Đề thi kế toán ngân hàng Bắc Á (chưa có lời giải)

virgo lavender

Verified Banker


ĐỀ THI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
Môn Kế toán Ngân Hàng ( Đề số 3)
(Thời Gian làm bài : 90 phút)

I. Lý thuyết chung (2 điểm)

Khi nào Ngân Hàng thương mại phát hành GTCG, làm rõ nội dung phát hành có chiết khấu & phát hành có phụ trội, Nguyên tắc hạch toán phần chiết khấu & phụ trội.
II. Trắc nghiệm, giải thích ( 3 điểm)
( đúng - sai giải thích)
1. Cuối tháng NH thực hiện đánh giá lại giá trị ngoại tệ tồn quỹ trước khi xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ.
2. Chuyển đổi ngoại tệ là một dịch vụ của Ngân hàng, qua đó NH thu phí chuyển đổi ngoại tệ.
3. Chuyển tiền điện tử áp dụng phương thức kiểm soát tập trung, đối chiếu tập trung tại Trung tâm kế toán.
4. Không nên áp dụng mô hình giao dịch một cửa vào hoạt động kinh doanh NH vì đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản cửa tổ chức lao động kế toán NH.
5. Giá trị phụ trội của GTCG (trong trường hợp TCTD phát hành GTCG có phụ trội) hàng tháng được phân bố làm tăng thu nhập của NH.
6. Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn nhằm mục đích chính là để an toàn và sinh lời.

III. Bài tập tình huống (5 điểm)

Giả sử, Ngày 15/4/2006 tại NHTM X – chi nhánh Hà Nội có các nghiệp vụ kế toán phát sinh như sau :
1. Ông A đến gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, số tiền 100 triệu đồng, trả lãi trước, lãi suất6%/năm, Ngân hàng nhận đủ.
2. Trong ngày NH hạch toán các nghiệp vụ:
- Trả lãi tiết kiệm có kỳ hạn 25 tr
- Phân bố lãi trả trước cho tiền gửi có kỳ hạn 10 tr.
3. Nhận được thông báo của NHTM Z – Chi nhánh Hà Nội về việc đã giải ngân theo hợp đồng tín dụng (HDTD) & hợp đồng tài trợ cho vay dự án M số tiền 10 tỷ đồng.
4. Nhận lệnh trong thanh toán bù trừ điện tử sau :
- Lệnh chuyển Nợ từ NHTM Y – Chi nhánh Hà Nội, nội dung thanh toán tờ sec BC 213 triệu đồng, do NHTM X – Chi nhánh Hà Nội bảo chi ngày 20/03/06 cho Cty XD số 1 hà Nội.
- Lệnh chuyển Có nội dung thanh toán UNT, số tiền 115 triệu đồng do Cty Vật tư XD có tài khoản tại NHTM X – Chi nhánh Hà Nội nộp vào trước đây.
- Bảng kết quả thanh toán bù trừ của NHNN Hà Nội, theo đó NHTM X – Chi nhánh Hà Nội phải trả số chênh lệch là : 330 triệu đồng.
5. Nhận được các lệnh chuyển tiền điện tử sau :
5.1. Các lệnh chyển Có :
- Lệnh chuyển Có của NHTM X – Chi nhánh Ninh Bình, số tiền là 536 triệu đồng thanh toán UNT, đơn vị đòi tiền là Cty XD số 1 Hà Nội
- Lệnh chuyển Có của NHTM X – Chi nhánh Lào Cai, 123 triệu đồng theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có về số tiền chuyển Có sai thừa của NHTM X – Chi nhánh Hà Nội. NH đã theo dõi phải thu đối với bà Hoa, cán bộ kế toán chuyển tiền.
5.2 Các lệnh chuyển Nợ
- Lệnh chuyển Nợ cửa NHTM X – Chi nhánh Lâm Đồng thanh toán Séc chuyển tiền 222 triệu đồng. Séc này do NHTM X - Chi nhánh Hà Nội phát hành trước đây.
- Lệnh chuyển Nợ của NHTM X – Chi nhánh Hải Phòng 98 triệu đồng, kèm theo thông báo : “ Từ chối lệnh chuyển Nợ” (lý do người nhận lệnh không có khả năng thanh toán). Đơn vị phát lệnh trước đây là Công ty nuôi trồng thủy sản, NH chưa trả tiền cho người thụ hưởng.
Yêu cầu:
Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên vào các TK thích hợp. Giải thích những trường hợp cần thiết.
Biết rằng:
- Ngân Hàng tính và hạch toán lãi cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn vào ngày khách hàng gửi tiền ở tháng kế tiếp.
- Lãi suất tiết kiệm không thay đổi, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0.25%/tháng.
- Chi nhánh NHTM X – Chi nhánh Hà Nội áp dụng phương thức thanh toán điện tử với các chi nhanh khác trong hệ thống, phương thức TTBT điện tử với các ngân hàng khác trong cùng địa bàn Hà Nội. SCK, UNT thanh toán theo phương thức TTBT điện tử có ủy quyền chuyển nợ.
- Số dư các tài khoản liên quan đủ khả năng thanh toán.
 
