Đề lẻ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG - AGRIBANK 24/10/2010

  • Bắt đầu Bắt đầu vnconan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

vnconan

Thành viên
Câu 1: Trắc nghiệm: chọn đáp án đúng nhất ( 3.5đ)

1.1 Loại hàng trong kho nào dưới đây là đối tượng tài trợ của ngân hàng ?
a/Hàng của doanh nghiệp, chất lượng tốt, tiêu thụ đúng kế hoạch
b/Hàng gửi của DN xong tồn kho đã lâu, chậm tiêu thụ
c/ Hàng DN khác gửi bán

Các nhóm 1 (a,c)
Nhóm 2(a)

1.2 Trong việc chấp nhận tài sản thế chấp, nhóm yếu tố nào sau đây được coi là quan trọng nhất

a/ Có đầy đủ giấy tờ hợp pháp chứng nhận quyền sở hữu ( hoặc quyền sử dụng lâu dài)
b/ Tài sản đó khó có thể di chuyển

c/ Tài sản đó do NH có thể giám sát quá trình sử dụng
d/ Tài sản đó có tính thanh khoản cao
1 ( a b c ) 2 ( a b d ) 3 ( a c d)

1.3 Trong hoạt động ngân hàng thương mại nên :

a/ chỉ sử dụng nguồn trung và dài hạn để cho vay trung và dài hạn
b/ Chỉ sử dụng nguồn ngắn hạn để cho vay ngắn hạn
c/ Sử dụng 1 phần nguồn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn

1.4 Trong kỳ, hội đồng quản trị công ty quyết định tăng vốn điều lệ thông qua việc góp bằng tiền mặt của các cổ đông. Khi chưa thu tiền, công ty tiến hành hạch toán tăng vốn chủ sở hữu đồng thời hạch toán vào tài khoản các khoản phải thu nội bộ. Theo a/chị. Việc hạch toán như vậy :

a/ đúng
b/ sai

1.5 Khi tính toán khả năng trả GỐC của một dự án, NH có thể lấy :
a/ Toàn bộ lợi nhuận của dự án
b/Toàn bộ lợi nhuận và khấu hao của dự án
c/ Toàn bộ lợi nhuận và khấu hao của dự án cũng như của DN có dự án

Câu 2 : bài tập 3.5điểm

Ngân hàng A đang xem xét một dự án sau :
1/ Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án : 200 triệu : trong đó đầu tư tài sản cố định 180tr, tài sản lưu động 20 tr

2/ Dự tính vay ngân hàng 80 tr để mua sắm máy móc, gốc vay sẽ được hoàn trả đều trong 4 năm, bắt đầu vào cuối năm thứ 1, lãi suất cố định 10%/năm

3/Dự án dự tính kéo dài trong 5 năm, tạo doanh thu từ năm thứ 1
4/ Doanh thu ước tính trung bình hàng năm là 90 tr, chi phí nguyên nhiên vật liệu, tiền công, quản lý... ( chưa kể khấu hao và trả lãi khoản vay ) là 20tr hàng năm

5/ Khấu hao tài sản theo phương pháp trung bình
6/Thuế thu nhập : 30% thu nhập trước thuế

7/ giá trị thanh lý của các tài sản khi dự án kết thúc coi như bằng 0
Yêu cầu : Ngân hàng có nên cho vay không nếu dựa vào chỉ tiêu NPV ? Biết rằng NH sử dụng lãi suất cho vay làm lãi suất chiết khấu

Câu 3 : ( 3 đ)
Trình bày nguyên tắc chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của NHNo VN đối với khách hàng? Điều kiện giấy tờ có giá được nhận chiết khấu, tái chiết khấu ?
---

 
Bảng kế hoạch trả nợ
Năm Dư nợ gốc lãi Tổng trả
1 80 20 8 28
2 60 20 6 26
3 40 20 4 24
4 20 20 2 22

Bảng dòng tiền
Năm 0 1 2 3 4 5
DT 0 90 90 90 90 90
CP + KH 0 56 56 56 56 56
Ebit 0 34 34 34 34 34
Lãi vay 0 8 6 4 2 0
LNST 0 18.2 19.6 21 22.4 23.8
KH 0 36 36 36 36 36
Trả nợ vay 0 28 26 24 22 0
Thanh lý 0 0 0 0 0 0
Dòng tiền -200 26.2 29.6 33 36.4 59.8

NPV= -64.93tr
Dự án không khả thi

Mình giải như vậy không biết có đúng không! Mong các bạn đóng góp
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,206
Thành viên mới nhất
vietucplast
Back
Bên trên