Đề thi NV tín dụng bao thanh toán của ACB

ngonuong2402

Thành viên tích cực
Đề thi bao thánh toán ACB cho RA năm 2011. Mọi ng tham khảo nhé (không attach file đc. Mod, min thông cảm)

Bao thanh toán trong nước:

1. Tại ACB hiện nay đang thực hiện phương thức bao thanh toán trong nước và xuất khẩu
a. Có truy đòi
b. Không truy đòi
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai

2. Các bên tham gia vào quy trình bao thanh toán trong nước
a. Bên bán hàng, ACB
b. Bên bán hàng, ACB, bên mua hàng
c. Bên mua hàng, ACB
d. Bên bán hàng, bên mua hàng

3. Một số lợi ích của bên bán hàng khi tham gia bao thanh toán trong nước:
a. Được ứng tiền trước cho khoản phải thu chưa đến hạn thanh toán
b. Gia tăng doanh số bán hàng do chào hàng cho đối tác với điều khoản thanh toán cạnh tranh
c. Chủ động trong việc lập kế hoạch tài chính do được ACB tài trợ ứng trước
d. Tất cả các câu trên.

5. Tài khoản tiền giữ hộ bao thanh toán là tài khoản dùng để
a. Nhận tiền thanh toán từ bên mua hàng, bên bán hàng được quyền rút tiền từ tài khoản này
b. Nhận tiền thanh toán từ bên mua hàng, bên bán hàng không được quyền rút tiền từ tài khoản này
c. Nhận tiền truy đòi từ bên bán hàng
d. Nhận tiền ký quỹ từ bên bán hàng

6. Đến hạn thanh toán (sau khi đã cộng thời gian dự phòng) nhưng bên mua vẫn chưa thanh toán,
Loan CSR:
a.Yêu cầu bên bán hàng nộp tiền vào để thanh toán cho khoản phải thu đến hạn
b.Yêu cầu bên bán hàng mang các hóa đơn đã giao hàng tiếp theo lên ứng trước và dùng khoản ứng trước đó thanh toán cho khoản phải thu đến hạn
c. Lấy các khoản phải thu khác không ứng trước để thanh toán cho khoản phải thu đến hạn
d. Câu a hoặc câu b hoặc câu c đều đúng

7. Theo qui định hiện hành của ACB về bao thanh toán trong nước, bên bán hàng cần các giấy tờ sau cho lần giải ngân ứng trước đầu tiên
a. Thông báo bao thanh toán có xác nhận của bên mua hàng, hoá đơn liên 03, văn bản giao nhận hàng hóa, đối chiếu công nợ tại thời điểm
b. Thông báo bao thanh toán có xác nhận của bên mua hàng, hoá đơn liên 03, văn bản giao nhận hàng hóa
c. Hoá đơn liên 03, văn bản giao nhận hàng hóa, đối chiếu công nợ tại thời điểm.
d. Các câu trên đều sai

8. Những mặt hàng nào ưu tiên thực hiện bao thanh toán trong nước
a. Thực phẩm tươi sống
b. Hàng tiêu dùng, mặt hàng có chất lượng ổn định
c. Hàng hóa yêu cầu có biên bản nghiệm thu theo các thông số kỹ thuật phức tạp
d. Tất cả các mặt hàng trên

9. Tỉ lệ ứng trước
a. Tối đa 95% trị giá khoản phải thu
b. Tối đa 90% trị giá khoản phải thu
c. Tối đa 80% trị giá khoản phải thu
d. Tối đa 70% trị giá khoản phải thu

10. Tỷ lệ ứng trước khoản phải thu trong bao thanh toán phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Mặt hàng, điều kiện thanh toán, phương thức thanh toán
Thỏa thuận giữa bên bán hàng và bên mua hàng (thỏa thuận bằng văn bản hoặc không bằng văn bản) về giảm giá, chiết khấu, các khoản giảm trừ, chia sẻ chi phí phát sinh, tỷ lệ trả hàng
Tỷ lệ tranh chấp thương mại.
Tất cả các câu trên.