có bạn nào đang ôn tập môn kế toán ngân hàng không, mình cùng làm đề thi trên và thảo luận nhé.
 
I, Lí thuyết
NHTM phát hành GTCG khi cần huy động vốn và đuợc NHNN cho phép, bao gồm chứng chỉ tiền gửi,kí phếu ngân hàng, trái phiếu NH.
Phát hành có chiết khấu là phát hành trái phiếu voiứ giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá. phần chênh lệch giữa giá phát hành trái phiếu nhỏ hơn mệnh giá đc gọi là chiết khấu. trường hợp này xảy ra khi lãi suất thị truờng lớn hơn lãi suất danh nghĩa.
tớ làm đến đó đã. vì có việc nên pai đi
Phát hành có phụ trội là phát hành trái phiếu với giá phát hành lớn hơn mệnh giá trái phiếu. phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá dc gọi là phụ trội, truờng hợp này xảy ra khi lãi suất thị truờng nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa.
 
III bài tập
1,
nợ 1011 97
nợ 388 3
có 4232 100
2, a, nợ 3941 25
có 1011 25
b, nợ 388 10
có 801 10
3,
nợ 2111 10 tỷ
có 381 10 tỷ
4, nợ 4211(CT XD số 1) 213
có 5012 213
-nợ 5012 115
có 4211(CT Vật tư XD) 115
5,
5.1, nợ 5112 536
có 4211 (CT XD số 1) 536
- nợ 3615
có 4211(bà hoa)
5.2- nợ 4271 222
có 5112 222
-nợ 4521 98
có 5112 98
 
Mình xin đưa ra đáp án phần bài tập. Có gì chưa đúng mong các bạn chỉ giúp nhé!!!
1. Nợ TK 1011 97tr
Nợ TK 388 3tr
Có TK 4232/6t 100tr
2. - Nợ TK 801 25tr
Có TK thích hợp(1011,4211,...) 25tr
- Nợ TK 801 10tr
Có TK 388 10tr
3. Nợ TK Cho vay thích hợp 10 tỷ
Có TK 381/NHTM Z 10 tỷ
4. - Nợ TK 4211/Cty XD1 213tr
Có TK 5012/NHTM Y 213tr
- Nợ TK Thanh toán vốn 115tr
Có TK 4211/Vật tư XD 115tr
- Nợ TK 5011 330tr
Có TK 1113 330tr
5. Nhận được các lệnh chuyển tiền đt sau:
5.1 Các LCC
- Nợ TK 5191.01/Ninh Bình 536tr
Có TK 4211/Cty XD1 536tr
- Nợ TK 5191.01/Lào Cai 123tr
Có TK 3615/Bà Hoa 123tr
Đồng thời: Xuất STD Lệnh Hủy LCC gửi đi.
5.2 Các LCN
- Nợ TK 5191.01/CN Lâm Đồng 222tr
Có TK 5191.01/CN Hà Nội 222tr
-Nợ TK 4599/Thủy sản 98tr
Có TK 5191/CN Hải Phòng 98tr
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
có ai biết thi vị trí kế hoạch tài chính của bắc á là thi môn gì ko vậy? thanks
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên