Đề thi KẾ TOÁN NH có ĐÁP ÁN

  • Bắt đầu Bắt đầu cocghe266
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

cocghe266

Administrator
Đề thi trắc nghiệm môn Kế toán ngân hàng
(Đáp án ở dưới)


Câu 1: Tăng giá trị bảo đảm tiền vay của ngân hàng luôn
a) lớn hơn tổng giá trị nợ vay
b) nhỏ hơn tổng giá trị nợ vay
c) bằng tổng giá trị nợ vay
d) câu a hoặc c


Câu 2: Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng
a) Được tất toán ngay khi tài khỏan hết số dư
b) Được tất toán ngay khi tài khỏan hết số dư 6 tháng không thấy họat động lại
c) Được tất toán ngay khi có yêu cầu của chủ tài khỏan


Câu 3: Các ngân hàng thương mại phải phân lọai nợ vay và trích lập dự phòng
a) Hàng tháng
b) Hàng quý
c) Hàng Năm
d) Câu a họăc b hoặc c tùy ngân hàng


Câu 4: Để đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong kỳ kế họach, ngân hàng:
a) Ngân hàng chỉ sử dụng phương pháp thực thu, thực chi lãi tiền vay, tiền gửi
b) Chỉ sử dụng phương pháp dư thu, dư chi lãi tiền vay, tiền gửi
c) Chỉ sử dụng phương pháp phân bổ thu nhập ,phân bổ chi phí
d) Sử dụng đồng thời cả 3 phương pháp trên


Câu 5: Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu,số tiền hạch tóan vào tài khóan phát hành giấy tờ có giá là:
a) Mệnh giá
b) Mệnh giá trả lãi
c) Số tiền thực ngân hàng thu
d) Gía trị trường của giấy tờ có giá


Câu 6: Tính trả lãi trước chỉ có thể được áp dụng cho
a) Mọi trường hợp huy đồng tiền gửi (tiết kiệm)
b) Chủ thể áp dụng cho các trường hợp ngân hàng phát hành giấy tờ có giá
c) Cả a và b
d) Tất cả đều sai


Câu 7: Khi huy động tiền gửi (tiết kiệm) có kỳ hạn, ngân hàng:
a) Đều phải tính và hạch tóan lãi phải trả
b) Không phải tính và hạch tóan lãi phải trả
c) Có trường hợp tính, có trường hợp không tính và hạch tóan lãi phải trả
d) Câu b va a đúng


Câu 8: Khách hàng vay chủ động trả nợ trước hạn là biếu hiện của:
a) tốt
b) xấu
c) vừa tốt vừa xấu
d) câu a hoặc b


Câu 9: Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng chuyển khỏan chuyển vào tài khỏan tiền gửi của người thụ hưởng không cùng một ngân hàng thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
a) không thay đổi
b) tăng lên
c) giảm đi
d) tất cả đều sai


Câu 10: Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng tiền mặt thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
a) không thay đổi
b) tăng lên
c) giảm đi
d) tất cả đều sai


Đáp án:

1) d
2) c
3) d
4) d
5) a
6) d (Nếu bỏ từ "Chỉ" thì đáp án là ý "C", tuy nhiên ko bỏ thì có lẽ đáp án là "D" ^.^)
7) a
8) c
9) c
10) c
--------------------------------------------------------------

Câu hỏi sưu tầm thêm

Câu 1: Hệ thống TKKT do Bộ TC ban hành cho các DN nói chung ko thể áp dụng trong KT NHTM do hoạt động của NHTM có đặc điểm riêng:
a. Đúng
b. chưa xác định
c. sai


Câu 2: Phân loại theo tính chấp pháp lý của chứng từ thì chứng từ KTNH được phân loại
a, CT gốc, CT ghi sổ, CT TM, CTCK
b. CTCK, CTTM, CT khác
c, CT do KH lập, CT nội bộ của NH, CTTM, CTCK

d, CT gốc, CT ghi sổ
e, CT do KH lập, CT nội bộ của NH


Câu 3: NH phát hành GTCG có phụ trội, giá bán của CT:
a. Nhỏ hơn mệnh giá CT
b. Chưa xác định mệnh giá CT
c. Lớn hơn mệnh giá CT
d, Bằng mệnh giá CT

Đáp án 1.c ,2.d, 3.b

(ST)
 
Đây là đề ST ợ đâu thế b cocghe ơi? ;))
Ko thấy có BT j cả ;))
Đề t lượm lặt trên mạng từ bao giở bao giờ rồi, k nhớ là ở đâu nữa;))
Đề nta cho như thế, toàn lý thuyết, nên mình cũng k biết làm thế nào:D
Có 1 topic về Kế toán NH có đầy đủ bài giảng&bài tập, b ngoclinh cũng biết topic đấy thì phải;))
 
