Đáp án Đề thi thử online vị trí CV QHKH Tổng hợp : MS 010 :

  • Bắt đầu Bắt đầu takom880
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

takom880

Thành viên tích cực
1. Môn thể thao nào sau đây không cùng nhóm với các môn còn lại
a.Quần vợt
b.Bóng chuyền
c.Bóng đá
d.Cầu lông
==> D vì không dùng bóng
2. Điền số thích hợp vào dãy số sau
1 1 2 6 24 120 ?
a.640
b.880
c.720
d.600
==> C vì 1x1x2x3x4x5x6 = 720
3. Số nào sau đây khác với các số còn lại?
a.7284
b.6183
c.2573
d. 3248
e. 9455
f. 8162
==> 2357 (quy luật : số đầu x số cuối = 2 số giữa )
4. 10 người có thể sơn được 60 ngôi nhà trong vòng 120 ngày. Vậy 5 người có thể sơn 30 ngôi nhà trong
vòng bao nhiêu ngày?
a.15
b.30
c. 60
d. 120
==> D
5. Hai xe cùng khởi hành tại 1 điểm nhưng theo 2 chiều ngược nhau. Mỗi xe chạy 6 km, sau đó rẽ trái, rồi
lái thêm khoảng 8 km. Hỏi khi đó 2 xe cách nhau 1 quãng đường là bao nhiêu?
a.2 km
b.14 km
c. 20 km
d. 26 km
==> C
6. Which is the odd one out? (từ nào khác các từ còn lại )
a. Heptagon (Thất giác = 7 cạnh :)))
b. Triangle (tam giác )
c. Hexagon (lục giác )
d. Cube (chả biết là cái gì :)) )
e. Pentagon (ngũ giác )
==> D
7. Which number is the odd one out? (Số nào khác các số còn lại )
a. 9678
b. 4572
c. 5261
d. 5133
e. 3527
f. 7768
==> E (quy luật : tổng 2 số đầu = tổng 2 số sau )
8. 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ? What number should replace the question mark? (tìm quy luật..)
a. 18
b. 20
c. 23
c. 24
==> B (0+1+1+2+2+3+3+4+4 = 20)
9. If written backwards, the number, "one thousand, one hundred twenty-five," would be written: ( 1125 VIẾT NGƯỢC LẠI LÀ GÌ ? )
a. One thousand, two hundred fifty one.
b. Fifty two thousand, one hundred and one.
c. Two thousand, five hundred eleven.
d. Five thousand, two hundred eleven. ==> 5211

10.
At the end of a banquet, 10 people shake hands with each other. How many handshakes will there be in total?
(10 NG` BẮT TAY VỚI NHAU ==> CÓ BAO NHIU CÁI BẮT TAY ?)
a. 100
b. 20
c. 45
d. 50
e. 90
==> C :45 fát

11.
The day before the day before yesterday is three days after Saturday. What day is it today?
a. Monday
b. Tuesday
c. Wednesday
d. Thursday
e. Friday

12.
165135 is to peace as 1215225 is to ? (16 5 1 3 5 là peace thì 12 15 22 5 là từ gì ? )
a. Lead
b. Love
c. Loop
d. Castle
==> B (các số là thứ tự chữ trong bảng chữ cái)

13.
Library is to book as book is to (thư viện là sách thì sách là....?) ==> A
a. Page ( giấy )
b. Copy
c. Binding
d. Cover

14.
Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào?
a.1996
b. 1995
c. 1998
d. 1997
==> B

15.
Tổng bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI là
a.Nông Đức Mạnh
b.Nguyễn Phú Trọng
c. Nguyễn Tấn Dũng
d. Tất cả đều sai
==> B

16.
CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2011 tăng bao nhiêu % so với bình quân cùng kỳ năm 2010?
a.15.68%
b.17.64%
c. 16.81%
d. 18.16%
==> D

17
. AFTA là gì
a.Khu mậu dịch tự do ASEAN
b.Hiệp định thương mại tự do
c.Diễn đàn kinh tế Á Âu
d.Tất cả đều sai

18.
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay là
a.Nguyễn Văn Giàu
b.Nguyễn Văn Bình
c. Cao Đức Khiêm
d. Lê Đức Thúy

19.
Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của tổ chức thương mại thế giới (WTO)
a.140
b.150
c. 160
d. 130