Bao thanh toán xuất khẩu


 1. ACB là hội viên Hiệp hội bao thanh toán quốc tế nào sau đây?
  a. FCI (Factors Chain International)
  b. IFG (International Factors Group)
  c. Swift ( Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
  d. Cả ba câu trên đều đúng


 1. Bao thanh toán xuất khẩu cung cấp những tiện ích nào sau đây cho nhà xuất khẩu.
  a. Quản lý khoản phải thu, thu hộ
  b. Đảm bảo thanh toán
  c. Ứng trước
d. Tất cả các câu trên


 1. Phương thức thanh toán nào không áp dụng trong nghiệp vụ bao thanh toán xuất khẩu
a. T/T trả sau
b. D/A, D/P
c. L/C
d. Cả 03 câu trên đều sai.


 1. Các bên tham gia vào quy trình bao thanh toán xuất khẩu
a. Nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, ACB
b. Nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, ACB, đơn vị bao thanh toán nhập khẩu (IF)
c. Nhà xuất khẩu, ACB, đơn vị bao thanh toán nhập khẩu
d. Không câu nào đúng


 1. Theo qui trình hiện hành của ACB, để đề nghị BP. Bao thanh toán gởi yêu cầu đơn vị bao thanh toán nhập khẩu cấp hạn mức đảm bảo thanh toán sơ bộ cho nhà nhập khẩu, thì chi nhánh phải lập “đánh giá sơ bộ bên bán hàng” dựa vào các tiêu chí:
a. Công ty
b. Khoản phải thu
c. Tình hình tài chính
d. Tất cả các câu trên


 1. Theo qui trình hiện hành của ACB, A/O chi nhánh sẽ tiến hành trình BTD/HĐTD xét duyệt hạn mức bao thanh toán xuất khẩu cho nhà xuất khẩu sau khi:
a. Nhận được thông báo sơ bộ hạn mức đảm bảo bao thanh toán cho các Nhà nhập khẩu từ đơn vị bao thanh toán nhập khẩu
b. Gởi về BP. Bao thanh toán yêu cầu cấp hạn mức đảm bảo bao thanh toán sơ bộ cho Nhà xuất khẩu
c. Nhận được trả lời về hạn mức sơ bộ từ IF (do BP. Bao thanh toán – Hội sở thông báo) và thống nhất mức lãi, phí với nhà xuất khẩu
d. Các câu trên đều sai


 1. Để yêu cầu BP. Bao thanh toán Hội sở đề nghị đơn vị bao thanh toán nhập khẩu cấp hạn mức đảm bảo thanh toán chính thức thì cần phải có:
a. Hợp đồng bao thanh toán xuất khẩu với nhà xuất khẩu
b. Thông báo hạn mức sơ bộ từ đơn vị bao thanh toán nhập khẩu
c. Cả a và b
d. Không câu nào đúng


 1. “Mẫu câu chuyển nhượng”(Assignment clause), “Thư thông báo” (Introductory letter) do bên nào có trách nhiệm soạn thảo?
a. Đơn vị bao thanh toán nhập khẩu soạn thảo và cung cấp cho nhà xuất khẩu thông qua ACB
b. ACB tự soạn thảo
c. Bộ phận bao thanh toán tự soạn thảo
d. Chi nhánh tự soạn thảo


 1. Nhà xuất khẩu không có nhu cầu ứng trước bộ chứng từ xuất khẩu thì nhà xuất khẩu vẫn phải chuyển nhượng khoản phải thu cho ACB?
a. Đúng
b. Sai
c. Nếu ACB yêu cầu
d. Không có câu nào đúng


 1. Khi Nhà xuất khẩu có nhu cầu ứng tiền, hồ sơ giải ngân cần phải đảm bảo các chứng từ
a. Thư chuyển nhượng khoản phải thu, giấy đề nghị ứng trước khoản phải thu, bộ chứng từ giao hàng theo quy định
b. Thư chuyển nhượng khoản phải thu, giấy đề nghị ứng trước khoản phải thu, bộ chứng từ giao hàng theo quy định, tờ khai hải quan đã thông quan, hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa
c. Bộ chứng từ giao hàng theo quy định, tờ khai hải quan đã thông quan, hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa
d. Bộ chứng từ giao hàng theo quy định, giấy đề nghị ứng trước, tờ khai hải quan đã thông quan
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,923
Thành viên mới nhất
bsportreisen1
Back
Bên trên