265 tỷ đồng
Vốn CSH: 50 tỷ đồng
Tổng TS: 519 tỷ đồng
Nguồn vốn: 519 tỷ đồng

Yêu cầu: Nhận xét về tình hình nguồn vốn và sử dụng nguồn của doanh nghiệp.

Câu 2:
Trước quý I/2009, CTy thương mại Bình Minh gửi đến Vietinbank Đống Đa hồ sơ vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng phan xưởng chế biết tinh bột sắn xuất khẩu. Sau khi thẩm định ngân hàng đã thống nhất về các số liệu sau:
+ Tổng mức Vốn đầu tư thực hiện dự án:
- Chi phí XDCB: 45 000 tr. đ
- Chi phí XDCB #: 5000 tr. Đ
- Chi phí mua sắn dây: 400 tr. đ
- Tiền mua thiết bị: 22 000 tr. Đ
- Chi phí vận chuyển thiết bị: 200 tr. Đ
+ Vốn tự có của DN tham gia thực hiện dự án = 35% giá trị dự toán của dự án.
+ Các nguồn # tham gia thực hiện D.Á.: 10 000 tr. Đ
Yêu cầu: Xác định mức cho vay
Biết rằng:
- Giá trị tài sản thế chấp: 65620 tr. Đ.
- Khả năng nguồn vốn của NH đủ đáp ứng nhu càu vay của DN
- Cty không có nợ vớ các tổ chức tín dụng khác, các số liệu trên đều được giả định.Câu 3:
Công ty An Phát được Công ty cho thuê tài chính ngân hàng BIDV ký hợp đồng cho thuê tài sản theo những điều khoản sau:
- Tổng số tiền tài trợ: 1478 tr. Đ
- Thời hạn trả nợ: 3 năm
- Lãi suất: 13% / năm
- Kỳ hạn thanh toán tiền thuê: Hàng Quý
- Tỷ lệ thu hồi vốn: 75%
- Thời điểm thanh toán tiền thuê: Cuối kỳ
Số tiền thuê công ty An phát phải trả hàng quý theo phương pháp niên kim cố định là:
A- 57 835 429,2 đồng
B- 125 039 377,7 đồng
C- 68 035 579,8 đồng
D- 146 054 777 đồng

Câu 4:
Siêu thị Intimex bán chịu 1 chiếc ô tô trị giá 300 tr đ cho 1 người tiêu dùng. Theo hợp đồng siêu thị tính lãi bán chịu theo phương pháp gộp, với lãi suất là 10% / năm trong vòng 2 năm. Ngay sau khi bán chịu, do thiếu hụt nguồn vốn KD, công ty bán lẻ đãn nhượng bán khoản tín dụng trên cho Techcombank, NH chấp nhận mua khoản tín dụng này với mức lãi suất là 9% / năm.
Yêu cầu:
1. Tính số tiền lãi Techcombank chuyển cho siêu thị Intimex.
2. Tính số tiền tổn thất về gốc và lãi nếu đầu năm thứ 2 người tiêu dùng mất khả năng thanh toán.
Biết rằng:
- NH thỏa thuận sẽ giữ lại 40% số tiền chênh lệch giữa phần lãi công ty bán lẻ tính cho người tiêu dùng và phần lãi NH được hưởng.
- NH áp dụng quy tắc 78 để xác định tổn thất từ rủi ro tín dụng.
- Định kỳ thanh toán tiền vay hàng năm.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,102
Tổng số thành viên
351,943
Thành viên mới nhất
hello88vipwin
Back
Bên trên