20.
Hợp đồng BOT là gì?
a.Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao
b.Hợp đồng chuyển giao- xây dựng - kinh doanh
c.Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh
d. Tất cả đều sai

21.
Ngân hàng nào sau đây có vốn điều lệ lớn nhất (tính đến hết tháng 09/2011)
a.Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)
b.Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank)
c.Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
d.Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

22.
Theo thông tư 13/2010/TT/NHNN, các khoản cho vay để đầu tư chứng khoán có hệ số rủi ro bằng bao
nhiêu?
a.100%
b.150%
c. 200%
d. 250%

23
. Theo thông tư 13/2010/TT/NHNN, tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với
một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá:
a.50% vốn pháp định của tổ chức tín dụng.
b.60% vốn tự có của tổ chức tín dụng.
c.50% vốn tự có của tổ chức tín dụng.
d.60% vốn pháp định của tổ chức tín dụng.

24.
Hoa hậu Thế giới (Miss World) năm 2011 là người mang quốc tịch nào?
a.Brazil
b. Trung Quốc
c. Nhật Bản
d. Venezuela

25.
Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại của một quốc gia
a.Đồng nội tệ xuống giá so với đồng ngoại tệ
b.Sự gia tăng của đầu tư trực tiếp nước ngoài
c.Thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng
d.Các lựa chọn đều sai (ko chắc )

26.
Những yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến tổng cung dài hạn
a.Thu nhập quốc gia tăng
b.Xuất khẩu tăng
c. Tiền lương tăng
d. Đổi mới công nghệ

27.
Trong cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, muốn triệt tiêu lượng dư cung ngoại tệ, NHTƯ phải:
a.Dùng ngoại tệ để mua nội tệ
b.Dùng nội tệ để mua ngoại tệ
c.Không can thiệp vào thị trường ngoại hối
d.Các lựa chọn đều sai

28.
Tỷ giá thay đổi sẽ ảnh hưởng đến
a.Cán cân thương mại
b.Cán cân thanh toán
c. Sản lượng quốc gia
d. Tất cả đều đúng

29.
Tính đến hết tháng 08/2011, thị trường nào là thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
a.Hoa Kỳ
b.Liên minh EU
c. Trung Quốc
d. ASEAN

30.
Ngày 04/10/2011, tổ chức nào sau đây đã tuyên bố hạ bậc tín nhiệm trái phiếu chính phủ dài hạn của
Italia?
a.S&P
b.Moody’s
c. Fitch
d. Tất cả đều đúng

31.Theo luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, hình thức của Ngân hàng thương mại trong nước có thể là
a. Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.
b. Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
c. Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
d. Tất cả đều đúng

32.

Theo luật Doanh nghiệp 2005, thẩm quyền chấp thuận “các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài
sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ của công ty cổ
phần” thuộc về
a. Đại hội đồng cổ đông
b. Tổng giám đốc
c. Ban kiểm soát
d. Hội đồng quản trị

33.
Tài sản dùng để bảo đảm tiền vay phải đáp ứng điều kiện nào dưới đây
a. Tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc thuộc quyền sử dụng, quản lý hợp pháp của khách hàng vay hoặc của bên bảo lãnh.

b. Tài sản được phép giao dịch tức là tài sản mà pháp luật cho phép không cấm mua, bán, tặng cho, chuyển nhượng,
chuyển đổi, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và các giao dịch khác

c. Tài sản không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, quản lý của khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh tại
thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm.

d. Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì khách hàng vay, bên bảo lãnh phải mua bảo hiểm tài sản trong
thời hạn bảo đảm tiền vay và phải cam kết chuyển quyền hưởng tiền bồi thường từ tổ chức bảo hiểm cho ngân hàng.

e. Tất cả các điều kiện nêu trên.


34.
Khi nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách phá giá đồng nội tệ thì điều gì sẽ xảy ra?

a. Xuất khẩu tăng

b. Nhập khẩu tăng

c. Xuất khẩu giảm

d. Nhập khẩu giảm

35.
Thời gian ân hạn trong khoản vay là

a. Thời gian có thể rút vốn vay

b. Thời gian nhất định trong thời hạn vay mà khách hàng chưa phải trả nợ gốc mà chỉ phải trả nợ lãi ( theo tham khảo là chuẩn nha :) )

c. Thời gian nhất định trong thời hạn vay mà khách hàng chưa phải trả nợ gốc và lãi.

d. Không có câu nào đúng.