Hình như đây là đề thi tham khảo môn KTNH chứ ko p đề thi kế toán vào NH, bạn C nhờ ;))
 
4. câu về mênh đề if, quan hệ, before...
xong ui.....hi
IQ thì khỏi hek..... chủ yếu luyện o may cuôn sach là vô hết
đac biệt co cau
vua ga vua cho
bo lai cho tron
36 con
100 chan chẳn..có bao nhiieue con.
cho dãy số, hình và bào toán tính cũng hay hay....
 
câu 10 là không đổi chứ ta
Đề thi trắc nghiệm môn Kế toán ngân hàng
(Đáp án ở dưới)


Câu 1: Tăng giá trị bảo đảm tiền vay của ngân hàng luôn
a) lớn hơn tổng giá trị nợ vay
b) nhỏ hơn tổng giá trị nợ vay
c) bằng tổng giá trị nợ vay
d) câu a hoặc c


Câu 2: Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng
a) Được tất toán ngay khi tài khỏan hết số dư
b) Được tất toán ngay khi tài khỏan hết số dư 6 tháng không thấy họat động lại
c) Được tất toán ngay khi có yêu cầu của chủ tài khỏan


Câu 3: Các ngân hàng thương mại phải phân lọai nợ vay và trích lập dự phòng
a) Hàng tháng
b) Hàng quý
c) Hàng Năm
d) Câu a họăc b hoặc c tùy ngân hàng


Câu 4: Để đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong kỳ kế họach, ngân hàng:
a) Ngân hàng chỉ sử dụng phương pháp thực thu, thực chi lãi tiền vay, tiền gửi
b) Chỉ sử dụng phương pháp dư thu, dư chi lãi tiền vay, tiền gửi
c) Chỉ sử dụng phương pháp phân bổ thu nhập ,phân bổ chi phí
d) Sử dụng đồng thời cả 3 phương pháp trên


Câu 5: Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu,số tiền hạch tóan vào tài khóan phát hành giấy tờ có giá là:
a) Mệnh giá
b) Mệnh giá trả lãi
c) Số tiền thực ngân hàng thu
d) Gía trị trường của giấy tờ có giá


Câu 6: Tính trả lãi trước chỉ có thể được áp dụng cho
a) Mọi trường hợp huy đồng tiền gửi (tiết kiệm)
b) Chủ thể áp dụng cho các trường hợp ngân hàng phát hành giấy tờ có giá
c) Cả a và b
d) Tất cả đều sai


Câu 7: Khi huy động tiền gửi (tiết kiệm) có kỳ hạn, ngân hàng:
a) Đều phải tính và hạch tóan lãi phải trả
b) Không phải tính và hạch tóan lãi phải trả
c) Có trường hợp tính, có trường hợp không tính và hạch tóan lãi phải trả
d) Câu b va a đúng


Câu 8: Khách hàng vay chủ động trả nợ trước hạn là biếu hiện của:
a) tốt
b) xấu
c) vừa tốt vừa xấu
d) câu a hoặc b


Câu 9: Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng chuyển khỏan chuyển vào tài khỏan tiền gửi của người thụ hưởng không cùng một ngân hàng thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
a) không thay đổi
b) tăng lên
c) giảm đi
d) tất cả đều sai


Câu 10: Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng tiền mặt thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
a) không thay đổi
b) tăng lên
c) giảm đi
d) tất cả đều sai


Đáp án:

1) d
2) c
3) d
4) d
5) a
6) d (Nếu bỏ từ "Chỉ" thì đáp án là ý "C", tuy nhiên ko bỏ thì có lẽ đáp án là "D" ^.^)
7) a
8) c
9) c
10) c
--------------------------------------------------------------

Câu hỏi sưu tầm thêm

Câu 1: Hệ thống TKKT do Bộ TC ban hành cho các DN nói chung ko thể áp dụng trong KT NHTM do hoạt động của NHTM có đặc điểm riêng:
a. Đúng
b. chưa xác định
c. sai


Câu 2: Phân loại theo tính chấp pháp lý của chứng từ thì chứng từ KTNH được phân loại
a, CT gốc, CT ghi sổ, CT TM, CTCK
b. CTCK, CTTM, CT khác
c, CT do KH lập, CT nội bộ của NH, CTTM, CTCK

d, CT gốc, CT ghi sổ
e, CT do KH lập, CT nội bộ của NH


Câu 3: NH phát hành GTCG có phụ trội, giá bán của CT:
a. Nhỏ hơn mệnh giá CT
b. Chưa xác định mệnh giá CT
c. Lớn hơn mệnh giá CT
d, Bằng mệnh giá CT

Đáp án 1.c ,2.d, 3.b

(ST)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,173
Thành viên mới nhất
tk88newscom
Back
Bên trên