36.
Nợ quá hạn là tình trạng chung của các Ngân hàng thương mại bởi vì

a. Có những nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến nợ quá hạn của Ngân hàng. ( theo tham khảo là chuẩn :)

b. Các ngân hàng cố gắng cho vay nhiều nhất có thể.

c. Có sự can thiệp quá nhiều của Ngân hàng nhà nước và chính phủ.

d. Tất cả đều đúng

37.
Kỳ hạn trả nợ là:

a. Các khoảng thời gian trong kỳ hạn cho vay đã được thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng mà tại cuối mỗi
khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần vốn vay cho tổ chức tín dụng.

b. Các khoảng thời gian trong kỳ hạn cho vay đã được thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng mà tại cuối mỗi
khoảng thời gian đó khách hàng phải trả toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng.

c. Các khoảng thời gian trong kỳ hạn cho vay đã được thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng.

d. Các khoảng thời gian trong kỳ hạn cho vay đã được thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng mà tại cuối mỗi
khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng.


38.
Nếu muốn cho vay một khách hàng có nhu cầu vay vốn vượt giới hạn về mức cho vay tối đa với một khách hàng, một
nhóm khách hàng liên quan thì tổ chức tín dụng có thể làm gì

a. Xin phép Thủ tướng Chính phủ

b. Xin phép Ngân hàng nhà nước

c. Xin phép Bộ tài chính

d. Tất cả đều sai

39.
Quy trình tín dụng là gì?

a. Những quy định mà Ngân hàng thương mại trình lên Ngân hàng nhà nước.

b. Trình tự các bước tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng mà NHNN quy định cho các Ngân hàng thương
mại.

c. Trình tự các bước tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do các Ngân hàng thương mại thống nhất xây
dựng.

d. Trình tự các bước tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do mỗi Ngân hàng thương mại thống nhất xây
dựng.
( ko chắc lắm )

40.
Theo thông tư 13/2010/TT/NHNN, tài sản Có được phân nhóm với mức độ rủi ro như sau

a. 5 nhóm tài sản Có với hệ số rủi ro 0%, 25%, 50%, 100%, 150%.

b. 5 nhóm tài sản Có với hệ số rủi ro 0%, 20%, 50%, 100%, 150%.

c. 5 nhóm tài sản Có với hệ số rủi ro 0%, 25%, 50%, 100%, 120%.

d. 5 nhóm tài sản Có với hệ số rủi ro 0%, 20%, 50%, 100%, 250%.

41.Bảo lãnh vay vốn và bảo đảm tín dụng có mối liên hệ với nhau như thế nào
a.Bảo lãnh vay vốn chỉ là một trong những hình thức bảo đảm tín dụng.

b.Bảo đảm tỉn dụng chỉ là một trong những hình thức bảo lãnh vay vốn.

c.Cả hai đều sai. (ko chắc lắm )

d.Cả hai đều đúng.

42.
Theo quy định hiện tại của NHNN, giới hạn cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính đối với
một khách hàng không được vượt quá
a.15% vốn tự có của Công ty cho thuê tài chính
b.25% vốn tự có của Công ty cho thuê tài chính
c.30% vốn tự có của Công ty cho thuê tài chính (của 1 nhóm là 80% )
d.50% vốn tự có của Công ty cho thuê tài chính

43.
Theo quy định hiện hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, hạn mức phải khai báo với Hải quan cửa
khẩu khi xuất nhập cảnh đối với USD tiền mặt là
a.4000 USD trở lên
b.5000 USD trở lên
c.6000 USD trở lên
d.7000 USD trở lên

44.
Khách hàng A vay vốn tại Ngân hàng số tiền là 100 triệu đồng, thời hạn 5 tháng. Lựa chọn nào sau đây
là tốt nhất cho khách hàng
a.Trả gốc đều hàng tháng, lãi trả hàng tháng trên số dư ban đầu, lãi suất là 6%/năm.
b.Trả gốc đều hàng tháng, lãi trả hàng tháng trên số dư nợ thực tế, lãi suất là 12%/năm.
c.Không xác định được
d. Tất cả đều sai

45.

Để bảo hộ sản xuất trong nước, các quốc gia không áp dụng biện pháp nào sau đây
a.Hàng rào thuế quan
b.Hạn ngạch nhập khẩu
c.Ban hành các tiêu chuẩn nhập khẩu hàng hóa
d.Thực hiện chính sách phá giá đồng nội tệ

46.
Trong điều kiện giao hàng nào dưới đây, trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa thuộc về bên bán
a.FOB
b.CIF
c. CFR
d. Tất cả đều sai

47.

Loại tài sản bảo đảm nào sau đây ít mang lại rủi ro nhất cho Ngân hàng
a.Đất có giấy tờ hợp pháp tại khu du lịch.
b.Nhà tại trung tâm thương mại của thành phố.
c.Bảo lãnh của bên thứ 3 bất kỳ, kể cả Ngân hàng.
d.Sổ tiết kiệm do chính Ngân hàng cho vay phát hành.

48.

Theo quyết định 1627/2001/QĐ/NHNN, thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa là bao
nhiêu tháng?
a.3 tháng
b.6 tháng
c. 12 tháng
d. Tùy từng trường hợp

49.

Theo quyết định 1627/2001/QĐ/NHNN, thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay trung dài hạn tối đa là bao
nhiêu tháng?
a.6 tháng
b.12 tháng
c.Tối đa bằng 2/3 thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
d.Tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

50.

Theo quyết định 493/2005 của NHNN thì nợ xấu được hiểu là:
a.Nợ nhóm 5
b.Nợ nhóm 4 và nhóm 5
c. Nợ nhóm 3,4 và 5
d. Nợ nhóm 2 đến nhóm 5

51.

Trong các chỉ tiêu dưới đây, chỉ tiêu nào đánh giá khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp
a.Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản có
b.Doanh thu ròng / Tổng tài sản có
c.Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản có
d.Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu

52.

Thẻ Ngân hàng có thể được phân loại thành
a.Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ (dựa vào công nghệ sản xuất)
b.Thẻ nội địa và thẻ quốc tế (dựa vào phạm vi sử dụng)
c.Thẻ in nổi, thẻ từ và thẻ thông minh (dựa vào tính chất thanh toán)
d.Tất cả đều đúng

53.

Công ty X có doanh thu thuần 1500, giá vốn hàng bán 1200, tài sản lưu động 900, hệ số thanh toán hiện
hành 1,5 Hệ số thanh toán nhanh 1. Vòng quay hàng tồn kho là:
a.2
b. 2,5
c. 4
d. 5
Hệ số TTHH =1,5= TSLĐ/Nợ Ngắn hạn => Nợ NH = 600
Hệ số TT nhanh = (TSLĐ - HTK)/Nợ NH = 1 => HTK =300
=> Vòng quay HTK = GVHB/ HTKbq = 1200/300 = 4

54.

Sắp xếp các phương thức thanh toán sau theo mức độ rủi ro của nhà xuất khẩu tăng dần
a.D/P, D/A, L/C, Clean collection, open account
b.Open account, clean collection, D/P, D/A, L/C
c.L/C, D/P, D/A, Clean collection, Open account.
d. Tất cả đều sai

55.

Một doanh nghiệp ký hợp đồng nhập khẩu trị giá 200,000 USD trả chậm 6 tháng. Ngân hàng sẽ tư vấn
cho khách hàng giải pháp nào sau đây để phòng ngừa rủi ro ngoại hối
a.Bán 200,000 USD kỳ hạn 6 tháng.
b.Bán 200,000 USD theo hợp đồng giao sau có kỳ hạn 6 tháng
c.Mua quyền chọn mua trị giá 200,000 USD có thời hạn 6 tháng.
d.Bán quyền chọn mua trị giá 200,000 USD có thời hạn 6 tháng.

56.

Một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ gia đình ông Nguyễn Văn X (42 tuổi). Ông
Nguyễn Văn X có vợ là bà Y (40 tuổi) và con gái là A 16 tuổi, con trai là B 12 tuổi. Ông X có nhu cầu đi vay
vốn Ngân hàng, khi đăng ký hợp đồng thế chấp thì cần những ai ký:
a.Mình ông X
b.Ông X và bà Y
c.Ông X, bà Y và con gái là A. ( luật là vậy còn làm việc thì ko biết :)) )
d.Cả hộ gia đình ông X

57.

Cơ quan nào thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất?
a.Văn phòng đăng ký thuộc Phòng hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi có đất, tài sản
gắn liền với đất).
b.Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
c.Chỉ có b đúng
d.a và b đều đúng.

58.

Tính mức trả nợ gốc của Công ty TNHH X (vay vốn để đầu tư dự án Y) biết các dữ kiện sau
-Tổng mức đầu tư dự án là 105 tỷ đồng, trong đó
Xây lắp: 24 tỷ Thiết bị: 70 tỷ
Chi phí khác: 6 tỷ
Dự phòng: 5 tỷ
-Công ty có Vốn tự có/ Vốn vay theo tỷ lệ 30%/70% đối với phần xây lắp và 40%/60% đối với phần thiết
bị, còn lại đầu từ bằng vốn tự có.
-Thời gian vay vốn là 8 năm; thời gian ân hạn cho thi công, xây dựng là 12 tháng.
-Mức trả nợ tính theo tháng :
a.650 triệu
b.700 triệu
c.612,5 triệu
d.545 triệu
Số tiền vay = 70% x 24 tỷ + 60% x 70 tỷ = 58,8 tỷ (chia cho 9 năm ~ 545 triệu/tháng )

59.

Tính thời gian cho vay vốn cho dự án chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu biết các dữ kiện sau:
-Tổng mức đầu tư của dự án là 40 tỷ đồng, trong đó
Xây lắp: 10 tỷ Thiết bị: 20 tỷ
Chi phí khác, dự phòng: 10 tỷ
-Công ty có Vốn tự có/ Vốn vay theo tỷ lệ 30%/70% đối với phần xây lắp và 40%/60% đối với phần thiết
bị, còn lại đầu từ bằng vốn tự có.
-Thời gian xây dựng và sản xuất thử là 6 tháng.
-Khấu hao, lợi nhuận của dự án để trả nợ Ngân hàng là 250 triệu đồng / tháng.
a.6 năm 8 tháng
b.6 năm 10 tháng
c. 7 năm 8 tháng
d. 7 năm 10 tháng
Số tiền vay = 70% x 10 tỷ + 60% x 20 tỷ = 19 tỷ (chia cho 250 tr/tháng = 6 năm 4 tháng + 6 tháng SX thử )

60.

Loại chi phí nào sau đây không được tính vào dòng tiền của dự án đầu tư
a.Chi phí cơ hội
b.Chi phí giao hàng và lắp đặt
c.Chi phí đất đai
d.Chi phí gián tiếp

61.

Nhận định nào sau đây không phải là nhược điểm của việc đánh giá dự án đầu tư thông qua NPV
a.NPV không cho biết tỷ lệ sinh lời của dự án
b.NPV phụ thuộc vào lãi suất chiết khấu
c.NPV không cho biết quy mô của số lãi, lỗ của dự án tính bằng tiền
d.Muốn tính NPV phải xác định rõ dòng thu, chi của dự án

62.

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ IRR là
a.Tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng là nhỏ nhất.
b.Tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng bằng 0.
c.Tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng lớn nhất.
d.A,B,C đều sai

63.

Mục đích của đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay là
a.Đảm bảo tính chân thực của các bên tham gia ký kết.
b.Đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng cầm cố, thế chấp.
c.Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm.
d.Cả 3 đáp án trên

Mọi ng` thấy sai chỗ nào góp ý cái nhé :))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
tulipden87's Avatar
tulipden87
tulipden87 bây giờ đang trực tuyến Chuyên viên Khởi nghiệp Last Online: Hôm nay @ 03:44 PM

Ngày tham gia
Dec 2011
Đang ở
Thủy Nguyên, Hải Phòng
Thành viên số
43446
Bài viết
14
Tín dụng
141
Được cảm ơn
3/3

Câu 20 là a chứ: BOT: Build - Operate - Tranfer: Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao!

uh tô nhầm :))
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 – văn bản mới nhất quy định về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế của Việt Nam thì:

“Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam)”.
 
Mình có ý kiến, câu 1C cũng có thể là đáp án vì các môn khách phải thi đấu chuyền vật qua lưới, còn bóng đá thì không chuyền qua lưới.
 
câu 7 e nghĩ đáp án của bác đúng nhưng e lập luận là tong 4 số đều là số chẵn riêng 3527 tổng là số lẻ
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,180
Thành viên mới nhất
maryjbligemerch
Back
Bên trên